Företagsformer

Det är lätt att grunda en firma: Tänk på följande på förhand

Det är lätt att grunda en firma: Tänk på följande på förhand

Det är smart att grunda en firma om affärsverksamheten är liten och om du är ensam i företaget.

| |

Det tar ungefär 15 minuter att grunda en firma på nätet – så på ett tekniskt plan är det inte svårt att bli företagare.

Det viktigaste arbetet görs före företaget grundas. Speciellt om det handlar om företagsverksamhet på heltid. En firma är ett populärt alternativ också bland deltidsföretagare och inte ens det snabbt växande lättföretagandet har minskat på bolagsformens popularitet. Under 2018 grundades närmare 19 000 firmor. Populariteten förklaras av att det är en låg tröskel till att grunda en firma och att administrationen är lätt.

En firma passar speciellt dem med liten affärsverksamhet och som inte behöver göra större investeringar. Det går också att ändra bolagsform till ett aktiebolag i ett senare skede.

Funderar du på en ny karriär eller på att starta eget företag? Börja med att överväga om du har de mentala färdigheterna som krävs för att bli företagare.

– I det skedet måste man vara medveten om ansvaret, skyldigheteterna och osäkerheterna som kopplas till företagandet. Det här handlar bland annat om bokföring, olika skatter och företagsverksamhetens risker, listar Irene Matinpalo som är företagsexpert på FöretagsEsbo.

I en intervju för Y-Studio uppmanar psykolog Manne Pyykkö alla att fundera på de fyra rollerna som en företagare måste klara av: en företagare är en försäljare, ledare, tillverkare och investerare. Reidar Wasenius från affärsänglarnas förening Fiban flaggar å sin sida för tre H:n: humble hungry hunter. En företagare är alltså en ödmjuk och hungrig jägare.

När den mentala biten är på det klara kan man gå över till nästa bit, alltså affärsidé och affärsverksamhetsplan.

Affärsidé och affärsverksamhetsplan

Det lönar sig att ägna tilläckligt med tankeverksamhet åt affärsidén och affärsverksamhetsplanen. Fråga dig själv: hur blir en bra idé en bra affärsidé?

En affärsverksamhetsplan beskriver hur affärsidén förverkligas i praktiken. En bra plan bygger inte på en massa förhoppningar utan är en realistisk beskrivning av bland annat företagets lönsamhet och framtidsutsikter.

Nyföretagarcentralerna i Finland har gjort en lista för en bra affärsverksamhetsplan. Listan består av nio punkter:

 1. En beskrivning av affärsidén (vad säljer företaget, till vem och hur?)
 2. Beskrivning av kunnandet (har företagaren lämplig utbildning eller erfarenhet?)
 3. En beskrivning av tjänsten eller produkten (vad är företagets konkurrensfördel?)
 4. Kunder (vem är företagets kunder och hur mycket potentiella kunder finns det?)
 5. Konkurrensläge (vem är direkta eller indirekta konkurrenter och hur ser tillväxtmöjligheterna ut för branschen?)
 6. Marknaden (hur stor marknad är det?)
 7. Marknadsföring och försäljning (hur ska du marknadsföra och sälja?)
 8. Risker (hur ser företagets risker ut?) Kom ihåg skriftliga avtal!
 9. Kalkyler (för finansiering, lönsamhet, försäljning) – kom också ihåg att tänka på prissättningen!

Startpeng och finansiering

Matinpalo från FöretagsEsbo rekommenderar att göra noggranna uträkningar och kalkyler före man grundar en firma. Det lönar sig också att följa med siffrorna regelbundet. När man söker startpeng lönar det sig att undvika de vanligaste misstagen.

– Man måste söka startpeng före man inleder företagsverksamheten. Företaget får inte heller ha en webbsida, säger Matinpalo.

Med finanseringskalkyler utreder man behovet av pengar och varifrån de ska komma. Möjliga utgifter i början är produktionsmedel, dator, telefon och internet, kontorsmaterial, marknadsföringsinvesteringar, rörelsekapital och kassareserv.

