Y-Studio är ett medium för företagare och dem som är intresserade av entreprenörskap. Vi hjälper företagare i vardagen och står bakom deras framgång. Vi erbjuder kunskap, kompetens och känsla.

I huvudrollen är uttryckligen företagare.

Y-Studios ämnen delar Företagarens stig i fyra faser: Starta företag, Företagets början, Företagets tillväxt och Företaget i förändring.

Starta företag

I denna del ger vi svar på vilken kunskap och vilken typ av uppmuntran den som funderar på företagande behöver innan företaget grundas. Mental beredskap spelar en stor roll, liksom också affärsverksamhetsplanen, olika kalkyler och valet av rätt företagsform.

Företagets början

Början är en kritisk fas i företagandet, eftersom dödens dal tar död på upp till hälften av alla nystartade företag under de första 3-5 åren. Företagare behöver mycket information om frågor gällande bland annat ekonomi, skatter, kompetens och lagstiftning.

Företagets tillväxt

Varje företagare behöver en portion extra tillväxtattityd. Tillväxt har att göra med framför allt ledarskap, chefsarbete, ork och riskhantering. Bara ett fåtal företag kan växa utan rekryteringar.

Företaget i förändring

Företag är i ständig förändring. Man måste kunna förutse och kontrollera förändringssituationer. En av de största förändringarna är företagsköp, det vill säga försäljning eller köp av företag.

Prenumerera också på det förnyade Företagarbrevet så får du varje vecka ett infopaket till din e-post.