Riskhantering

När affärsverksamheten åker bergochdalbana – transportörtillverkare vet hur det är att vara beroende av konjunkturer
Ferroplans grundare, styrelsens ordförande Pentti Patosalmi och vd Minna Patosalmi, har vant sig vid att arbeta inom en cyklisk bransch.

När affärsverksamheten åker bergochdalbana – transportörtillverkare vet hur det är att vara beroende av konjunkturer

Från vinst till förlust till uppgång igen. 37 år inom en cyklisk bransch har lärt Ferroplan att jämna ut de största fallen och utnyttja uppgången.

|

När ett företag är verksamt inom en cyklisk bransch måste organisationen, processerna och framförhållningen vara i skick. Det vet Minna Patosalmi som är vd för transportörtillverkaren Ferroplan från Orimattila.

Företaget planerar och tillverkar transportörsystem för tung industri, både för stycke- och massgods. De fyra senaste räkenskapsperioderna har Ferroplans omsättning gått från 6,6 miljoner euro till 10 miljoner, sjunkit till 6,7 miljoner och sedan stigit till 11,5 miljoner. Vartannat år har företaget gjort vinst, vartannat år förlust.

– Vi jobbar till hundra procent inom B2B-projekt, så det finns aldrig ”lämpligt” med jobb, utan det är alltid för mycket eller för lite, sammanfattar Patosalmi.

FÖRETAG: FERROPLAN OY
BRANSCH: LYFT- OCH TRANSPORTÖRMASKINER
GRUNDAT: 1983
OMSÄTTNING: 11,5 MILJONER EURO (12/2018)
RÖRELSERESULTAT: 353 000 EURO (12/2018)
ANTAL ANSTÄLLDA: 50

Hon säger att företaget kan förutsäga konjunkturutvecklingar högst några månader framåt. Under det senaste året har företaget gått över till en rullande 12-månaders budgetering som fungerar som en bas för en så kallad trendprognos. Detta har underlättat närmare planering av framtiden.

– På det här sättet kan vi blicka framåt i ekonomin, inte bara i backspegeln. Nu kan vi också vidta åtgärder om det behövs.

Blickar flera månader framåt

Om en uppgång är inom synhåll strävar Ferroplan efter att göra så mycket som möjligt på förhand. Det innebär bland annat att kontakta underleverantörsnätverk samt att göra uppköp i god tid.

– När uppgången är här är det onödigt att börja göra några utredningar, de är långa och långsamma processer.

Enligt Patosalmi har en person i företaget som endast blickar 3–4 månader framåt och gör konkurrensutsättningar baserat på konjunkturprognoserna.

Fastän en högkonjunktur i regel är en trevlig tid med ”hård fart och då alla är ivriga”, ser Patosalmi också riskerna. Ju längre högkonjunkturen fortsätter, desto mer sliter det på organisationen. Man kanske tröttnar.

37 års erfarenhet inom en cyklisk bransch har lärt Ferroplan flera sätt att jämna ut de största fallen och utnyttja uppsvinget.

Som första grej nämner Patosalmi arbetstidsbanken som företaget haft i bruk redan i tjugo år. Den innebär att personalen under bråda tider jobbar längre dagar som sedan kompenseras under lugnare perioder.

För det andra använder företaget en del inhyrd arbetskraft – en mer flexibel lösning än permanent anställda.

– Vi får hjälpande händer från bekanta nätverk. När det lugnar ner sig kan vi också avstå från arbetskraften snabbare och samtidigt skydda vårt kärngäng. Permitteringar är vår sista utväg, förklarar Patosalmi.

Förskottsbetalningar håller kassan i gång

Ur ett ekonomiförvaltningsperspektiv är de så kallade betalningsposterna väsentliga. I praktiken innebär det att kunderna betalar delar av projekten längs vägen.

För Ferroplan kan det innebära till exempel en förskottsbetalning på 20–30 procent när man kommer överens om affären. På det här sättet kan företaget göra nödvändiga införskaffningar för att komma i gång med arbetet.

– En bra praxis med förskottsbetalningar håller projekthus vid liv och är enda sättet att hålla kassaflödet i skick.

På Ferroplan görs kassaflödesberäkningar för fyra veckor framåt. Betalningstiden för kunder är ungefär lika lång.

– Så långt framåt vet vi hur mycket pengar vi får in.

Enligt Patosalmi lönar det sig att upprätthålla bra förhållanden till finansiärer, alltså i praktiken till den egna banken, så att man är förberedd inför eventuella överraskningar.

– Om man råkar ut för en riktigt svår situation måste det finnas en möjlighet att få rörelsekapital.

Intäktsföring jämnar ut toppar och dalar

För några år sedan gick Ferroplan över till intäktsföring efter en rekommendation från sin revisor. Detta har å sin del underlättat projekthusets ekonomi.

I praktiken innebär det att projekten kan inkomstföras enligt hur de framskrider och inte allt på en gång när projektet är över. Slutresultatet är så klart det samma, men det blir inte längre lika höga toppar och djupa dalar i bokföringen.

– Det här är en betydande sak med tanke på att vår målsättning ändå är att nå ett måttligt resultat varje år.

Övriga sätt att jämna ut toppar och dalar är att effektivisera arbetet och genomföra lyckade projekt.

Effektivisering uppstår bland annat av att man följer med hur lång tid genomförandet av olika projekt tar och genom att eliminera eventuella arbetshinder.

– Vi har tydliga målsättningar för försäljnings- och driftsbidragen och de leder direkt till de understa raderna i bokslutet. Vi har aldrig varit slösaktiga, så med det här har vi inga stora problem.

Fakta

3 tips för verksamhet inom en cyklisk bransch

Utnyttja flexibilitet. Transportörtillverkaren Ferroplan har redan länge haft i bruk en arbetstidsbank som möjliggör utjämning av arbetstider. Under lugnare perioder jobbar de anställda mindre, under bråda tider längre dagar. Företaget har också en del inhyrd arbetskraft som är rätt flexibel.

Håll nätverken i skick. När högkonjunkturen börjar finns inte längre tid för planering, utan då måste man agera. Därför är det under lugnare perioder bra att hålla underleverantörskedjan i skick och göra eventuella uppköp och beställningar i god tid.

Intäktsföring jämnar ut toppar och dalar. För att undvika stora kast i omsättning och resultat lönar det sig att ta i bruk intäktsföring som i bokslutet jämnar ut ekonomin för projekt som sträcker sig över flera år.

4 frågor om kreditförluster och hur man kan undvika dem

Redan en stor kreditförlust försvagar företagets lönsamhet. Som företagare är det viktigt att ta hand om faktureringen och indrivning av fordringar.