Matinpalo betonar framförallt rörelsekapitalet. En ny firma borde ha buffert för ungefär 2–4 månader. Hur mycket rörelsekapital som behövs beror väsentligt på hur snabbt företagaren kan fakturera och hur snabbt pengarna kommer in. Betalningsvillkor är viktiga med tanke på faktureringen.

– Affärsverksamheten måste vara lönsam eftersom man i en firma personligen ansvarar för företagets förluster, påminner Matinpalo.

Annat som orsakar kostnader:

 • Företagets webbsidor
 • Bankkonto
 • Bokföring
 • Försäkringar (till exempel egendoms- och avbrottsförsäkring)
 • FöPL (om du är 18-69 år och affärsverksamheten pågår i minst 4 månader)
 • Affärslokaler

Att grunda firma

Det går snabbt att grunda en firma. En elektronisk etableringsanmälan till handelsregistret kostar 60 euro. Om det räcker med en anmälan till Skatteverket är anmälan gratis.

En etableringsanmälan till handelsregistret behövs i de fall som näringsverksamheten har ett skilt kontor, när man har andra personer än familjemedlemmar i sin tjänst eller när företagaren vill reservera firmans namn för sig själv. En anmälan måste också göras i de fall när företagaren idkar en näring som kräver tillstånd. Till exempel när man vill grunda en restaurang.

I patent- och registerstyrelsens och Skatteverkets gemensamma YTJ-tjänst måste man meddela följande uppgifter:

 • Personuppgifter
 • Företagets namnalternativ (tänk noga på namnet)
 • Företagets adress och kontaktuppgifter
 • Företagets hemort
 • Företagets affärsområde
 • Räkenskapsperiod (oftast kalenderår)

Du får FO-numret genast i bruk.

Efter det meddelar du följande uppgifter till Skatteverket:

 • Anmälan som momsskyldig (om omsättningen är mindre än 10 000 euro per år är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret)
 • Anmälan till förskottsuppbördsregistret
 • Anmälan till arbetgsgivarregistret (vid behov)

Beskattning av en firma

En företagare med firma betalar inte ut lön till sig själv. I stället gör man privatuttag, alltså tar ut pengar direkt från bankkontot.

– Det är otroligt viktigt att företagaren kan skilja åt sina egna och företagets pengar, påminner Matinpalo.

Till exempel momsen är inte företagets eller företagarens pengar, utan måste redovisas senast den 12:e under nästpåföljande månad. Alltså om ett företag skickat en faktura i augusti görs momsredovisningen i oktober.

En firmas resultat räknas på följande sätt:

 • Firmans resultat fås genom att räkna bort utgifterna från inkomsterna.
 • Anskaffningar som gjorts för företagsverksamheten kan dras av i beskattningen. Privatuttag är inte avdragsgilla kostnader.
 • Företagets vinst beskattas. Företagaren får ändå en fem procents företagarrabatt på ett positivt resultat.
 • Om man har firma kan man också utnyttja lättnaden vid den nedre gränsen för moms. Om företagets omsättning är under 30 000 euro under ett år kan företagaren få tillbaka all eller en del av den betalda momsen.

Privatuttag, alltså de medel företagaren tagit ut för eget bruk, beskattas efter räkenskapsperioden som förvärvsinkomst, så det lönar sig att betala förskottsskatt redan under räkenskapsperioden.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Att grunda ett aktiebolag är ett bra alternativ för den som vill starta eget. Bolagsformen möjliggör skatteplanering och ansvaret är begränsat.

Modigt karriärbyte: Forskare i mikrobiologi blev möbelföretagare

Jenny Langenskiöld valde att starta eget företag för att själv få bestämma över sin tid.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Så här grundar du en firma – ett lätt sätt att bli företagare

En enskild firma passar för privatföretagare med liten omsättning och små risker. En firma är ett bra sätt att testa på företagandet.

Ladda mer