Företagsformer

Andelslag blir vanliga igen – små företagare blir en del av en större helhet

Andelslag blir vanliga igen – små företagare blir en del av en större helhet

I andelslag letar företagare efter mångsidighet och möjligheter för den egna verksamheten.

| |

När ensamföretagaren Anna Aalto ville ha en arbetsgemenskap började hon planera grundandet av ett andelslag. Nu har andelslaget Imperium Network, som specialiserar sig på kommunikation och marknadsföring, varit verksamt i Lahtis sedan 2014.

Andelslaget har möjliggjort nya projekt för medlemmarna, gjort partnernätverket mångsidigare och således inbringat mer inkomster än vad en enskild person hade kunnat få.

Imperium Network tar bland annat hand om annonsförsäljningen, innehållsproduktionen och layouten för en lokal organisationstidning.

Andelslaget är en del av egenföretagarnas persona och kunderna känner igen det kollektiva kunnandet samt varumärket. Andelslaget har också påverkat Aalto: hon pratar om ”Imperium-teamet” och ”oss”.

– Faktureringen är simpel för kunderna när de inte behöver betala enskilt till alla. Vi fakturerar sedan vår andel av andelslaget, förklarar Aalto.

Likvärdiga medlemmar

Det grundas årligen ett par hundra andelslag i Finland. För tillfället finns över 4 000 andelslag, varav ungefär hälften är personalägda.

Andelsförbundet Pellervos vd Sami Karhu bekräftar att framförallt andelslag där medlemmarna består av personalen eller av ett gäng företagare har blivit vanligare de senaste åren.

– Till exempel de som arbetar eller studerar i kreativa branscher har blivit ivriga över andelslag. Det möjliggör en större kraft för mindre aktörer samt jämlik behandling när alla medlemmar är lika mycket värda, sammanfattar Karhu.

När man grundar ett andelslag måste man göra upp regler. I dem kommer man till exempel överens om verksamhetsområde och hur stor insatsen ska vara. Karhu förklarar att andelslagets regler motsvarar bolagsordningen i ett aktiebolag.

Hans tips är att komma överens om andelslagsprocenten. Procenten definierar hur mycket andelslaget får av vinsten.

– Styrkan med ett andelslag är att de som verkar via det drar också nytta av det, påpekar Aalto.

Det här möjliggör att medlemmarna kan bytas ut och att andelslaget trots det kan fortsätta.

Stabilitet intresserar

Andelslagsverksamhetens rötter sträcker sig över hundra år bakåt i tiden i Finland, men enligt Karhu passar andelslag utmärkt i dagens instabila samhälle på grund av sin stabilitet.

– När du inte längre behöver andelslaget kan du gå ur det. Om andelslaget är solvent får du din insats tillbaka, tillägger han.

I företagardrivna andelslag gillar medlemmarna att de tillsammans kan vara större. De kan till exempel skaffa gemensamma apparater, utrymmen och material, vilket minskar på riskerna och de nådda fördelarna är större i ett kollektiv.

Till exempel lönar det sig inte för en enskild medlem att beställa tio olika sorters material om hen inte behöver mer än en liten andel av varje produkt. Imperium Network provade till och med på att jobba från gemensamma lokaler. Efter livsförändringar och nya arbetssituationer arbetar numera bara en del tillsammans.

Glasföretagare i Urjala grundade redan för över tio år sedan andelslaget Nuutajärven Galleria. Dess ursprungliga syfte var att möjliggöra butiksverksamhet året runt i glasbruket i Notsjö.

Glasblåsare Marika Kinnunen har varit med i andelslaget ända från början och berättar att utöver butiken har medlemmarna också ordnat utställningar.

– Vi är alla småföretagare och skulle inte ensamma få butiksverksamheten att snurra runt. Dessutom är det stora säsongvariationer i Notsjö. Om somrarna finns det gott om kunder men på vintern är det tystare, beskriver Kinnunen.

Andelslaget kan vara arbetsgivare

Alla medlemmar i ett andelslag måste binda sig till verksamheten. Man måste jobba för det gemensamma målet fastän allt kanske inte skulle bidra med direkt ekonomisk nytta. Till exempel för konstnärerna i Notsjö är det viktigt att butiken i glasbruket håller öppet året runt.

Man måste kunna förbinda sig till möten och beslutsfattandet. Fastän byabutiken har en deltidsanställd försäljare har alla medlemmar ändå ansvar för ett antal arbetsskift.

Medlemmarnas bristande engagemang kan vara en nackdel för andelslag. Det här syns bland annat i situationer där någon av medlemmarna inte uppfyller sina skyldigheter.

Utöver att fungera som en sammanlänkning av företagare kan andelslaget också vara arbetsgivare eller bägge.

Till exempel i Anna Aaltos andelslag fanns i början utöver egenföretagare också privatpersoner. Numera är bara firmor med. Det här motiverar Aalto med att andelslaget inte behöver fungera som arbetsgivare och betala de utgifter som arbetsgivarregistret orsakar.

Ett arbetsgivarandelslag måste ha minst sju medlemmar. Då kan medlemmarna anses vara anställda i andelslaget och inte självständiga företagare – om kännetecknen för ett arbetsförhållande uppfylls.

– Bevarandet av socialskyddet är också en orsak till att många är intresserade av att prova på företagande via andelslag, berättar Karhu.

Fakta

4 x Grunda andelslag

Tänk igenom reglerna noga. Före man grundar ett andelslag måste man skapa regler som styr verksamheten. Det lönar sig att tänka över dem noga för att verksamheten ska vara så smärtfri som möjligt. Reglerna måste stöda andelslagets målsättning. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid och tålamod för grundandet.

Glöm inte åtagandet. Ett andelslag förpliktar att man deltar i bland annat möten och fattar gemensamma beslut. Man måste hålla fast vid de gemensamma spelreglerna. Nyttohavare är de som är med, inte fripassagerare.

Var redo att offra dig. Ett andelslag kräver arbete som gynnar det större gänget. Kinnunens tips är att fundera på varför andelslagsverksamheten lönar sig. Utan motivation kan medlemmens engagemang falna.

Ta emot hjälp. Ett andelslag är ett företag bland alla andra. Aalto rekommenderar att skaffa en bokförare som kan ta hand om allt genast från början. Andelslagets ordförande har ansvar för att saker och ting fortskrider.