Ska jag bli företagare?

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag
Om du söker startpeng måste du ha en trovärdig affärsverksamhetsplan och uträkningar som stöd för den.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

|

Startpengen hjälper nya företagare att komma i gång. Tanken med startpengen är att trygga företagarens grundutkomst tills företagsverksamheten är etablerad – med andra ord ska ingen behöva gå hungrig när det nya företaget äter upp all tid och arbetsinsats, men inte är ekonomiskt lönsamt.

Alla företag får inte stödet automatiskt, utan startpengen beviljas av Arbets- och näringstjänster efter omdöme. De flesta sökande får stödet men det finns vissa förutsättningar för det. Företagsrådgivare Johanna Ojaranta från företagsrådgivningen Potkuri i Åbo berättar vad det lönar sig att beakta när man ansöker om startpeng.

1. Sök före verksamheten drar i gång

Startpengen betalas som ett stöd för ny företagsverksamhet och sysselsättning.

Regel nummer ett för nya företag är att man måste ansöka om startpeng före affärsverksamheten inleds. Ett nytt företag får till exempel inte ha ett FO-nummer. Enligt Ojaranta är det här en överraskning för många.

Sökanden kan vara en arbetslös arbetssökande eller så kan man bli företagare på heltid efter lönearbete, hemarbete eller studier. Också företagare som hittills haft verksamheten som bisyssla kan ansöka om startpeng om planen är att utvidga till heltid.

– Med bisyssla avser man till exempel en liten business som man tidigare haft som hobby vid sidan om lönearbetet, men nu planerar att göra till sitt yrke. Alltså gå från lönearbete till företagare på heltid, säger Ojaranta.

2. Gör en realistisk plan

En lönsam affärsidé är en förutsättning för att få startpeng. Lönsamheten måste framgå ur affärsverksamhetsplanen och lönsamhetskalkylen som skickas till TE-byrån. Det lönar sig att göra grundliga planer.

Ur uträkningarna måste det bland annat framgå om det nya företaget behöver extern finansiering. Om svaret är ja, bör det framgå vem som står för finansieringen.

– Om lånebehovet är stort skulle jag råda företagaren att vända sig till banken. Finnveras begynnelseborgen är också ett bra alternativ vid behov. För mindre utgifter räcker ett kreditkort som kopplas till företagskontot, säger Ojaranta.

TE-byrån bedömer också om sökanden har tillräckliga färdigheter för den planerade affärsverksamheten.

3. Har du andra inkomster?

Startpeng beviljas inte om det inte är nödvändigt med tanke på företagarens utkomst. Alltså om man till exempel får lön, lyfter studiestöd eller har andra förmåner kommer man inte att beviljas startpeng.

– Man får inte heller stödet om TE-byrån uppskattar att verksamheten genast kommer bra i gång, till exempel om man redan har flera kunder väntande, berättar Ojaranta.

4. Verksamhetsområdet kan vara ett hinder

En något krångligare linjedragning är att man inte beviljas startpeng om man på TE-byrån är rädd för att stödet kommer att förvränga konkurrensen märkbart.

– Därför får nya frisörer, kaféföretagare och massörer ytterst sällan ett positivt besked. Stödet kan eventuellt beviljas om det handlar om en liten ort och dess första frisersalong, berättar Ojaranta.

5. Kom ihåg fortsatt startpeng

Startpengen är 32,40 euro per dag. Pengen betalas för vardagar och i två sjok: först i ett halvår – och efter en väl motiverad ansökan för ytterligare ett halvår.

Enligt Ojaranta beviljas startpengen för första halvåret ganska lätt, men fortsatt startpeng beviljas sällan.

– Man kan få fortsatt startpeng i situationer där företagsverksamheten kommit bra i gång under det första halvåret, men försäljningsinkomsterna fortfarande inte strömmat in. Här finns inga begräsningar gällande verksamhetsområdena.

Observera att startpengen är beskattningsbar inkomst.

6. Reservera tid för ansökningen

Det lönar sig att reservera åtminstone några veckor för ansökningen och behandlingen av startpeng.

Det finns avgiftsfri hjälp att tillgå på flera ställen, såsom på TE-byråerna och FöretagsFinland-telefontjänsten. Bland annat nyföretagarcentralerna hjälper med sammanställningen av en affärsplan och nödvändiga uträkningar.

Ojaranta uppmanar alla att modigt be om hjälp hos företagsrådgivningen om man har funderingar kring affärsidén eller ansökningskriterierna. Man förlorar inget på att fråga.

7. Förlita dig inte på startpengen

Startpengen är en bra hjälp i starten, men det handlar inte om någon enorm summa och pengen räcker inte så länge. Startpengen i sig gör inte ett enda företag lönsamt, det måste företagaren ansvara för själv. Förlita dig alltså inte för mycket på startpengen i din affärsverksamhet.

– För att ny affärsverksamhet verkligen kan uppstå måste man ha en rapp inställning och vara redo att jobba ända från start, säger Ojaranta.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Det blir allt mer lockande att grunda ett aktiebolag – vad ändras?

Att grunda ett aktiebolag är ett bra alternativ för den som vill starta eget. Bolagsformen möjliggör skatteplanering och ansvaret är begränsat.

Det är lätt att grunda en firma: Tänk på följande på förhand

Det är smart att grunda en firma om affärsverksamheten är liten och om du är ensam i företaget.

Modigt karriärbyte: Forskare i mikrobiologi blev möbelföretagare

Jenny Langenskiöld valde att starta eget företag för att själv få bestämma över sin tid.

Så här grundar du en firma – ett lätt sätt att bli företagare

En enskild firma passar för privatföretagare med liten omsättning och små risker. En firma är ett bra sätt att testa på företagandet.

Ladda mer