Företagsformer

Så här grundar du en firma – ett lätt sätt att bli företagare
Den som grundar ett företag måste fatta ett beslut mellan olika bolagsformer. Enskild firma är Finlands näst vanligaste bolagsform efter aktiebolag.

Så här grundar du en firma – ett lätt sätt att bli företagare

En enskild firma passar för privatföretagare med liten omsättning och små risker. En firma är ett bra sätt att testa på företagandet.

| |

Att grunda en firma är ett enkelt val för många som inleder företagsverksamhet ensam.

I Finland registrerades under 2017 närmare 18 000 nya enskilda näringsidkare, alltså firmor. En av dem var Helsingforsbon Arna Grym.

Grym valde att bli företagare efter att ha jobbat länge med kommunikation. För henne var en enskild firma det enda vettiga alternativet. Hon kände till en del om de olika bolagsformerna men deltog bland annat i en företagarkurs för att skaffa mer information innan hon fattade det slutgiltiga beslutet.

Grym konstaterade att riskerna för företagsverksamheten är små, så hon behövde inte starta ett aktiebolag. I början av verksamheten var inte heller omsättningen speciellt stor.

– En firma är ett ett enkelt sätt att testa på företagande i branscher som bygger på kreativitet eller expertis och där man inte behöver några investeringar för att komma i gång, säger Grym.

Lätt att grunda firma

Det är väldigt enkelt att grunda en firma. Dessutom kräver det mindre pappersarbete än att grunda ett aktiebolag.

Etableringsanmälan till handelsregistret kostar 75 euro elektroniskt och 110 euro på papper. I de fall där Skatteförvaltningens register räcker är anmälan gratis.

En etableringsanmälan till handelsregistret behövs i de fall som näringsverksamheten har ett fast kontor, alltså att verksamheten sker utanför den egna lägenheten, när näringsidkaren har andra personer än en egen äkta hälft eller egna barn i sin tjänst eller när företagaren vill skydda firmans namn och reservera namnet för sig själv.

En anmälan till handelsregistret måste också göras i de fall när företagaren idkar en näring som kräver tillstånd. Till exempel när man vill grunda en restaurang och ansöker om utskänkningstillstånd.

En firma fungerar utmärkt när företaget är en bisyssla

En enskild firma kan inte ha mer än en grundare. Därför passar bolagsformen speciellt bra för egenföretagare – speciellt om verksamheten är liten. En firma är också ett bra alternativ om företagsverksamheten är en bisyssla.

Dessutom har personbolag lättare att få tillstånd inom social- och hälsovårdsbranschen än aktiebolag.

– Därför är de flesta hemtjänstföretagarna främst firmor, påpekar Pekka Naumanen från Nyföretagarcentralen i Kuopio.

För en firma behöver man inte ett specifikt startkapital såsom för aktiebolag.

Eftersom man i ett personbolag ansvarar för alla företagets förpliktelser och skulder med sin personliga egendom passar en firma bäst för företagsverksamhet med låga risker. I det här avseendet skiljer sig en firma från aktiebolag där riskerna för företagaren är tydligt begränsade.

Skattemyndigheten beskattar företagaren

I en firma kan företagaren inte betala ut lön till sig själv eller sin äkta hälft. I stället kan företagaren göra privata uttag, alltså ta ut pengar direkt från företagets konto.

I en firma är det företagaren som beskattas. Firmans resultat uträknas genom att utgifterna dras av från räkenskapsperiodens inkomster. Därtill dras ännu tidigare års förluster av, ifall det inte handlar om den första räkenskapsperioden. På det här sättet får man veta företagets inkomster som sedan beskattas.

En enskild näringsidkare får ett företagaravdrag på fem procent på den positiva inkomsten. De anskaffningar som gjorts för företagsverksamheten kan också dras av i beskattningen.

En enskild näringsidkare kan också utnyttja lättnaden vid den nedre gränsen för moms. Om företagets omsättning är under 30 000 euro under ett år kan företagaren få tillbaka all eller en del av den betalda momsen.

Lätt administration

Administrationen i en firma är rätt lätt. Det räcker med enkel bokföring.

– Företagaren kan ta hand om bokföringen själv. Men jag rekommenderar ändå en bokföringsbyrå, säger Pekka Naumanen.

Arna Grym skaffade genast en bokförare för att spara sin tid.

– Företagaren måste också ordna med pensionsförsäkringar och andra försäkringar men det räcker att man gör det en gång, påpekar hon.

Man behöver inte heller göra ett bokslut för en firma, men det rekommenderas i de flesta fall.

Förbered dig noga

Pekka Naumanen påminner om att ingen enskild sak avgör om det lönar sig att grunda en firma eller ett aktiebolag. Inte en enda bolagsform kan vara fel beslut i sig. Till exempel kan man byta ut firman till ett aktiebolag vid ett senare skede.

På nyföretagarcentralerna får man information och hjälp för att välja bolagsform. Också bokföringsbyråer kan vara till hjälp.

Arna Grym rekommenderar alla med företagartankar att noga ta reda på saker. Hon jobbade med sin affärsverksamhetsplan och gjorde uträkningar i ett par år före hon grundade företaget.

– När affärsverksamhetsplanen är slipad och du får ett positivt besked om startpeng är det lätt att grunda företaget.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Att grunda ett aktiebolag är ett bra alternativ för den som vill starta eget. Bolagsformen möjliggör skatteplanering och ansvaret är begränsat.

Det är lätt att grunda en firma: Tänk på följande på förhand

Det är smart att grunda en firma om affärsverksamheten är liten och om du är ensam i företaget.

Modigt karriärbyte: Forskare i mikrobiologi blev möbelföretagare

Jenny Langenskiöld valde att starta eget företag för att själv få bestämma över sin tid.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Ladda mer