Ska jag bli företagare?

En affärsverksamhetsplan lägger grunden för ett nytt företag

En affärsverksamhetsplan lägger grunden för ett nytt företag

Y-Studio listar viktiga råd för nya företagare. Allt börjar med en affärsverksamhetsplan.

| |

I Finland grundas årligen cirka 30 000 nya företag. Samtidigt avslutar tusentals företag sin verksamhet, eftersom ungefär vartannat företag aldrig lyckas etablera sig. När företaget fyller tre år kan man anse att det klarat sig över den kritiska första fasen.

Sannolikheten för att klara sig ökar märkbart om företagaren har gjort ett ordentligt grundarbete. Kärnan består av en affärsverksamhetsplan och realistiska uträkningar av både inkomster och utgifter. Enligt experter uppskattar företagare försäljningen för optimistiskt samtidigt som utgifterna ofta blir större än man tänkt sig.

– Noggrann planering är otroligt viktig när man grundar ett företag, intygar företagsrådgivare Matti Knutar från Nyföretagarcentralen i Uleåborg.

Affärsverksamhetsplan

En välgjord affärsverksamhetsplan är en grundsten för alla som funderar på affärsverksamhet.

Affärsverksamhetsplanen får inte vara en utredning på tiotals sidor eller en enda stor önskan om hur något kunde bli. I planen ska man åtminstone skriva företagets affärsidé, SWOT, resurser, potentiell kundkrets, försäljningsåtgärder och lönsamhetskalkyl.

Viktiga frågor är: Vad säljer du? Till vem? Hur säljer du? Och varför skulle kunden köpa företagets tjänster eller produkter?

– Flera företagare har haft en affärsplan snurrande i huvudet i flera år före de grundat företaget. Det är sällan till någon skada att man har funderat länge, säger företagsrådgivare Kyösti Vainikainen från företagstjänsten Potkuri i Åbo.

När företaget grundas är alla företagare tvungna att fatta beslut kring kritiska tjänsteleverantörer. Dessa är bland annat banktjänster, försäkringar, val av bokföringsbyrå och it-partner.

Hantera kassan

Företaget kan bara ha en kris – kassakris. Kassahantering är en av företagets viktigaste uppgifter.

En bra tumregel är att kassan ska innehålla tillgångar för fyra månader fastän det inte skulle ske någon försäljning alls.

– Företagaren bör fråga sig själv hur mycket pengar som blir kvar i handen om företagets produkter säljs för till exempel hundra euro samt hur många timmar man måste sälja för att kunna lyfta lön. Ofta börjar en företagsverksamhet ge intäkter först efter de första åren, så det lönar sig att försäkra sig om att finansieringen räcker för åtminstone de första månaderna, betonar Vainikainen.

Kassahantering innebär också regelbunden fakturering och uppföljning av fordringar. Det vanligaste betalningsvillkoret är 14 dagar, men bokföringsbyråer har noterat att det i verkligheten tar mycket längre än så för små och medelstora bolag att få in pengarna.

Finansieringskalkyl och mätinstrument

Företagets lönsamhet kan mätas på flera olika sätt.

Börja med att reda ut hur stort företagets täckningsbidrag är genom att dra av företagets verksamhets- och personalkostnader från omsättningen. Täckningsgraden varierar mellan olika branscher, så den egna branschens median ger en bra jämförelsebas.

Efter detta är det bra att räkna ut vad företagets försäljningsbidrag är, alltså omsättningen minus materialkostnader och utomstående tjänster. Försäljningsbidraget varierar också från bransch till bransch.

En finansieringskalkyl hjälper blivande företagare att reda ut hur mycket pengar som behövs för att grunda företaget.

Anställning

Endast få företag har en så skalbar affärsverksamhet att tillväxt är möjlig utan personal.

Ofta grundar företagaren företaget ensam. Därmed är också omsättningen begränsad. När man anställer den första personen är det bra att veta att företagets försäljning borde mer än fördubblas för att anställningen ska löna sig. En bra tumregel för anställningar är att kostnaderna för en anställd är 1,6–1,7 gånger större än bruttolönen.

Kontrollera riskerna

Företagsverksamhetens risker kan indelas i tre delar: person-, affärsverksamhets- och skaderisker. Du kan skydda dig mot risker i företagsverksamheten på flera olika sätt.

Personrisker handlar om företagarens kunnande och egen ork. Utmattning är en farlig yrkessjukdom som berör tusentals företagare.

Affärsverksamhetsrisker handlar bland annat om avtal och datasäkerhet. Företagare förhåller sig onödigt likgiltigt till exempel till aktieägaravtal, hyresavtal och avtal som görs med kunder. Det viktigaste med avtal är att de görs skriftligen ända från början.

Skaderisker handlar ofta om materiella skador som i värsta fall kan avbryta hela företagsverksamheten. Också olycksfall är onödigt vanliga i finländska företag.

Hurdan arbetsgivare är du?

Inom vissa branscher är det skriande brist på kunnig personal. En bra bild av företaget som arbetsgivare underlättar rekrytering men också företagets försäljning.

Det lönar sig att börja fundera på en hurdan arbetsgivare man vill vara redan när man funderar på affärsidé och affärsverksamhetsplan. Ett framgångsrikt företag skapar en bild för potentiella sökande redan före själva rekryteringsbehovet.

Det är bra att föra fram det egna företaget och expertisen, eftersom det ger mervärde både för kunder och arbetssökande. Till exempel sociala medier är en billig och fungerande kanal för att bygga upp en bild av företaget som arbetsgivare.

Den bästa affärsidén föds ur ett behov

Car Movers Group har varit tvunget att justera sitt affärskoncept också efter det att företaget grundades.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips

Det ingår en del formaliteter i aktiebolag, men aktieägarnas risker är begränsade. En expert berättar vem aktiebolag passar bäst för.