Ska jag bli företagare?

Är affärsidén bra? Nytt företag ger chansen att testa
Anton Vuorinen och Stella Westerlund vill sänka barriärerna för entreprenörskap bland studerande.

Är affärsidén bra? Nytt företag ger chansen att testa

Studerande på Hanken vill uppmuntra andra studerande att testa företagsidéer riskfritt. Springboard ska fungera som en språngbräda för nya företag.

|

Drömmen om ett eget företag kantas ofta av tvivel. Är idén tillräckligt bra? Kommer det att finnas en marknad? Tänk om det inte blir något?

Studerande vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors är i startgroparna för ett nytt företag som ska sänka tröskeln för andras företagande och ge en chans att våga testa en egen idé.

– Det talas mycket om att man ska våga tänka kreativt. Människor vill, men vågar kanske aldrig testa sina idéer, säger Stella Westerlund.

Hon är styrelsemedlem i Hanken ES (entrepreneurship society) som ska grunda aktiebolaget Springboard. Företaget ska fungera som en språngbräda för nya företagsidéer, främst för studerande på Hanken.

– Den primära idén är att studerande kan testa på småskaliga affärsidéer, essentiellt utan risk, genom att göra ett samarbetskontrakt med oss, berättar Westerlund.

De behöver alltså inte grunda bolag, sköta skatte- och momsdeklarationer, bankkonto och dylikt, utan kan fokusera på sälj, marknadsföring och den övriga operativa verksamheten.

Noll euros aktiekapital sänker tröskeln

I aktiebolaget vill man sammanföra kunnandet som finns bland studerande inom olika huvudämnen på Hanken. Ingen kan allt – det behövs olika expertiser i ett företag.

– Jag ser stora möjligheter i att kombinera Springboard med kurser, speciellt i entreprenörskap. Då får man applicera teori i praktiken, säger Westerlund.

Från och med juli kommer kravet på ett 2 500 euros aktiekapital att slopas. För Springboard kommer det här mer än lägligt. Både Westerlund och styrelsekollegan Anton Vuorinen tror att det kommer att sänka tröskeln för många andra som funderar på att starta företag.

I juli ska föreningen Hanken ES skicka in pappren till PRH för att grunda aktiebolaget.

– Vårt mål är att få allt pappersarbete färdigt inför den första juli och vara bland de första i Finland som får testa på noll euros aktiekapital, berättar Vuorinen.

Själva verksamheten kommer i gång när höstterminen börjar i september.

Målsättning: nya företag

I startfasen får testföretagen hjälp med frågor som hur man ska evaluera sin idé, hur man hittar de första kunderna och hur man ska bygga upp ett företag på ett strategiskt sätt.

– Om någon märker att idén fungerar och har bevis på att det finns kunder som är villiga att betala kan de sedan fatta ett beslut om att grunda företag själv. Det är målet, säger Vuorinen.

Springboard kommer att förse företagen med startkapital som kan användas för import av en produkt eller för marknadsföringskostnader.

Som bäst förhandlar man om samarbete med ekonomikoncernen Accountor som eventuellt kommer in som sponsor och bidrar med startkapital. Hanken ES juridiska partner Nordic Law har hjälpt med kontrakt och de juridiska aspekterna.

– Studerandena kommer inte att betala något och förväntas inte dra in pengar. Om de börjar gå med vinst hjälper vi dem grunda egna bolag, berättar Westerlund.

Språnget vidare

Anton Vuorinen och Stella Westerlund väntar nu på att arbetet ska komma i gång på en mer konkret nivå.

– Springboard kommer att baseras på en Lean Startup-metodologi, vilket innebär att vi kommer utveckla konceptet, testa det och lära oss under vägen, säger Westerlund.

Eldsjälarna bakom företaget har tagit hjälp från bland annat nyföretagarcentralen NewCo Helsinki för att reda ut hur Springboard kunde fungera.

– Ju mer vi pratar med utomstående, desto klarare bild får vi. Ingen har gjort det här i Finland. Det är helt nytt. Vi har också fått jättebra direktiv för hur man ska starta ett företag, säger Vuorinen.

Enligt honom är det typisk finsk mentalitet att man är hemlighetsfull med sina idéer och det är något som Springboard vill ändra på.

– Vi ser hellre att man frågar om tips och är öppen med sina affärsidéer. Man har inte patent på en tanke, så varför skulle man inte dela med sig, säger han.

Tanken är att Springboard är det första babysteget där man kan se om det finns marknadspotential och kan hitta första kunderna.

– Vi är språnget vidare och vill kunna hjälpa till med alla olika faser, säger Westerlund.

Fakta

Fem tips för att komma i gång

1. Idén är bara början. Värdet av en idé består främst av hur ivrig den som kommit på idén känner sig. Vad kan du göra med din idé?

2. Skaffa information. Bedöm idén med hjälp av fakta och siffror. Gör ett ordentligt bakgrundsarbete.

3. Tänk på kundens perspektiv. Den egna idén kan kännas som den bästa någonsin, men intresserar den också andra? Sträva efter att granska idén med en utomståendes blick.

4. Sparra med andra. Utsätt din idé för extern bedömning så tidigt som möjligt. Fråga vad andra tycker och tänker. Du kan ta hjälp av en kompis eller kollega.

5. Bestäm hur du gör. En idé kan förverkligas på olika sätt – det finns inte ett rätt svar. Konkurrensen är ofta hård, så tänk på vilken din nisch på marknaden är.

Tipsen baserar sig på en intervju med företagsrådgivare Ilona Ukkonen från Nyföretagarcentralen i Mellersta Finland.

Forskare bytte ut karriär mot tofu – ingenjörstänket hjälper i vardagen

För Ha Hoang blev hans mammas finslipade tofurecept startskottet för ett eget företag.

Den bästa affärsidén föds ur ett behov

Car Movers Group har varit tvunget att justera sitt affärskoncept också efter det att företaget grundades.

En företagare måste reagera snabbt på förändringar

Tom Allen hade redan dragit sig tillbaka från sitt företag då en kris tvingade honom att igen ta över ansvaret.

7 tips för att förvandla en idé till en bra affärsidé

Bedöm din idé med hjälp av fakta och siffror. Akta dig för att utveckla idén bara enligt dina egna intressen.

Ladda mer