Kalkyler

Försäljningskalkylen visar vad som säljs och till vilket pris

Försäljningskalkylen visar vad som säljs och till vilket pris

En försäljningskalkyl behövs framförallt när ett företag grundas, men också senare. Kalkylen styr företaget mot en ekonomiskt mer lönsam affärsverksamhet.

| |

När man grundar ett företag stöter man genast på försäljningskalkylen. Det är en förutsättning, precis som finansieringskalkylen, för att man kan beviljas startpeng eller ett lån.

Senare är försäljningskalkylen ett ypperligt verktyg för uppföljning – via den ser man om företagets månads- och årsmålsättning uppfylls. Kalkylen visar också hur lönsamhetskalkylens målsättningar uppfylls.

Förenklat visar försäljningskalkylen vad företaget säljer, till vilket pris och till vem. Med andra ord visar kalkylen varifrån pengarna kommer och hur mycket pengar det handlar om.

Vd Tarja Pöyhönen från Nyföretagarcentralen i Kuopio konstaterar att majoriteten av deras kunder, över 80 procent, säljer tjänster. Resten driver handel.

Säljer man tjänster gäller det att vara realist. Till exempel ska en massör fundera på hurdan timlön som krävs för att man ska kunna skaffa arbetsredskap, betala hyran och leva på arbetet – och möjligtvis försörja andra.

– Massörer gör fysiskt arbete och orkar knappast arbeta mer än sex timmar om dagen. Dessutom lönar det sig att räkna med pauser – allt från lunch till kaffepauser och toabesök, säger Pöyhönen.

Försäljningskalkylen har fri form

På ett tekniskt plan är det rätt så fritt att göra en försäljningskalkyl. I all sin enkelhet kan det vara en kalkyl på ett A4-papper – hur många timmar per vecka ska man sälja en tjänst och till vilket pris.

Grundliga kalkyler behövs i industriella företag men också i diversehandlar som erbjuder allt från slickepinnar till snöskotrar. Till skillnad från någon som säljer sitt eget arbete finns där många variabler.

En bra försäljningskalkyl innehåller en realistisk uppskattning av hur mycket produkter som säljs och till vilket pris. Man måste också ha försäljningsbidraget klart för sig. På det här sättet ser man hur mycket pengar som hamnar under strecket när man drar av utgifterna från försäljningsintäkterna.

Kalkylen kan göras med till exempel Excel. På nätet finns en uppsjö av färdiga kalkylmodeller.

– Innehållet är det viktigaste, formen är fri, konstaterar Pöyhönen.

De flesta kan – eller skulle kunna – göra försäljningskalkylen själv, men enligt Pöyhönen funderar många på vad den egentligen ska innehålla. Många vänder sig till en expert för att försäkra sig om att man beaktat allt.

– Många har en uppfattning om lönemålsättning och utgifter, men de behöver hjälp med att uppfatta helheten.

Hon tillägger att kalkylen ska vara tillräckligt simpel och tydlig så att företagaren lätt kan tolka den. En bra bokförare är en utmärkt partner för planering, verkställande och uppföljning av också mer komplicerade försäljningskalkyler.

Konkurrensen påverkar försäljningskalkylen

En bra försäljningskalkyl beaktar de utgifter i affärsverksamheten som påverkar lönsamheten. En massör säljer bara sitt eget arbete, men en frisör måste investera i olika kemikalier.

Utöver det måste man fundera på hur mycket konkurrens som finns inom branschen. Finns det redan en jätte på marknaden som kan ha lägre priser och göra det svårt för småföretagare?

Det är också centralt att fundera på hur många potentiella kunder som finns och om man kan förbinda kunderna eller om kundkretsen ofta byts ut? En snygg försäljningskalkyl är inte värd något om den inte är förankrad i verkligheten.

– Utgifter och marknadsläget styr prissättning för produkter och tjänster. I vissa fall tror företagaren att hen säljer primavaror till premiumpris, fastän det egentligen handlar om att sälja vanliga produkter till överpris.

Enligt Pöyhönen lönar det sig inte att glömma försäljningskalkylen efter att man fått startpeng eller ett lån beviljat.

– En massör kan konstatera att det behövs tre kunder till för att nå månadens försäljningsmålsättning. Det är ändå önskvärt att alla företag följer med försäljningsmålsättningarna också senare. Ju större företag, desto viktigare är uppföljningen.

Fakta

Håll koll på dessa!

Tarja Pöyhönens tips för en bra försäljningskalkyl:

Kom ihåg momsen. En del glömmer att man i de flesta produkter och tjänster måste räkna med moms.

Överskatta inte din ork. Få företagare kan räkna med att jobba effektivt i åtta timmar om dagen. Försäljningsarbete och pauser syns inte i resultatet och också företagare behöver sommarsemester.

Se helheten. En bra kalkyl baserar sig på verkligheten. Finns det en marknad och kunder? Är produkten rätt prissatt?

Omdefinierad strategi ledde till framgång värd flera miljoner: företaget började säga ja i stället för nej

Under 2019 gjorde Moomin Characters en vinst på över 10 miljoner euro. Målet är att fortsätta växa, men att göra det på Mumins och Tove Janssons villkor.

Lönsam arbetsinsats av ung företagare: omsättningen steg över 6 miljoner på fem år

Tydliga mål och en kärlek för bilar är ingredienserna i Vasaföretaget Prestige Car Centers tillväxt. Framtidens tillväxt möjliggörs med utvidgad verksamhet och fler anställda.

Killarna som blev företagare som 16-åringar vet hur man lyckas med sälj

Tygväskor till den egna gymnasieskolan blev startskottet för Pals. Två unga kompisar driver nu ett företag med en omsättning på drygt 300 000 euro.

Företagare, har du koll på hisspitchen? Fyra råd hjälper i början

En bra hisspitch är ett viktigt försäljningsverktyg för företagaren. Coachen Elsa Ervasti vet hur du ska engagera lyssnaren.

Liten limonadfabrik på Åland växer med kraften av 256 ägare

Amalias Limonadfabrik tog hjälp av crowdfunding för att öka kapaciteten, men ökad försäljning kräver stora investeringar i marknadsföring.

Det första företaget misslyckades – för Juha Järvinen var det en lyckträff

Juha Järvinen tog lärdom av sina misstag. Rädslan för att misslyckas stämplar inte längre honom som företagare.

Hur går det för kvartersaffärerna? En ny tjänst löser problemen på nätet

Bra betjäning är kvartersaffärens trumfkort – men utan en nätbutik kan det vara svårt att klara sig.

Ladda mer