Riskhantering

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal
”Jag tror att alla företag vill erbjuda bra service, men vi har märkt att det finns väldigt stora skillnader i vad som klassas som bra service”, säger Björn Walberg som är vd på Sähköpalvelu Walberg.

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal

Jakobstadsföretaget Sähköpalvelu Walberg har på fem år ökat omsättningen till 5 miljoner och tredubblat antalet anställda. En utmaning har varit att hitta och skapa rätt rutiner.

| |

På en hårt konkurrerad marknad är man tvungen att tänka på hur man ska göra för att sticka ut. På företaget Sähköpalvelu Walberg som gör elinstallationer i Jakobstad och Karleby insåg man att det finns en marknadslucka som är möjlig att ta.

– Vi har jobbat på ett annat sätt än många av våra konkurrenter och varit serviceinriktade mot kunderna. Vi har satsat mer på kundförhållanden än på nettoresultat, förklarar vd Björn Walberg.

I stället för att bara förverkliga kundens önskemål kommer Sähköpalvelu Walberg med förslag eller förklarar vad något innebär i praktiken.

– Vi satsar lite mer på våra kunder och försöker göra livet enklare för dem. Det är tack vare vår personal som vi har lyckats med tillväxten, de är vår styrka, säger Walberg.

Företag: Sähköpalvelu Walberg Ab Oy
Bransch: Elinstallationer & elservice
Grundat: 2009
Omsättning: drygt 5 miljoner euro
Resultat: 177 000 euro
Antal anställda: 30 + 10 i dotterbolaget

Sedan 2015 har företagets omsättning ökat från 1,8 miljoner euro till 5 miljoner euro samtidigt som antalet anställda ökat från 10 till 30.

Den snabba tillväxten har fört med sig en hel del utmaningar. Sähköpalvelu Walberg har ändå lyckats tackla dem tack vare en vilja att hela tiden bli bättre.

Utmaning 1: Att skapa nya rutiner

Ännu för sju år sedan hade Sähköpalvelu Walberg bara 5 anställda.

– Det har varit en jättehård utveckling för organisationen. Vi är ett företag som började från noll för 10 år sedan. Eftersom vi inte har en större organisation bakom oss har vi varit tvungna att jobba fram alla rutiner själva, berättar Walberg.

Som vd i ett litet bolag är han inte heller endast vd, utan också aktieägare och styrelsemedlem.

– Man måste klara av att försöka se allt från sidan och fatta rätt beslut vid rätt tid. För mig handlar det om en ödmjuk inställning och att våga lita på min magkänsla.

Utöver Walberg finns också två delägare med i företaget som varit till stor hjälp och underlättat arbetsbördan.

– Även om man jobbar på olika sätt och med olika metoder vet jag att alla alltid gör det bästa för företaget. Och om jag är osäker på något beslut har jag alltid någon att bolla med.

I år har företaget också fått hjälp från sparrningsprogrammet Kasvu Open.

– Det här är första gången som vi testar på hjälp utifrån. Utmaningen med småföretagande är att utveckla styrelsearbetet när man sitter på många stolar själv.

Enligt Walberg har sparrningen via Kasvu Open dels gett bekräftelse för sådant som han själv redan funderat på och dels nya tankar, bland annat gällande marknadsföring och branding.

– Att ta in utomstående i styrelsen är något konkret vi tog med oss. Nätverkandet har också varit viktigt, säger Walberg.

Utmaning 2: Tillväxten kräver kunnig personal

För två år sedan växte företaget via ett företagsköp då Sähköpalvelu Walberg köpte upp ett nystartat bolag i Vasa. I dag är bolaget i Vasa ett dotterbolag med 10 anställda.

De som driver verksamheten i Vasa är också ägare och har enligt Walberg därför också ett större intresse för att jobba för tillväxt. Vasasatsningen var ett medvetet sätt att ta sig in på en ny och större marknad.

– Det finns mycket utvecklingsmöjligheter och potential där. Den verksamhet vi redan har inom vårt eget verksamhetsområde har vi möjlighet att utveckla också i Vasa.

Samtidigt har den hårda tillväxten orsakat vissa överraskande problem.

– Vår överlägset största utmaning är att rekrytera kunnig personal, säger Walberg.

En stor del av personalen har kommit via praktikperioder för yrkesskolor och andra utbildningar. Några har gjort branschbyte och lärt sig yrket via läroavtal.

