Företagsformer

Allt fler väljer att starta aktiebolag – vill någon ännu vill bli enskild näringsidkare?

Allt fler väljer att starta aktiebolag – vill någon ännu vill bli enskild näringsidkare?

Företagsrådgivare anser att för framförallt ensamföretagare är enskild näringsidkare, eller firma, fortfarande en bra företagsform. Också Pauliina Ullner valde att bli enskild näringsidkare.

| |

Enskild näringsidkare (firma) eller aktiebolag?

Den här frågan funderade Helsingforsbon Pauliina Ullner på förra sommaren. Planen var att starta ett företag men hon funderade på att man som enskild näringsidkare personligen är ansvarig om något går på tok.

I ett aktiebolag finns högst antagligen inte samma risk, men å andra sidan finns det fler regler att förhålla sig till. Man måste till exempel göra ett bokslut och hålla bolagsstämma.

– Det handlar inte om så svåra grejer, men en firma är en ändå ett lätt sätt att prova på företagande för någon som gör det för första gången, säger Ullner.

Innan Ullner blev företagare jobbade hon länge inom försäljning och marknadsföring, men var väldigt intresserad av föredragsdesign. Hon ansåg att hon skulle kunna förverkliga sig själv allra bäst som företagare.

Dessutom tänkte hon att hon som noga bokför sin ekonomi kan få tillräckligt säkra ramar för företagsverksamheten. Det går att hålla koll på ekonomin via Excel, ett vanligt bankkonto och med hjälp av en bokförare.

Så i augusti i fjol registrerades firma Ullner Creative som erbjuder konsultering bland annat för PowerPoint-föredrag och andra föredrag för till exempel företag.

Krävs inget startkapital för aktiebolag

Patent- och registerstyrelsen registrerade i fjol ungefär 17 500 nya enskilda näringsidkare eller firmor.

Antalet firmor hade vuxit i flera år, men i fjol sjönk antalet nya firmor med ungefär 1 300 från året innan. Samtidigt steg antalet nya aktiebolag från 14 700 till över 18 000.

En orsak till att fler valt att starta aktiebolag är att man inte sedan juli i fjol längre krävt ett startkapital på 2 500 euro för att starta aktiebolag.

Under de senaste åren har det också blivit populärt att vara så kallad lättföretagare, vilket har underlättat för framförallt dem som har företaget som bisyssla. Det kan också ha påverkat intresset för firmor.

Företagsrådgivare Irene Matinpalo på FöretagsEsbo är ändå inte orolig för att det i fjol registrerades färre firmor än tidigare. En majoritet av företagen som grundas via Nyföretagarcentralerna är fortfarande firmor.

Matinpalo påminner också om att lättföretagande via faktureringstjänster inte juridiskt ens räknas som företagande, fastän tjänsten tävlar med firmor. Då fakturerar en frilans via en tjänsteleverantör och tjänsteleverantören tar å sin sida hand om pappersarbetet, såsom just fakturering.

Matinpalo är starkt av den åsikten att firma som företagsform fortfarande har en viktig position på företagsfältet. Det är en bra verksamhetsform speciellt för ensamföretagare. Matinpalo gav också råd till Ullner när hon grundade sitt företag.

– En firma är lätt att grunda och möjliggör också anställning av personal, säger Matinpalo.

– Det är också lätt att avsluta företagsverksamheten om man vill. Att lägga ner ett aktiebolag tar däremot tid och är en dyr process.

Ett aktiebolag är en bättre bolagsform om det till exempel finns fler än en grundare i bolaget. Dessutom kan bolagsformen vara lönsam inom vissa branscher om kundkretsen vill göra affärer med en så kallad juridisk person.

Men också när det gäller vissa offentliga upphandlingar kan man ha nytta av ett aktiebolag.

– Men om en person säljer sitt eget kunnande spelar det knappast någon roll för köparen, vilken företagsform företagaren har valt.

Företagsstarten blev en positiv överraskning

Pauliina Ullner kom fram till samma slutsats. Hennes firma har nu funnits och mått bra i ett drygt halvår. Innan hon grundade sitt företag fick Ullner ändå ta del av åsikter om att ett aktiebolag ger mer trovärdighet också för ett varumärke som kretsar kring en person.

Hennes egna erfarenheter visar ändå att så inte är fallet.

– Jag har inom en kort tid jobbat med flera namnstarka företag och de har inte varit ute efter ett aktiebolag utan en partner.

enskild näringsidkare Pauliina Ullner

Ullner säger att hennes företagande kommit igång över förväntan eftersom hon inom ett halvår haft 11 kunder. Samtidigt har hon i lugn och ro fått studera och lära sig det mest väsentliga om skatter och FöPL-avgifter.

Baserat på erfarenheterna hittills kommer Ullner att fortsätta som företagare och låta företaget växa så att hon kan lyfta en konkurrenskraftig lön, alltså ungefär samma lön som hon skulle få i ett liknande jobb som anställd.

– Det kan hända att ett aktiebolag ännu blir aktuellt, eller så inte. Än så länge har det varit lätt och trevligt med firma och jag har fått koncentrera mig på det jag njuter mest av – alltså arbetet.

Speciellt om företaget växer med hård fart kan det löna sig att överväga om man ska fortsätta som enskild näringsidkare eller om det skulle vara dags att byta bolagsform till ett aktiebolag.

Fakta

Plus och minus för bolagsformen enskild näringsidkare (firma)

+ Billigt och lätt att grunda. Det är lätt och billigt att grunda en firma. Man kan fylla i blanketten snabbt på PRH:s webbsida och ärendet behandlas ofta inom några dagar. Det kostar 60 euro att grunda en firma och 275 euro att grunda ett aktiebolag med den elektroniska blanketten.

+ Lätt bokföring. För en enskild näringsidkare som driver småskalig affärsverksamhet räcker det med enkel bokföring vilket är en mycket lättare bokföringsform än den dubbla bokföringen som krävs av bland annat aktiebolag.

+ Det är lätt att avsluta företagsverksamheten. Det är också lätt att avsluta en firma. Det räcker med att man fyller i en blankett och skickar till PRH. Ett aktiebolag måste avvecklas via likvidations- eller konkursförfarande.

– Företagaren har personligt ansvar. En enskild näringsidkare får fritt använda företagets pengar för egna utgifter, men ansvarar å andra sidan personligen för företagets lån och andra ansvarsområden. I ett aktiebolag är företagaren inte personligen ansvarig för till exempel skulder ifall man inte personligen gått i borgen för lånet.

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Att grunda ett aktiebolag är ett bra alternativ för den som vill starta eget. Bolagsformen möjliggör skatteplanering och ansvaret är begränsat.

Det är lätt att grunda en firma: Tänk på följande på förhand

Det är smart att grunda en firma om affärsverksamheten är liten och om du är ensam i företaget.

Modigt karriärbyte: Forskare i mikrobiologi blev möbelföretagare

Jenny Langenskiöld valde att starta eget företag för att själv få bestämma över sin tid.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Så här grundar du en firma – ett lätt sätt att bli företagare

En enskild firma passar för privatföretagare med liten omsättning och små risker. En firma är ett bra sätt att testa på företagandet.

Ladda mer