Ska jag bli företagare?

Den bästa affärsidén föds ur ett behov
Car Movers Group grundades officiellt i januari 2018 med affärsidén att flytta bilar. Affärsidén har utvidgats så att en större del av verksamheten nu går ut på att leverera bilhanteringsservice till personalen i större företag. – För detta har vi utvecklat effektiva och konkurrenskraftiga logistiksystem som gör vår verksamhet intressant för företagen, säger de två grundarna Mathias Granberg och Axel Helisten stående bakom kafédisken i Hanken Business Lab.

Den bästa affärsidén föds ur ett behov

Car Movers Group har varit tvunget att justera sitt affärskoncept också efter det att företaget grundades.

| |

Car Movers Group från Helsingfors är ett nystartat företag som erbjuder bilflyttningstjänster för företag och deras anställda. Tjänstepaletten har finslipats i farten. Då företaget grundades i januari 2018 av fyra studerande vid Hanken hade de redan länge arbetat på affärsplanen.

Det hela startade med att Axel Helisten och studiekompisen Mathias Granberg började diskutera olika trafikrelaterade affärsmöjligheter 2016. båda studerar entraprenörskap och företagsledning med redovisning som biämne på Hanken

– Vi är båda intresserade av bilar och såg en klar affärsmöjlighet då världen och människornas behov håller på att ändras. Olika typer av bilpooler dyker upp och de behöver någon som flyttar bilarna enligt ett dagligen varierande behov. Samma sak gäller bilar som säljs på ett ställe och ska föras till köparen på en annan ort, säger Helisten.

Den första större kunden blev i alla fall ett företag som ville att personalen ska kunna koncentrera sig på arbetet i stället för att sköta praktiska saker kring sin företagsbil.

– Det innebär att vi tar ansvar för bilarnas dagliga service och tvätt eller att vi kör hem bilen från ett kvällsevenemang om innehavaren behöver bilen på morgonen igen, säger Helisten.

Allting är dyrare än beräknat

En praktisk lärdom de färska företagarna fått är att det alltid går åt mera pengar och att det tar längre tid att arbeta upp kundkretsen än man tror.

– Det gäller speciellt för nya företag i nya nischer. Alla delägare har i vårt fall betalat in ett ordentligt aktiekapital så vi hade resurser att utveckla verksamheten planenligt, säger Helisten.

En annan överraskning var att man trots noggranna marknadsundersökningar upptäckte att det visst fanns konkurrens.

– Då gällde det bara att slipa på tjänsterna och erbjuda bättre, eller åtminstone annorlunda tjänster än konkurrenterna och att inte sätta för höga priser.

Verksamheten inleddes med att aktionärerna flitigt satt vid telefonen och ringde upp företag. Det visade sig enligt Helisten vara överraskande lätt att få till stånd möten men lika svårt att komma till avslut. Lyftet kom slutligen genom de sociala medierna.

– Vi började rekrytera hikers, alltså bilflyttare via postningar på de sociala medierna. Plötsligt blev också företagen varse om oss den vägen, vilket överraskade oss helt. Nu satsar vi riktigt seriöst på att utveckla vår närvaro på Facebook, Instagram och LinkedIn. För att få nya läsare och följare har vi även börjat producera innehåll gällande olika aspekter på bilism, säger Granberg.

– Det här innebär att vi i hög grad har övergått till indirekt marknadsföring, vilket i allt högre grad är dagens melodi, fyller Helisten i.

Aktieägarkontrakt borde vara självklarhet

Bolaget är tillsvidare stadigt planterat i Hankens företagskuvösföretag Hanken Business Lab, startpunkten för flera framgångsrika startupföretag de senaste åren. En hel del problem som är typiska i nya företag har kunnat undvikas genom goda tips av bland annat Business Labs vd Markus Wartiovaara.

En av lärdomarna var att delägarna på förhand ska avtala mycket noggrant om ansvarsfördelningen och till exempel hur man går tillväga om en delägare vill lämna bolaget.

– Det är bäst att göra aktieägaravtalet innan bolaget har registrerats för då är spelreglerna klara och alla vet vad som förväntas av dem, säger Granberg.

