Kalkyler

Gör en lönsamhetskalkyl – den avslöjar om idén är bra eller ej

Gör en lönsamhetskalkyl – den avslöjar om idén är bra eller ej

En lönsamhetskalkyl listar utgifterna för företagsverksamheten svart på vitt och hjälper med att fastställa ett omsättningsmål.

| |

En lönsamhetskalkyl visar konkret hurdan försäljning företaget måste nå för att verksamheten ska vara lönsam. Ur kalkylen framgår behovet för försäljningsbidrag, omsättning och total försäljning.

Enligt företagsrådgivare Terja Patama från Novago Företagsutveckling är en lönsamhetskalkyl otroligt viktig för alla nya företagare. Novago är en del av det nationella nätverket av Nyföretagarcentraler.

– Utan en kalkyl kan företagaren inte definiera omsättningsbehovet på ett realistiskt sätt, betonar Patama.

Under företagsrådgivningar brukar hon lägga mycket tid på kalkylerna.

– Kalkylen ger en realistisk bild av planerna. Ibland har kunderna märkt att det inte finns någon idé med planen. Andra å sin sida blir glada när de märker att kalkylen ser väldigt bra ut.

Vad behövs lönsamhetskalkylen för?

Det lönar sig att göra en lönsamhetskalkyl när man ska inleda en ny företagsverksamhet. Den hjälper med att få en uppfattning om vilka utgifter som ingår i verksamheten och med ungefär hur stor totalförsäljning de kan täckas för att man ska uppnå önskat resultat.

Kalkylen behövs också om man ska söka finansiering eller stöd, till exempel startpeng.

Det lönar sig också att gå tillbaka till lönsamhetskalkylen. Enligt Patama är det framförallt viktigt då man märker att pengarna inte räcker, resultatet blivit sämre eller utgifterna vuxit.

– En lönsamhetskalkyl är det enklaste sättet att samla utgifterna och se vad som ändrats i affärsverksamheten.

Man kan få hjälp med lönsamhetskalkylen till exempel på Nyföretagarcentralerna. På deras webbsidor (Novago, på finska) finns också färdiga kalkylark för att göra en egen kalkyl.

Hurdan är en bra lönsamhetskalkyl?

En bra lönsamhetskalkyl beaktar företagsverksamhetens utgifter så korrekt som möjligt. Patamas råd är att hellre räkna med lite större utgifter och mindre inkomster. Då är det säkrare att slutresultatet är på plus.

Ofta uppstår det också oväntade utgifter. Råvarukostnader kan stiga plötsligt eller ett verktyg kan gå sönder. Därför är det bra att ha lite extra pengar i kassan.

Det lönar sig att göra en lönsamhetskalkyl både på månads- och årsnivå, men det är ofta lättare att uppfatta helheten på månadsnivå, fastän alla utgifter inte är månatliga.

– I ju mindre delar man kan spjälka omsättningsbehovet, desto lättare är det ofta att förstå och hantera, säger Patama.

Hur gör man en lönsamhetskalkyl?

En ny företagares lönsamhetskalkyl börjar från resultatet – i motsats till andra resultaträkningar. Man börjar alltså med att skriva in det önskade resultatet. Efter det ska man beakta skatter samt eventuella lån och annan finansiering.

Alla fasta och rörliga kostnader skrivs också in i kalkylen. Fasta utgifter är till exempel hyra för en lokal, elektricitet, vatten, försäkringar, bokföring och marknadsföring. Alltså alla sådana utgifter som måste betalas fastän man inte skulle ha någon försäljning alls.

Rörliga kostnader är beroende av produktion och försäljning. Det handlar bland annat om råvaror och material, alltså köp för företagsverksamheten. Köpen kan skrivas in i kalkylen som en helhetssumma eller som täckningsprocent för den sålda varan eller tjänsten.

När man har koll på alla utgifter får man en uppskattning på omsättningsbehovet. Kom också ihåg att beakta eventuell moms. På lönsamhetskalkylens sista rad står hur stort behovet för försäljning och fakturering är.

Hur påverkar bolagsformen lönsamhetskalkylen?

Bolagsformen påverkar lönsamhetskalkylen framförallt med tanke på lönen.

För en enskild näringsidkare är resultatet i praktiken ”lön”, som tas ut via privatuttag. I bokslutet markeras det som den enskilda näringsidkarens resultat.

I ett aktiebolag måste man däremot tänka på hur mycket lön man ska lyfta och vill man till exempel ta ut en del av räkenskapsperiodens resultat som dividender.

Hur hänger lönsamhetskalkylen ihop med andra viktiga kalkyler?

Lönsamhets- och försäljningskalkylen hänger tätt ihop. I försäljningskalkylen finns beskrivet hur man når målsättningarna i lönsamhetskalkylen.

– I lönsamhetskalkylen ser man behovet för försäljninsgbidrag. Summan måste föras in i försäljningskalkylen så att man ser hur mycket produkter eller tjänster som måste säljas och för vilket pris, säger Patama.

Före de här kalkylerna lönar det sig att göra en finansieringskalkyl. Ur den framgår hur mycket pengar som behövs för att starta företagsverksamhet.

Fakta

5 x Undvik de här misstagen

Företagsrådgivare Terja Patama från Novago Företagsutveckling listar fem saker som nya företagare lätt klantar till:

Man beräknar med för låga utgifter eller beaktar inte sin egen lön. Det lönar sig att gallra bort onödiga utgifter. Företagaren måste ända från början kunna veta vilka utgifter man kan spara på och vilka ej.

Försäljningsbehov. Vad betyder lönsamhetskalkylens försäljningsbehov i antalet sålda produkter – hur mycket måste man sälja och till vilket pris? Försäljningsbehovet ger en helhetssumma som också beaktar momsen.

Företagarens pensionsförsäkring FöPL glöms ofta bort. Den väcker också många frågor: vad är det, vem behöver det, hur stor ska den vara och vem definierar det?

Man förstår inte beskattningen för enskilda näringsidkare. Det här märks framförallt i hur kostnaderna bokförs. Vad är företagsverksamhetens kostnader och vad är personliga kostnader?

Behovet av fritt kapital. Man måste kunna täcka alla kostnader redan dag ett. Det tar sin tid innan försäljningen kommer i gång och man ser resultat. Därför är det bra att ha fritt kapital, alltså så kallade reservpengar, i kassan för att täcka plötsliga utgifter.