Företagsformer

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips
Bolagsform är ofta en av de första sakerna som en ny företagare måste fatta beslut om

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips

Det ingår en del formaliteter i aktiebolag, men aktieägarnas risker är begränsade. En expert berättar vem aktiebolag passar bäst för.

| |

Att grunda ett aktiebolag är förnuftigt i flera situationer: om det till exempel finns fler än en delägare eller om planen är att snabbt anställa personal.

Aktiebolag är Finlands vanligaste bolagsform. I början av 2018 fanns det 270 553 aktiebolag i Finland.

Bolagsformen är en av de första sakerna som en ny företagare måste fatta beslut om. När är ett aktiebolag rätt lösning? Vi frågade Pekka Naumanen som är företagsrådgivare på nyföretargarcentralen i Kuopio.

Åtminstone följande punkter hjälper dig att reda ut om aktiebolag är rätt bolagsform för dig:

1. Grundar du bolaget ensam eller tillsammans med någon?

Många grundar aktiebolag också ensamma, men det är en rekommenderad bolagsform speciellt i de fall då flera grundare ska arbeta i företaget.

Om det finns flera delägare lönar det sig att genast i början underteckna ett skriftligt aktieägaravtal. I avtalet kommer man överens om delägarnas interna relationer, rättigheter och skyldigheter – såsom arbetsfördelning eller hur man kan lösa ut aktier.

2. Vilka risker finns i min företagsverksamhet?

Företagsverksamhetens risker ökar av bland annat produktansvar, import, externa skulder eller långa hyresavtal.

Om din företagsverksamhet innehåller många risker är ett aktiebolag en förnuftig bolagsform eftersom riskerna är klart begränsade. Företagaren ansvarar endast för de pengar som hen investerat i bolaget eller lånat i bolagets namn, samt de skulder som hen personligen går i borgen för.

3. Hur mycket pengar vill du placera i företaget?

Det krävs ett aktiekapital på minst 2500 euro för att grunda ett aktiebolag. Startkapitalet som placeras i bolaget kan genast användas för företagets verksamhet.

En etableringsanmälan för ett aktiebolag (år 2019) kostar 275 på nätet och 380 euro på papper.

4. Behöver företaget extern finansiering?

Det är lättare att få extern finansiering för investeringar eller internationalisering om man har ett aktiebolag. Ett aktiebolag kan sälja aktier eller använda sig av gräsrotsfinansiering.

– Aktiebolag kan också ansöka om en innovationssedel för experttjänster på 5000 euro från Business Finland, tipsar Naumanen.

5. Hur stor omsättning har företaget?

Ju större omsättningen är, desto lönsammare är det att ha ett aktiebolag, men i slutändan är det helheten som avgör.

Enligt Naumanen finns det ingen eurogräns för hur stor omsättningen bör vara. Ett aktiebolag kan också ha liten omsättning, till exempel när man utvecklar en produkt.

6. Hur vill du göra med beskattningen?

Ett aktiebolag betalar samfundsskatt. Dividenderna som aktiebolaget betalar ut beskattas antingen som kapitalinkomst eller förvärvsinkomst beroende på företagets nettoförmögenhet och dividendernas storlek.

Om aktieägarna lyfter lön ur bolaget beskattas det i den personliga beskattningen. Om det däremot inte finns ett behov för att lyfta stora löner kan man använda pengarna för företagets verksamhet.

7. Vill du senare sälja andelar ur bolaget – eller till och med hela företaget?

Till skillnad från andra bolagsformer så kan man sälja andelar ur ett aktiebolag. Om en delägare vill lämna bolaget är det möjligt i ett aktiebolag. Vanligtvis kommer man överens om detaljerna kring detta i aktieägaravtal.

Man kan också sälja hela aktiebolaget, medan man i en firma endast kan sälja affärsverksamheten.

8. Tar du hand om bokföring och annan administration själv?

Det är inte speciellt arbetskrävande att grunda ett aktiebolag, men det innebär en del mer pappersarbete än andra bolagsformer.

När man grundar ett aktiebolag krävs ett avtal om bolagsbildning och bolagsordning. Bolaget måste också ha en styrelse samt vd och man måste ordna bolagsstämma.

Aktiebolaget kräver dubbel bokföring. Därför är det motiverat att använda sig av en bokföringsbyrå.

9. Verkar du inom social- eller hälsovårdsbranschen eller behöver du tillstånd från regionförvaltningsverket?

Det är enklare för personbolag än aktiebolag att få tillstånd inom social- och hälsovårdsbranschen. Därför har de flesta hemvårdsföretagare firmor. I ett aktiebolag ansöker man om tillstånd för företaget och det är dyrare.

10. Fokusera på det viktiga

Det finns inte ett rätt sätt att ordna sin företagsverksamhet. I vissa situationer kan en bolagsform vara ändamålsenligare än en annan. Till exempel kan det vara smart att byta ut firman till ett aktiebolag i ett senare skede.

Det mer väsentliga är att företagets verksamhet överlag är lönsam. Å andra sidan om verksamheten inte är lönsam kommer ingen bolagsform att fixa lönsamheten, betonar Pekka Naumanen.

4 frågor om kreditförluster och hur man kan undvika dem

Redan en stor kreditförlust försvagar företagets lönsamhet. Som företagare är det viktigt att ta hand om faktureringen och indrivning av fordringar.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Det första företaget misslyckades – för Juha Järvinen var det en lyckträff

Juha Järvinen tog lärdom av sina misstag. Rädslan för att misslyckas stämplar inte längre honom som företagare.

En gyllene regel i företagsaffärer: Berätta för alla vad förändringen innebär

Martinex vd Riia Sandström vet hur man tar ett nytt företag i besittning – med hjälp av öppen kommunikation och genom att lyssna på personalen.

Har du koll på försäljningsskicket av ditt företag? Putsa bort allt onödigt i tid

Det lönar sig att ta hand om företagets siffror, kunnande och image redan före man ens planerar att sälja.

Hur går det för kvartersaffärerna? En ny tjänst löser problemen på nätet

Bra betjäning är kvartersaffärens trumfkort – men utan en nätbutik kan det vara svårt att klara sig.

Friluftslivsfirma förnyade sin marknadsföring: Det gubbiga varumärket byttes ut till smatter och humor

I familjeföretaget Finn-Savotta är man inte rädda för att väcka känslor med marknadsföringen – trots att en del av kunderna är myndigheter.

Ladda mer