Företagsformer

Jämförelse av företagsformer: Firma, aktiebolag eller lättföretagare?

Jämförelse av företagsformer: Firma, aktiebolag eller lättföretagare?

Företagarens målsättningar påverkar val av företagsform: en firma (enskild näringsidkare) är ett bra val för en ensamföretagare, medan ett aktiebolag är ett bra val för den som siktar på tillväxt. Lär dig mer om de olika företagsformerna.

|

Företagsformen är en väsentlig fråga redan innan man grundar ett nytt företag. Heli Tavasti, vd för Nyföretagarcentralen i St. Michel, anser att bland annat storleken på företaget är avgörande när man tänker på företagsformer.

– Om man kan anta att verksamheten sätter igång med fart kan det vara smart att genast grunda ett aktiebolag.

Företagsformen är inte heller huggen i sten: man kan byta företagsform efter att man grundat företaget. Om till exempel en firma växer kan ett aktiebolag bli aktuellt.

Om företagets ägarunderlag inte ändras går det främst lite tid och några hundralappar åt att byta företagsform. Om företaget däremot har avtal som uppstått som en följd av konkurrensutsättning kan det vara krångligare att byta företagsform.

I den här artikeln går vi igenom det mest väsentliga om olika företagsformer.

Två modeller för ”lättföretagare”

De senaste åren har det blivit vanligt att vara lättföretagare men det kan innebära två olika verksamhetsformer.

För det första finns det faktureringstjänster där ”företagaren” jobbar som en anställd och inte med eget FO-nummer. Den som utför arbetet är faktureringstjänstens kund och kan inte dra av verksamhetens kostnader i beskattningen på samma sätt som en företagare kan göra.

Vissa banker erbjuder lättföretagartjänster där företagaren får ett FO-nummer och kan då officiellt jämföras med andra företagare. Företagaren betalar en viss procent administrationskostnader för bland annat fakturering och bokföring till tjänsteleverantören.

Enligt Tavasti passar lättföretagar-modellen för till exempel småskalig företagsverksamhet som inte kräver stora investeringar eller testning av den egna affärsidén.

Firma passar för ensamföretagare

I fjol registrerades 17 500 nya firmor i handelsregistret – alltså nästan lika många som nya aktiebolag.

Enligt Tavasti är firma (enskild näringsidkare) rätt företagsform då man grundar ett bolag ensam eller tillsammans med en partner och företagets omsättning är högst några tiotusentals euro.

Då blir företagarens personliga skattesats av företagsverksamhetens vinst så liten att det inte med tanke på skatteplanering lönar sig att grunda ett aktiebolag.

Tavasti påminner om att det är billigt att grunda en firma och flexibelt att ta hand om det administrativa.

– En firma är den lättaste företagsformen att pausa om livet plötsligt ändras.

I en firma kan man också anställa helt på samma sätt som i andra företagsformer.

Fastän det är lätt att administrera en firma är det företagaren själv som personligen ansvarar för verksamheten – till exempel för eventuella skulder. Det här kan vara en risk speciellt om företaget planerar att göra större investeringar.

Öppet bolag och kommanditbolag allt ovanligare

Öppet bolag och kommanditbolag är personbolag vars guldålder som företagsformer verkar vara förbi. I fjol grundades bara 319 nya öppna bolag och 424 kommanditbolag. Antalet har sjunkit klart i flera år.

Det är långsamt och krångligt att grunda ett öppet bolag eller kommanditbolag eftersom det inte kan göras elektroniskt.

För grundandet av ett öppet bolag krävs minst två bolagsmän, alltså ägare. Samma gäller för kommanditbolag där minst en bolagsman måste vara tyst, alltså inte ha någon bestämmanderätt.

Bolagsmännen har mycket makt att operera i företagets namn så därför krävs ovanligt mycket tillit mellan bolagsmännen i dessa bolagsformer. Bolagsmännen ansvarar också personligen för företagets verksamhet.

Bokslutsuppgifterna för kommandit- och öppna bolag är inte offentliga och det är enligt Tavasti en vanlig orsak till att välja bolagsformen. Bolagsformerna kan ändå bli skattemässigt dyra om verksamheten växer och är lönsam.

– Min gissning är att de här bolagsformerna snart inte kommer att finnas alls. Speciellt nu när startkapitalet för aktiebolag har slopats.

Andelslag passar för samfund inom kreativa branscher

Också antalet andelslag har minskat för varje år som går. I fjol grundades bara 142 andelslag.

När ett andelslag har minst sju grundare räknas delägarna som löntagare och inte företagare.

– Var och en kan verka inom sin egen sektor och ha egna kunder men alla fakturerar via andelslaget, säger Tavasti.

På grund av det här är andelslag ofta ett samfund för kreativa människor och kunder kan beställa många olika tjänster från samma andelslag.

Medlemmarna i andelslaget kan i andelslagsavtalet rätt fritt komma överens om hur ansvar och skyldigheter fördelas i samband med att andelslaget grundas. Utgångspunkten är att den enskilda medlemmens ansvar för till exempel andelslagets ekonomi begränsas till den insats som hen betalat vid anslutning.

Aktiebolag blev populärast

I fjol blev aktiebolag den populäraste bolagsformen för nya bolag och är nu mer populärt än firmor (enskild näringsidkare). Det beror troligen på att kravet på ett startkapital på 2500 euro slopades förra sommaren.

Ett aktiebolag är den smidigaste företagsformen till exempel när det finns fler grundare i bolaget och man siktar på omfattande affärsverksamhet. I ett aktiebolag begränsas ägarnas ansvar till det kapital som de själva investerat i bolaget. Med andra ord ansvarar ägarna inte med sin egen egendom för aktiebolagets ekonomi.

Nuförtiden är det lätt att grunda ett aktiebolag, men fortfarande svårt att lägga ner. I praktiken måste ett aktiebolag läggas ner via konkurs– eller likvidationsförfarande i tingsrätten, vilket å sin sida kan ta flera månader och bli dyrt.

Man kan så klart sätta aktiebolagets verksamhet på paus, men då måste man ändå komma ihåg att leverera bokslutet till handelsregistret varje år.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Är affärsidén bra? Nytt företag ger chansen att testa

Studerande på Hanken vill uppmuntra andra studerande att testa företagsidéer riskfritt. Springboard ska fungera som en språngbräda för nya företag.

Ett aktieägaravtal tacklar många problem

Speciellt vinstfördelningen kan leda till bråk. Beakta åtminstone vissa grundsaker i ett aktieägaravtal.

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Att grunda ett aktiebolag är ett bra alternativ för den som vill starta eget. Bolagsformen möjliggör skatteplanering och ansvaret är begränsat.

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips

Det ingår en del formaliteter i aktiebolag, men aktieägarnas risker är begränsade. En expert berättar vem aktiebolag passar bäst för.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Ladda mer