Han och Helisten insåg också tidigt att det kunde vara en god idé att få med ytterligare några delägare.

– En ensam företagare är väldigt bunden till företaget. Med fyra delägare har vi betydligt större flexibilitet i det egna livet samtidigt som företaget har flera idékläckare. Vi har alla klart definierade uppgifter men kan också hoppa in för de andra, säger Helisten.

Företagets ursprungliga affärsplan behövde klara justeringar när verksamheten väl kom igång på allvar mot slutet av fjolåret.

– Vi hade tänkt att kärnverksamheten skulle vara att erbjuda bilflyttningstjänster till personalen i större företag. Fokus ändrades snabbt i riktning mot att hjälpa personalen med praktiska saker som bildäck och service. Det var där det stora behovet fanns, säger Helisten.

Den stora visionen är att företaget ska vara en av de drivande krafterna i Europa då det gäller logistiken bakom nya sätt att äga en bil.

– Bilägandet håller framför allt i städerna på att ändra form i riktning mot en service. För att göra det möjligt måste det finnas företag som vi, som flexibelt kan anpassa sig till nya marknadsbehov. Vår ambition är att bli en stor aktör på utvalda marknader i hela Europa.

Fakta

Ensam eller tillsammans

Plus med flera aktieägare:
Lättare att ordna det privata livet då flera är med i företaget.
Större arbetskapacitet.
Flera aktiva delägare skapar något av en inbyggd tankesmedja.
Känslan av gemenskap då man jobbar tillsammans mot företagets framgångar.
Fördelen att få stöd av andra på resan i företagandets emotionella berg-och-dalbana

Minus med flera aktieägare:
Då det ska finnas koncensus bakom besluten blir beslutskedjan längre.
Risken att jobbmängden inte delas upp jämt, det vill säga att en aktieägare jobbar mera än de andra även om de äger lika mycket av företaget.
Man ser hur de andra aktieägarna jobbar först då företagsverksamheten har startat.

Företagarduo öppnar nytt coworkingkontor i Vasa trots pandemi: Någon måste våga satsa

Coronapandemin tvingade företagarna bakom Hello Hub till en paus. Efter noggranna övervägningar har de två vännerna bakom företagarduon valt att öppna ett kontor till hösten.

Allt fler väljer att starta aktiebolag – vill någon ännu vill bli enskild näringsidkare?

Företagsrådgivare anser att för framförallt ensamföretagare är enskild näringsidkare, eller firma, fortfarande en bra företagsform. Också Pauliina Ullner valde att bli enskild näringsidkare.

5 fakta om IPR-rättigheter – gör inte gratisjobb som konkurrenten kan dra nytta av, se till att skydda din ensamrätt

Är någon annan än du intresserad av ditt företags varumärke eller produkter? Är svaret ja? Då är dina IPR-rättigheter förhoppningsvis uppdaterade. Läs mer i artikeln!

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Tusentals får startpeng varje år – grönsakskonstnär fick hjälp med marknadsföringen

Startpengen satte fart på affärsverksamheten under första året i Nittiya Kosas företag Fruit Garden.

Vet du hur mycket rörelsekapital ditt bolag behöver? Ta hjälp av beräkningsformel

Behovet av rörelsekapital beror på företagets verksamhet. Har du en uppfattning om hur mycket pengar du behöver för att hålla företagets verksamhet i gång året runt?

Iver och intresse styrde företagarduo till helt ny bransch

En tät kontakt med kunderna har styrt Pinoa Foods ända från start. Företaget som specialiserat sig på vertikalodling använder kundrespons och data som motorer för utveckling.

Företag löste den omöjliga biten för second hand-möbler

Grundarna för möbeltjänsten Mjuk insåg att second hand-möbler är en enorm marknad. De vill minska på friktionen mellan köpare och säljare.

Äventyrsspel kompenserar för olönsam mjölkförsäljning – bybutiken i Pellinge överlever med hjälp av påhittig företagare

Att driva en bybutik är inte ekonomiskt lönsamt. Därför utvecklar Erika Englund ständigt sitt företag för att hitta nya sätt att dra in pengar.

Ladda mer