Kakor (cookies) är små textfiler, som webbläsaren sparar på användarens apparat. Det finns två typer av kakor, sessionskakor (session-id) och beständiga kakor.

När sessionskakor används skickar servern kakan till användarens dator under sessionen. När användaren stänger av webbläsaren försvinner kakan från datorn. Sessionskakor innehåller inga personliga uppgifter och de lagras inte på din dator.

Beständiga kakor finns kvar en bestämd tid. De blir kvar på din dator efter sessionen tills att tidsfristen är slut eller tills du tar bort dem.

Hur utnyttjar vi kakor?

På vår webbplats använder vi både sessionskakor och beständiga kakor.

Vi använder kakor i första hand för att samla information om besökare på vår webbplats och deras beteende för att kunna utveckla våra nättjänster i fråga om kvalitet och funktionalitet och därmed ge dem som använder våra nättjänster en god kundupplevelse.

Uppgifterna som samlats in med hjälp av kakor kan dessutom användas vid inriktning av kommunikation och marknadsföring och vid effektmätning av reklam.

Bland annat följande uppgifter samlas in om besökare på Fennias webbsidor med hjälp av kakor:

  • typ av webbläsare (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari osv.), version och språk
  • operativsystem (Windows osv.)
  • vilka sidor personen besökt och när
  • från vilken webbadress besökaren kommit till webbsidan
  • från vilken server besökaren kommit till webbsidan.

Vid hanteringen av uppgifter om besökare på webbsidorna kan vi som hjälp använda pålitliga underleverantörer, som har förbundit sig att följa lagstiftningen om datasekretess.

Tredje parters kakor

På våra webbsidor används tredje parters kakor, såsom leverantörer av mätnings- och uppföljningstjänster. Vi använder bl.a. analysverktyget Google Analytics från Google Inc. Det använder kakor som lagras på datorn och genom vilka man kan analysera hur webbsidorna används. Google Analytics kakor samlar anonyma uppgifter om trafiken på webbsidorna.

Ta kakorna ur bruk

I de vanligaste webbläsarna tillåts kakor som standard. Vid behov kan kakorna tas ur bruk under Inställningar eller Verktyg/Säkerhet i webbläsaren. Notera dock att vissa delar av vår webbplats har begränsade funktioner utan kakor. Du kan också begränsa användning av kakor separat så att du inte tillåter tredje parters kakor som finns på webbplatsen.

Mer information om inriktad reklam på basis av webbläsaranvändning och hur du förhindrar inriktad reklam finns på sidan Your Online Choices.

Vi anser att du godkänt kakor om du inte inaktiverar dem.