Företagsformer

Från firma till aktiebolag – gör så här för att undvika misstag

Från firma till aktiebolag – gör så här för att undvika misstag

Det är tekniskt lätt att omvandla en firma till ett aktiebolag, men reservera tid för planering och efterarbete.

|

Det är billigt och går snabbt att omvandla en firma till ett aktiebolag. Det tar max några dagar bekräftar Heli Tavasti som är vd och företagsrådgivare vid Nyföretagarcentralen i S:t Michel.

– Att göra om avtal och på nytt konkurrensutsätta kräver sin tid om det finns mycket sådant i företaget. I övrigt handlar det främst om att uppdatera blanketter.

En av de största förändringarna är FO-numret.

Gör så här när du vill byta bolagsform:

1. Försäkra dig om att det lönar sig att byta bolagsform

Räkna ut med din bokförare om det är tillräckligt lönsamt att byta bolagsform.

Ett aktiebolag är skattetekniskt en bra lösning om du tjänar mer än 60 000 euro om året via din firma och om du inte genast behöver ta ut alla tillgångar.

Många företagare tycker att det är en lättnad att en företagare i ett aktiebolag inte ansvarar för företagets finanser med egen egendom, såsom i en firma.

Dessutom kan ett aktiebolag säljas som aktiehandel.

2. Inled processen under en lugn period

Bytet av bolagsform är smart att göra under den period då det är som allra lugnast i företaget – om det finns sådana stunder.

En annan gynnsam tid är vid räkenskapsperiodens slut. Det här kan spara en del arbete för bokföraren, eftersom firmans skatteår ändå slutar när det ersättande aktiebolaget anmäls till handelsregistret. Det görs ett bokslut och skattedeklaration för firman som läggs ner.

Det nygrundade aktiebolaget inleder den nya räkenskapsperioden.

3. Fortsätt med samma namn

Verksamheten kan fortsätta med det gamla namnet om firman avslutas samma dag som aktiebolaget grundas – det enda som ändras är att bolaget får bokstäverna AB på slutet. Anmälan görs i så fall med Patent- och registerstyrelsens blanketter Y1 och Y6.

Man kan också ge firman ett annat namn eller radera firman från handelsregistret.

Det är alltid gratis att avsluta en firma. Att registrera ett aktiebolag kostar 380 euro om anmälan görs på fysiska papper, eller 275 euro elektroniskt. Minimikravet på aktiekapitalet slopades i början av juli 2019.

4. Teckna alla aktier på dig själv

Vid bolagsbytet måste aktiebolaget fortsättningsvis ägas av en person, alltså alla aktier måste tecknas på den tidigare firmaägaren. Annars tolkas den överförda egendomen som beskattningsbar inkomst för nya aktieägare.

Senare kan antalet aktieägare utökas eller företaget kan säljas till nya ägare.

För styrelsen behövs utöver ägaren minst en suppleant för att trygga verksamheten ifall det skulle hända något åt ägaren.

5. Överför egendom med samma värde

Det gamla bolagets skulder och egendom – såsom datorer, skrivare, bil och till exempel lager – kan överföras till det nya aktiebolaget. Värdet på egendom och skulder får inte ändras i bokföringen och affärsverksamheten måste vara liknande som tidigare.

En del av grejerna kan skrivas som personlig egendom, men det är inte klokt. I så fall borde man skatta på det.

6. Informera och gör upp nya avtal

När man byter bolagsform måste alla avtal, såsom utskänkningstillstånd, avtal för betalterminaler samt leasing-avtal göras om.

Informera kunderna om det nya FO-numret och berätta om förändringen.

– Det är bra att ha en lista på vad allt som påverkas av förändringen och vilka alla som ska informeras. Då sker förändringen mer smärtfritt, lyder Tavastis råd.

Bokföringsbyrån tar hand om ändringarna i bokföringen.

7. Låt proffsen ta hand om bokföringen

I ett aktiebolag krävs dubbel bokföring. Utöver det måste man hålla minst en bolagsstämma där man fattar beslut om vad vinsten läggs på.

Enligt Tavastis erfarenhet är det få företagare med aktiebolag som själva tar hand om bokföringen.

– Det skulle bli tungt att ensam ta hand om all ekonomiförvaltning så det lönar sig att outsourca till en bokföringsbyrå. Dessutom kan byrån bidra med goda råd för till exempel skatteplanering.