Kalkyler

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs
En finansieringskalkyl är en av grundstenarna vid grundandet av ett företag.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

| |

En finansieringskalkyl hjälper blivande företagare att reda ut hur mycket pengar som behövs för att grunda företaget. I praktiken krävs alltid en del pengar för att starta upp företagsverksamheten, så det lönar sig för alla företagare att göra en kalkyl.

I finansieringskalkylen listar man de investeringar som behövs för att grunda företaget samt utgifter för de första månaderna. Man tar också reda på hur man kan få nödvändig finansiering.

– Ju bättre man tar hand om det här i början, desto bättre kommer verksamheten i gång, säger företagsexpert Ville Tolvanen från FöretagsEsbo.

1. Gör en finansieringskalkyl i god tid

Finansieringskalkylen hänger väsentligt ihop med affärsverksamhetsplanen och lönsamhetskalkylen. Därför lönar det sig att göra en finansieringskalkyl i god tid före affärsverksamheten sätter i gång.

– I början av en affärsverksamhet överskrider utgifterna ofta inkomsterna. Det är viktigt att göra en finansieringskalkyl så att företagaren kan förbereda sig på att skaffa finansiering, sammanfattar Tolvanen.

En finansieringskalkyl fungerar i första hand som stöd för företagaren, men den kan också behövas om man söker startpeng från TE-byrån. Om företaget behöver externt kapital, alltså lån, kan det hända att banken eller Finnvera vill se en noggrann finansieringskalkyl.

2. Skriv ned alla utgifter

I en bra finansieringskalkyl beaktar man alla investeringar som behövs för att grunda företaget, såsom arbetsverktyg, bil och kontorsmaterial. Utöver det här ska man göra en uppskattning av utgifterna de första månaderna, till exempel hyra, marknadsföringsavgifter, löner, lager och kassa.

Utöver behovet av pengar uppskattar man också varifrån pengarna kommer. Hur mycket eget kapital och egna verktyg har företagaren sedan tidigare? Behövs ett banklån eller andra investeringar?

I Nyföretagarcentralernas Företagarguide 2019 (på finska) finns ett exempel av en företagare inom städbranschen som behöver drygt 10 000 euro i början. Det kan lätt gå några tusen euro till produktionsverktyg och mobilapparater och utöver dessa finns mindre utgifter.

Du kan få hjälp med finansieringskalkylen bland annat i Nyföretagarcentralerna runt om i Finland. Du kan göra kalkylen till exempel i Suomi.fi-tjänsten, men det finns också Excel-mallar på FöretagsEsbos webbsida (på finska).

3. Gör realistiska kalkyler

Det är essentiellt att vara realist i finansieringskalkylen – siffrorna måste basera sig på ett riktigt behov.

Enligt Ville Tolvanen är ett typiskt misstag att kalkylen inte innehåller sådant som är betydande för att företagaren ska få verksamheten i gång, såsom dator, webbsidor eller att skaffa en skåpbil.

Företagaren borde i början konkret veta vilka maskiner och apparater som behövs (och hur dyra de är) för att komma i gång. Men många kan till exempel utnyttja egen telefon eller dator i början.

Men om man grundar till exempel ett massageföretag och behöver ett elektriskt massagebord är det viktigt att ha med det i finansieringskalkylen.

Å andra sidan ska man inte överskatta behovet av pengar.

– Det lönar sig att vara så realistisk som möjligt i sina uppskattningar. Då är det lättare att ordna finansiering och den räcker bättre, råder Tolvanen.

4. Följ upp och uppdatera kalkylerna

Tolvanen påminner om att olika kalkyler är uppskattningar om framtiden. Därför lönar det sig att tänka över dem noga. Det lönar sig också att göra kalkyler stegvis och uppdatera dem när planerna förverkligas.

Affärsverksamhetsplanen, finansieringskalkylen och lönsamhetskalkylen är en helhet vars delar påverkar varandra. Om till exempel behovet av investeringar för grundandet av företaget ändras kommer det att påverka alla kalkyler.

– Det är otroligt viktigt att följa med finansieringen och lönsamheten. Det lönar sig att kontrollera ifall planerna förverkligats och vilken effekt det haft på finansieringen.

Tolvanen uppskattar att en tillräcklig finansiering alltid är en viktig ryggrad för att komma i gång med och utveckla affärsverksamheten. Prissättningen för både produkter och tjänster måste också vara på rätt nivå.

– Det lönar sig för företagaren att själv vara intresserad och ta reda på vad bra finansiering, tillräcklig försäljning och ett jämnt kassaflöde innebär. Fastän företagaren köper bokföringstjänsterna från en byrå ansvarar hen själv för att bokföringen är korrekt, betonar Tolvanen.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.