– På det sättet har de fått in en fot i företaget. I servicebranschen är inställningen den viktigaste egenskapen.

För Walberg är det viktigt att personalen känner sig motiverad och uppskattad, eftersom de är företagets ansikte utåt mot kunder.

Utmaning 3: Investera i rätt saker i rätt tid

Fastän den snabba tillväxten har bjudit på en hel del utmaningar är Björn Walberg nöjd över att företaget inte hittills har gjort några felaktiga satsningar – något som annars är en vanlig fallgrop i början.

– De investeringar vi har gjort har varit lyckade och vi har hittat rätt kundgrupper.

Sähköpalvelu Walberg har också varit i framkant när det gäller ny teknik och följer hela tiden med vad som händer i branschen.

– Vi har lagt ner mycket jobb på att lära oss nytt och på det sättet har vi kunnat möta upp våra kunder och erbjuda dem en lösning som är ”up to date”.

Under hela resans gång har Walberg haft noggrann ekonomisk kontroll för att se till att tillväxten är möjlig.

– Vi har haft en strikt budget för att klara av utvecklingen med egen kassa, så den ekonomiska biten har varit hård.

Allra viktigast för Walberg är det långsiktiga tänket.

– Om du jobbar kortsiktigt behöver du inte bry dig om din personal för då har du inte den kvar om några år. Vi försöker bygga en grund för ett välmående företag.

Fakta

Fyra steg för att förverkliga tillväxt

Känn till din marknad. Håll koll på marknaden där du jobbar. Vad händer just nu?

Känn till dina konkurrenter. Vad gör de? Vad kan du göra som gör att du blir vald i stället för dem? Hur måste du jobba då?

Ta hand om personalen. Se till att alla mår bra och utveckla företaget vidare tillsammans med personalen.

Håll koll på ekonomin. Vad är möjligt att göra? Var kan företaget spara in pengar? Vilka investeringar är nödvändiga?

Tipsen baserar sig på intervjun med Björn Walberg.

Växlade från vd-post till löneanställning: ”Nu kan jag koncentrera mig på mitt ledarskap”

Som företagare är man tvungen att göra allt själv, som anställd tar någon annan hand om det administrativa. Den erfarna företagaren Rasmus Nybergh ser fördelar med bägge.

Utveckling kräver tålamod och helikopterperspektiv – grundarna till flyttföretag tog ny fart via anställning hos andra

Efter en operativ paus på ungefär ett år fick de unga grundarna av Grabbarna Flytt en utomstående blick på sitt företag. I år har bolaget fått ny struktur och nya processer.

14 timmars arbetsdagar sju dagar i veckan – sommarkafé ute i skärgården är en livsstil

För fem år sedan inleddes kaféverksamheten på Nötö med en budget på 6 000 euro. Nu drömmer kaféföretagarna om att kunna anställa personal för att få avlastning – men för det krävs både ekonomi och bättre inkvarteringsmöjligheter.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Hur kan man stärka sammanhållningen? 4 tips för en bättre arbetsgemenskap

Betydelsen av en vi-anda ökar i takt med att distansarbete blir allt vanligare. Bra chefer är en central grundpelare, men det lönar sig också att främja växelverkan mellan kollegor.

Trädgårdsbranschen blomstrar: familjeföretag i Jakobstad riktar blicken mot hela Finland

Coronaviruset är en last för många branscher, men för trädgårdsbranschen går det bra. I en säsongsbetonad bransch krävs ändå alltid planering – vare sig det råder undantagsläge eller ej.

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Coronakrisen tvingar företag att se över personalledningen. Det är lättare att få kontroll över situationen när man har vissa grundpelare i skick.

Företagsledarens lärdomar om krishantering: tro inte att du vet allt, lär dig snabbt nytt och anpassa dig till situationen

Kriser är ofta oberäkneliga. 35 år som företagare har lärt Bengt Westerholm att förbereda sig för sådant han inte vetat att han ska förbereda sig för. Här delar han med sig av sina lärdomar.

Hur kan företagare förbereda sig inför eventuell arbetslöshet? 5 frågor om utkomstskydd för arbetslösa

Också företagare kan förbereda sig inför eventuell arbetslöshet. Ungefär 30 000 företagare är med i arbetslöshetskassan.

Ladda mer