Ska jag bli företagare?

Hur känner man igen en bra företagare? Affärsängeln ser på tre H:n
Enligt Reidar Wasenius, vd för affärsänglarnas organisation Fiban, måste en företagare vara orädd och redo att leva med osäkerhet.

Hur känner man igen en bra företagare? Affärsängeln ser på tre H:n

En idealföretagare är ödmjuk, hungrig och inspirerande. Det säger Reidar Wasenius som leder affärsänglarnas organisation Fiban.

|

Hunger är en sorts garanti för framgång, men alla företagare är inte tillräckligt hungriga. Det anser Reidar Wasenius som är vd för Finnish Business Angels Network (Fiban).

En god företagares egenskaper kan enligt honom sammanfattas enligt de tre H:na som används i startupkretsar: humble hungry hunter, alltså en ödmjuk och hungrig jägare.

– Man måste känna hunger: att hela tiden vilja jobba framåt och komma på nya idéer, få nya affärer, kunder och pengar. Man ska inte heller glömma ödmjukheten, en företagare måste vara redo att lära sig och utvecklas, säger Wasenius.

Enligt honom saknas den här inställningen hos många företagare i Finland.

– Framförallt handlar det om att vi har det lite för bra i Finland. Ju bättre det går för landet och ju längre det håller på, desto färre är redo att ta risker för att jobba mot ett osäkert mål, säger Wasenius.

Orädd inställning

Fiban hjälper affärsänglar och olistade tillväxtföretag med potential att hitta varandra. Enligt Wasenius ser investerarna gärna att företagaren visar sig vara flitig. Nyckelordet är ihärdighet – som företagare måste man vara redo att jobba hårt för en viss målsättning.

Wasenius påminner om att det i praktiken inte går att vara företagare utan att stöta på motgångar. Därför måste man också vara självsäker, orädd och klara av att leva med osäkerheten.

– En investerare vet att oberoende av hur fina planer en företagare lägger fram och tror på kommer allt ändå inte att gå enligt plan. Sannolikheten för att planerna förverkligas är i praktiken noll. Har man då tillräckligt med råg i ryggen och bra nerver?

Ska gå att coacha

Utöver pengar investerar affärsänglarna också sin tid i tillväxtföretagen. De erbjuder erfarenhet, kontakter och goda råd.

Affärsängelns roll går ut på att sparra och stöda företagaren – som enligt Wasenius ofta är den mer oerfarna och naiva. För att samarbetet ska kunna fungera måste företagaren vara redo att ta emot respons.

– Speciellt i ett tidigt skede har företagare mycket att lära sig. Inlärningskurvan är som brantast under de första åren. Det är viktigt för en investerare att företagaren tar responsen på allvar.

Därför har Wasenius ett tips till alla tillväxtföretag: om du vill verka trovärdig ska du göra anteckningar när investerarna eller domarna i en pitch-tävling kommer med respons.

– Det ger en stark signal om att du tar responsen på allvar och vill lära dig. Men om du inte visar detta kommer du att dramatiskt minska på chansen att få en investering.

Konsten att inspirera

Med tanke på businesskunskaperna tycker Wasenius att det är väsentligt att företagaren förstår sig på utvecklandet av en affärsverksamhet. Eller åtminstone måste affärskompanjonen ha det här kunnandet.

– Det räcker också om man vet hur man bygger ett bra team. Personen kan själv vara en inspirerande kraft som har förmågan att få andra engagerade och intresserade. En investerare kan redan vid första träffen se om företagaren besitter den här egenskapen.

När vi pratar om tillväxtföretag handlar företagandet alltid om teamarbete. Enligt Wasenius satsar investerarna på teamet, inte på individer.

Människorna väger också mer i vågskålen än själva idén.

– En gammal och välbeprövad sanning är att idén är värdefull endast när den förverkligas. De som förverkligar, alltså teamet, är det man investerar i, säger Wasenius.

Vågar man investera i de här typerna?

Affärsidén har så klart också betydelse. Enligt Wasenius ska den gärna vara unik och skalbar. Idén måste också svara på ett problem, en utmaning eller ett behov i en viss målgrupp.

Investerarna analyserar noga juridiska frågor och ekonomi. Fastän teamets betydelse ofta framhävs är det svårare att bedöma människor.

– Den psykologiska sidan är ännu väldigt outvecklad i Finland. Nu skakar vi hand, diskuterar över en lunch och frågar efter referenser från andra. Utgående från det här försöker man komma på om man ska våga investera i de här typerna, säger Wasenius.

Enligt honom har man i Fiban börjat fästa uppmärksamhet vid hur investerarna skulle lära sig att analysera människor ännu bättre.

– För tillfället pågår det diskussioner om hur man kunde göra det proffsigare.

Det är ändå rätt få som besitter alla egenskaper en idealföretagare förväntas ha, men redan några egenskaper kan vara till nytta med tanke på företagets framgång. Vare sig man letar efter investerare eller ej.

Fakta

Över 300 investeringar per år

Över 650 privata investerare, alltså affärsänglar, hör till Finnish Business Angels Network. Varje år träffar de över tusen startup-företag. Under 2017 investerade de i ungefär 300 startups.

Enligt Reidar Wasenius värdesätter och bedömer man via Fiban årligen över 400 tillväxtföretag, varav 150 granskas närmare.

Knappt hundra startup-företag kallas årligen till Pitch Finland-evenemangen för att pitcha sina idéer. Ungefär hälften av företagen får en investering.

Företagen som letar efter investeringar via Fiban verkar inom alla verksamhetsområden. Allt fler verkar inom b2b-business.

– För en företagare är det rakt ut sagt ett säkrare alternativ. I en b2b-business är det lättare för idén att få vingar. Redan vid ett försäljningstillfälle hos ett annat företag kan man få en stor deal och behöver inte jaga enskilda konsumenter inom konsumentbusiness där det råder hård konkurrens, säger Wasenius.

Tidigare karriär var till stor nytta vid branschbyte – det handlar om att förmedla en tjänst till kunden

En av fotograf Johan Ljungqvists tonårsplaner blev verklighet när han startade eget företag och började jobba med fotografering.

Forskare bytte ut karriär mot tofu – ingenjörstänket hjälper i vardagen

För Ha Hoang blev hans mammas finslipade tofurecept startskottet för ett eget företag.

Det är lätt att grunda en firma: Tänk på följande på förhand

Det är smart att grunda en firma om affärsverksamheten är liten och om du är ensam i företaget.

Från löntagare till företagare: IT-branschen byttes ut mot smyckesbusiness

För Vera Backström blev barndomsdrömmen om att bli juvelhandlare verklighet.

Hjälte eller självisk pamp – hur uppfattas företagare?

Enligt en forskare framställs företagare ofta som hjältar i media. Den stereotypa bilden håller ändå på att förändras.

Ladda mer