Kalkyler

Vet du hur mycket rörelsekapital ditt bolag behöver? Ta hjälp av beräkningsformel

Vet du hur mycket rörelsekapital ditt bolag behöver? Ta hjälp av beräkningsformel

Behovet av rörelsekapital beror på företagets verksamhet. Har du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver för att hålla företagets verksamhet i gång året runt?

| |

Utan rörelsekapital sinar företagsverksamheten snabbt. Därför bör varje företagare ta reda på hur mycket pengar, alltså kapital, det egna företaget behöver för att hållas på benen och fortsätta verksamheten.

Ari Lahdenkauppi som är chef för medlemstjänsterna i ekonomiförvaltningsförbundet Taloushallintoliitto uppmuntrar nya företagare att se över rörelsekapitalet och ta reda på hur mycket pengar som behövs redan innan företagsverksamheten faktiskt sätter i gång.

Fastän man inte skulle ha några intäkter i början har man ändå direkt utgifter. Företaget måste till exempel ta hand om kostnaderna för att grunda företaget, marknadsföring samt mobil- och internetabonnemang. Det här kräver pengar.

När man håller på att starta upp är det också bra att ha pengar för sämre perioder, det kan handla om ungefär samma summa pengar som man lyckas dra in under den första månaden.

En affärsverksamhetsplan är också ett nyttigt verktyg. Med hjälp av den kan man utkristallisera kärnan för affärsverksamheten.

Beräkningsformel för rörelsekapital

För att lättare få en uppfattning om behovet av rörelsekapital kan man använda sig av en beräkningsformel för att räkna ut hur mycket pengar företagsverksamheten kräver:

– Man får reda på rörelsekapitalet när man räknar ihop försäljningsfordringar och omsättningstillgångar och drar av leverantörsskulder, berättar Lahdenkauppi.

Företagaren hittar alla ovan nämnda summor i företagets balansräkning. Det lönar sig att följa med rörelsekapitalets utveckling på månadsbasis.

Om det känns svårt att räkna ut behovet av rörelsekapital eller dess rater kan man ta hjälp av ett proffs:

– Bokförarna finns till för att hjälpa företagare i företagsekonomiska frågor. Bokförare är noggranna och tolkar gärna innebörden av olika saker.

De kan också hjälpa med att göra uppskattningar för framtiden och hur pengabehovet kommer att utvecklas.

Lahdenkauppi påminner också om att beräkningsformeln är ett bra hjälpmedel, men det lönar sig inte att klamra sig fast vid den. Det centrala är att inse att rörelsekapitalet beskriver den pengasumma som behövs för att verksamheten ska rulla på.

Viktigt med buffert

Hur mycket rörelsekapital som behövs är alltid individuellt. En buffert hjälper företagare att klara av oväntade situationer samt lugnare perioder.

Fastän kapitalbehovet skiljer sig åt mellan företag finns det ändå vissa tumregler. Behovet av rörelsekapital påverkas bland annat av företagsverksamhetens natur och vad företaget säljer.

– Man måste ha åtminstone några månaders buffert. Då brukar det gå bra.

Det är bra att beakta följande saker som kan påverka rörelsekapitalet redan innan företaget grundas:

1. Säljer du varor eller tjänster?

Enligt Lahdenkauppi växer betydelsen av rörelsekapital när ett företag säljer varor eller själv producerar dem.

– Eller om det handlar om en affär med stora inköp och varor som flödar igenom bolaget. Då spelar rörelsekapitalet en större roll än om man endast säljer tjänster, alltså sin egen arbetsinsats.

2. Säsongsbaserad eller stadig försäljning?

Om företaget verkar under en viss säsong finns det orsak att fästa extra uppmärksamhet vid rörelsekapitalet. Till exempel en julgransförsäljare måste i januari har tillräckligt med rörelsekapital för hela kommande året.

– Buffertens storlek påverkas av säsongsvariationerna. Om verksamheten är stadig och månaderna ser rätt lika ut räcker det med en buffert på 2–3 månader.

Investeringar och rörelsekapital

Lahdenkauppi påminner om att också investeringar påverkar behovet av rörelsekapital.

– När man tänker på kapitalbehovet kan det vara lättare att fundera på att investera i en produktionsmaskin. För det behövs pengar. I samma veva borde man alltid tänka på behovet av rörelsekapital.

Om en ny maskin ökar produktionskapaciteten ökar den också i många fall försäljningen. Som en följd växer lagret vilket å sin sida kräver mer rörelsekapital. Därför är det bra att vara förberedd på ett ökat behov av rörelsekapital när man gör investeringar.

Slut på rörelsekapital, vad nu?

Om situationen verkar tight kan företaget försöka förhandla om förkortade betalningsperioder för försäljningsfordringar eller genom att försnabba lagerrotationen.

Man kan också be om att få förlängd betalningstid för inkommande fakturorna. Ett annat sätt är att skaffa mer nya pengar – oftast innebär det ett lån för att finansiera behovet av rörelsekapital.

Renovering och nyöppning i stället för rivning: Legendariska rastplatsen Lahnajärvi väcktes till liv

Efter att noga ha övervägt riskerna valde företagaren Pekka Lounio att förlänga rastplatsens historia. Nyöppningen handlade ändå inte bara om att respektera traditioner.

Företagarduo öppnar nytt coworkingkontor i Vasa trots pandemi: Någon måste våga satsa

Coronapandemin tvingade företagarna bakom Hello Hub till en paus. Efter noggranna övervägningar har de två vännerna bakom företagarduon valt att öppna ett kontor till hösten.

Räcker pengarna? Kassaflödesberäkningen visar det väsentliga

En kassaflödesberäkning hjälper företagare att försäkra sig om att företaget är funktionsdugligt också under svåra tider.

Att utveckla en affärsidé från teori till praktik kräver flera års arbete: ”Vi är jättestolta om vi kan ändra kulturen till mer hållbar”

Klimatmedvetenhet är en megatrend just nu – också Spark Sustainabilitys affärsidé bygger på den trenden. Företagets vision har varit tydlig ända sedan start, men vad har utvecklingen av en vision till affärsverksamhet krävt?

Företagarna berättar: Så här påverkar coronaviruset vardagen

Företagare uppmanas att förbereda sig på ekonomiska följder av coronaviruset.

Vad innebär ett bokslut och hur tolkas det? Här får du svar

Bokslutet sammanställer räkenskapsperioden. För företagaren är bokslutet ett viktigt sätt att uppskatta företagets framtida utveckling.

Mjölkpriset fortsatt lågt: mjölkbonden får vänta med investeringar

Det är tuffa tider för mjölkproducenter, men alla bönder är inte redo att ge upp.

När pengar inte är det viktigaste – företagarpar vill skapa glädje

Företagarpar i Ingå erbjuder boende i vandrarhem med cirkustema och där frukosten kompletteras med serenader. För dem är det viktigt att skapa glädje, men verksamheten är ändå ingen välgörenhet.

5 saker du bör veta om konkurs – som värst en flera år lång process

Att gå i konkurs har inte längre samma stämpel som förr. En konkurs är inte ett hinder för att företagaren kan få ett jobb eller kan grunda ett nytt företag.

Ladda mer