Företagsformer

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Att grunda ett aktiebolag är ett bra alternativ för den som vill starta eget. Bolagsformen möjliggör skatteplanering och ansvaret är begränsat.

| |

Att grunda ett aktiebolag blir ett allt mer lockande alternativ från och med den första juli. Då avskaffas nämligen kravet på att ha ett aktiekapital på 2500 euro.

Det nuvarande aktiekapitalkravet har gällt sedan 2006 och det har mött mycket kritik. Till exempel Lassi Mäkinen som är utbildare inom ekonomiförvaltning har sagt att kravet på ett minimikapital leder till att många företagare väljer att grunda en firma i stället.

Företagsexpert Irene Matinpalo från FöretagsEsbo är på samma linje som Mäkinen. Enligt henne medför förändringen en tydlig lättnad för grundandet av ett privat aktiebolag.

– Man behöver inte längre påvisa att företaget har ett konto och att aktiekapitalet har deponerats på kontot, säger Matinpalo.

Fastän kostnaderna för grundandet av ett aktiebolag blir lägre gäller flaggningsskyldigheten fortfarande om man förlorar eget kapital. Kapitaliseringen kan göras till exempel som ett direkt lån och då kan man uppbära ränta på lånet.

– Företagarens investering har en stor betydelse för om man vill få finansiering. Jag tror att bankerna också i fortsättningen fäster uppmärksamhet vid företagets eget kapital. Man måste ha pengar för skyldigheter, investeringsbehov och rörelsekapital, berättar Matinpalo.

Lagändringen kommer att påverka antalet aktiebolag som grundas, eftersom begränsat ansvar och beskattning är en fördel för aktiebolag jämfört med till exempel firma. Läs jämförelsen i slutet av artikeln.

Det är också sannolikt att en del företagare som har företaget som bisyssla ändrar bolagsform från firma till aktiebolag. Att byta bolagsform kräver ändå en del pappersarbete.

Däremot föredrar ensamföretagare fortfarande firma framom aktiebolag när de inleder affärsverksamheten.

– Ensamföretagaren tänker på vad som händer om företaget inte är lönsamt. Det är fortfarande lätt att avsluta en firma, annat är det med aktiebolag. Ett aktiebolag kan enligt lagen inte läggas ner under fria former, utan måste avvecklas med likvidations- eller konkursförfarande eller via fusionering. Åtgärderna kräver både tid och pengar, säger Matinpalo.

Att grunda ett aktiebolag

Tekniskt sett är det simpelt att grunda ett aktiebolag. Etableringsanmälan kan göras bland annat i Patent- och registerstyrelsens och Skatteverkets gemensamma YTJ-tjänst. Anmälan kostar 275 euro.

Före man grundar ett aktiebolag lönar det sig att gå igenom 10 punkter som hjälper dig att fatta beslutet. Efter det lönar det sig att tänka på följande, eftersom det efterfrågas i etableringsanmälan:

  • Vem är aktieägare?
  • Hur ser aktieinnehavet ut?
  • Vad är aktiens teckningspris?
  • Bolagets räkenskapsperiod?
  • Styrelsemedlemmar i bolaget och ordförande för styrelsen? Om styrelsen består av färre än tre personer måste man också välja en suppleant. Behövs en vd?
  • Namn på eventuella revisorer, prokurister eller personer som får representera bolaget?
  • För bolagsordningen krävs åtminstone följande uppgifter: firmanamn, hemort och verksamhetsområde.

När du grundar bolaget ska du också anmäla dig till Skatteverket som momsskyldig och till förskottsuppbördsregistret och vid behov till arbetsgivarregistret. Du får ditt FO-nummer i bruk när du gjort din etableringsanmälan.

Öppna ett bankkonto för det nya aktiebolaget och betala aktiekapitalet. När aktiekapitalet har betalats måste du i YTJ-tjänsten underteckna en försäkran som är kopplad till betalningen av aktiekapitalet.

Ett aktiebolag kan grundas av en eller flera personer. Gör ett aktieägaravtal om det finns mer än en grundare.

Beskattning av ett aktiebolag

Ett aktiebolag ger möjligheter till skatteplanering.

Företaget betalar lön till företagaren, lönen kan dras av företagets inkomster. Företaget betalar 20 procent samfundsskatt på det positiva resultatet.

Hur mycket lön det lönar sig att betala beror å ena sidan på företagets egna behov, å andra sidan på företagets lönsamhet. Det är också bra att beakta skattelättnader i det här sammanhanget.

Skatteexperter har sagt att det lönar sig att lyfta lön så länge som helhetsskattebördan är under 26 procent. Man betalar nämligen alltid minst 26 procent skatt på dividender när man räknar med samfundsskatten och den skatt som mottagaren betalar på dividenderna.

Helhetsskattebördan på dividender kan stiga till närmare 40 procent om företaget inte har någon nettoförmögenhet. Så är det i inledningsfasen.

Fakta

Fördelar med ett aktiebolag

I ett aktiebolag påverkar inte företagets skulder aktieägarnas privata ekonomi – ifall man inte använt egna medel som säkerhet för skulderna. I övrigt ansvarar aktieägarna för företagets förpliktelser endast med det kapital som de investerat i bolaget. En enskild näringsidkare (firma) ansvarar däremot personligen för företagets alla skulder.

Skattemässigt är ett aktiebolag ett billigare alternativ jämfört med firma i de fall som affärsverksamheten är tillräckligt stor eller företagandet är en bisyssla. Det här gäller om företagarens helhetsskattebörda på förvärvsinkomster överstiger 30 procent.

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut

Extern finansiering för företag följer gamla mönster – banken är fortfarande det populäraste alternativet.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Är affärsidén bra? Nytt företag ger chansen att testa

Studerande på Hanken vill uppmuntra andra studerande att testa företagsidéer riskfritt. Springboard ska fungera som en språngbräda för nya företag.

Ett aktieägaravtal tacklar många problem

Speciellt vinstfördelningen kan leda till bråk. Beakta åtminstone vissa grundsaker i ett aktieägaravtal.

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips

Det ingår en del formaliteter i aktiebolag, men aktieägarnas risker är begränsade. En expert berättar vem aktiebolag passar bäst för.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Ladda mer