Riskhantering

Undvik fallgropar som företagare – förbered dig på risker på tre nivåer

Undvik fallgropar som företagare – förbered dig på risker på tre nivåer

Du kan skydda dig mot risker i företagsverksamheten på flera olika sätt, varav försäkringar är ett viktigt sätt.

| |

Företagarens regel nummer ett: acceptera tanken om att det kan ske en olycka eller en skada i det egna företaget. Och var förberedd på det.

Riskhantering börjar med att granska hurdana olyckor det kunde ske – antingen så att det orsakar skada till företaget eller företagaren. Efter att man gjort en översikt gäller det att fundera på vilka åtgärder som kunde minska på riskerna.

Enligt Fennias riskchef Tapani Mattila kommer man långt med bondförnuft när man gör en riskanalys.

– Åtminstone tidigare tänkte många företagare att det inte händer något åt en själv, inte har det ju hänt något hittills heller. När man glömmer skaderiskerna är man inte medvetet förberedd på dem, säger Mattila

Det lönar sig att förbereda sig för skador på tre olika nivåer: företagarens egen ekonomi, företagets ekonomi och företagsverksamhetens kontinuitet. Man ska ha en plan för alla tre och planerna ska ta i beaktande det värsta som kan hända, alltså en katastrof.

Ett försäkringsskydd är en central del av riskhanteringen. Fennias försäljningschef Mia Nurminen uppmuntrar alla att kartlägga risker och hitta lämpliga lösningar för dem tillsammans med en försäkringsexpert. Hennes råd är: försäkra sådana risker som du själv inte kan bära.

Företagare, glöm inte dig själv

Räknat i antal sker det mest person- och trafikskador för företag säger Tapani Mattila. En stor del av skadorna är lyckligtvis lindriga.

De största skadorna är de dyraste. Till exempel orsakar en eldsvåda genast stora skador och kan i värsta fall avbryta företagets verksamhet.

Om företagaren blir sjuk kan redan en kort frånvaro innebära märkbara inkomstförluster. Tänk om en sjukdom förstör arbetsförmågan totalt?

Mattila påminner om att också mindre skador kan försämra likviditeten speciellt i små företag.

Enligt hans fingertoppskänsla har företagaren ofta företagets sämsta försäkringsskydd. Den enda obligatoriska försäkringen är företagarens pensionsförsäkring (FöPL) som står som grund för pension och socialskydd. Försäkringen är obligatorisk när vissa kriterier uppfylls.

Men det lönar sig också för företagaren att tänka på försäkringar som täcker olycksfall, sjukdomar och arbetsoförmåga samt att ha en livförsäkring. Mattila rekommenderar att företagare håller det egna försäkringsskyddet på minst lika bra nivå som lagen kräver för arbetstagare.

För ett företag med anställda är följande försäkringar lagstadgade: olycksfalls- och grupplivförsäkring samt ArPL, alltså arbetspensionsförsäkring.

Trygga företagsverksamhetens kontinuitet

Av de frivilliga försäkringarna är egendoms-, ansvars- och avbrottsförsäkringar speciellt nyttiga för företag.

Med den förstnämnda kan man bland annat förbereda sig för bränder, läckor, skadegörelse och inbrott. Med en ansvarsförsäkring får man ett skydd ifall företagets verksamhet eller produkter orsakar skada till en tredje part.

Avbrottsförsäkringen är en central trygghet med tanke på företagsverksamhetens kontinuitet. Med hjälp av den kan man lappa inkomstförluster som skett som en följd av till exempel en egendomsskada. Försäkringen hjälper att till exempel tillfälligt flytta verksamheten till andra utrymmen ifall det skett en skada.

– Avbrottsförsäkringen kommer till desto större nytta ju mer beroende företaget är av den egna affärslokalen, betonar Mia Nurminen.

Regelbundna kontroller lönar sig

Försäkringsskyddets omfattning måste beaktas i förhållande till den egna ekonomin och kassan.

– Om man har lite pengar kan företagaren eller företaget kanske inte ta ett så täckande försäkringsskydd. Men å andra sidan kan redan en liten skada orsaka betydande betalningssvårigheter om ekonomin är spänd. Då kommer ett bra försäkringsskydd väl till pass, funderar Tapani Mattila.

Det lönar sig att gå igenom företagets försäkringar regelbundet. Samtidigt ska man vara uppmärksam på eventuella förändringar i företagets risker, förmågan att hantera dem och fundera på sätt att minska riskerna.

– Det lönar sig att kolla försäkringsskyddet med försäkringsbolaget alltid när det sker förändringar i företaget, råder Nurminen.

Avtalen i skick

Det lönar sig ändå att komma ihåg att inte ens försäkringar täcker allt. När du köper en försäkring ska du noga bekanta dig med vad den innehåller så att det inte uppstår otrevliga överraskningar vid olycksfall.

Det finns också andra sätt att hantera risker. Mia Nurminen betonar framförallt vikten av avtal. Företagets alla avtal bör göras skriftligt.

– När ett företag säljer till ett annat företag kan man begränsa sitt eget ansvar med hjälp av avtal.

För aktiebolag är ett aktieägaravtal viktigt om bolaget har minst två aktieägare. I avtalet brukar man vanligtvis begränsa aktieägarens rätt att överlåta aktier till personer som inte blir kvar i bolaget. Avtalet kommer alltså till nytta när en av aktieägarna väljer att lämna bolaget.

Det första företaget misslyckades – för Juha Järvinen var det en lyckträff

Juha Järvinen tog lärdom av sina misstag. Rädslan för att misslyckas stämplar inte längre honom som företagare.

Suvi Widgrén vet hur man fattar stora beslut – hon sålde sin företagsverksamhet och ansökte om konkurs

Stora förändringar har bjudit på hela känsloregistret för Suvi Widgrén. Företagandet byttes ut mot lönearbete.

Kundens konkurs ledde till kreditförluster på över 100 000 euro

Ett stort hål i kassan och en femtedel oanvänd kapacitet blev ett eldprov för Mecras nya ägare. Nu jobbar maskinverkstaden hårt för att klara sig.