Ska jag bli företagare?

Tusentals får startpeng varje år – grönsakskonstnär fick hjälp med marknadsföringen

Tusentals får startpeng varje år – grönsakskonstnär fick hjälp med marknadsföringen

Startpengen satte fart på affärsverksamheten under första året i Nittiya Kosas företag Fruit Garden.

|

Startpengen hade en avgörande roll när helsingforsaren Nittiya Kosa, som driver företaget Fruit Garden, för några år sedan startade sin verksamhet.

Kosa är hemma från Thailand där man enligt tradition graverar konstföremål av grönsaker. Också hon hade lärt sig hantverket i hemlandet och började fundera på om grönsaksdekorationer kunde ge ett levebröd i Finland.

Kosa kontaktade TE-byrån och frågade om det fanns en chans för henne att få startpeng för att få i gång företagsverksamheten. Enligt henne var sökprocessen snabb och smidig, hon fick ett positivt besked i februari 2018.

Kosa beviljades startpeng för sex månader. Under den tiden grundade hon en enskild firma samt lät göra en webbsida och Facebooksida för företaget.

– Via det fick jag kunder, konstaterar Kosa.

Efter ett halvår beviljades Kosa ytterligare sex månader startpeng. Totalt fick hon alltså maximimängd startpeng – ett år.

Enligt henne var det lätt att ansöka om förlängning eftersom hon redan hade erfarenhet av en tidigare ansökan. Dessutom skulle man bevisa att företagsverksamheten har fortskridit under det första halvåret.

Under startpengsåret marknadsförde Kosa sina tjänster bland annat genom att delta i olika mässor.

– Jag är tvungen att satsa på marknadsföring eftersom mitt företag är verksamt inom en ny bransch.

Tusentals får startpeng årligen

Startpengen finns till för att trygga företagarens utkomst när man inleder företagsverksamhet på heltid.

Under 2018 beviljades ungefär 6 000 nya företagare startpeng, sammanlagt cirka 37 miljoner euro.

Sedan 2013 har den beviljade startpengen varit runt 30–40 miljoner euro och beviljats till 6 000–8 000 företagare årligen. Stödet är ungefär 700 euro per månad.

– Efterfrågan på startpeng följer den allmänna konjunkturen, berättar konsultativa tjänstemannen Sirpa Hautala från arbets- och näringsministeriet.

– I sämre konjunkturlägen finns det fler arbetslösa och efterfrågan på startpeng är större.

Enligt lagen är startpengen ändå ett prövningsbaserat stöd – ingen har alltså automatisk rätt till det. För att ansöka om startpeng ska man vara arbetslös, lönearbeta, studerande eller företagare på deltid som håller på att övergå till företagande på heltid.

Nya företagare får information om startpeng från Nyföretagarcentraler eller TE-byrån. Startpeng beviljas om TE-byrån anser att kriterierna för beviljandet uppfylls.

I praktiken innebär det att sökanden måste ha tillräckliga färdigheter för att inleda företagsverksamhet samt att verksamheten har förutsättningar för fortsatt lönsamhet.

Startpengen får inte förvränga konkurrensen

Startpeng beviljas ändå inte alltid. Ansökan kan nekas om beviljandet av startpeng till en ny företagare skulle förvränga konkurrensen till existerande företag i samma bransch.

– Det brukar sedan tidigare finnas flera företag som erbjuder konsumenttjänster, till exempel frisörstjänster, och då är konkurrensen också hård. I sådana fall kan beviljandet av startpeng förvränga konkurrensen, säger Hautala.

Startpeng beviljas inte heller om företagandet som huvudsyssla börjat innan man fått ett beslut om startpeng.

Hautala berättar att man i ministeriet som bäst gör en undersökning om startpengens effekter. Den senaste undersökningen från 2012 visar att företag som har fått startpeng har bättre överlevnadschanser än företag i medeltal.

Målet med den nya undersökningen är att uppdatera informationen och framförallt ta reda på vilken betydelse startpengen har när man grundar ett företag, men också hur startpengen påverkar företagets tillväxt och utveckling.

Fruit Garden kan gå många vägar

Nittiya Kosas Fruit Garden har varit verksamt i snart två år och saker och ting har fortskridit ett steg i taget. Fastän många saker fortfarande är öppna kan Kosa med säkerhet säga att startpengen har satt fart på företagsverksamheten.

Nittiya Kosa startpeng

I februari deltog hon i kock-OS i Stuttgart i Tyskland, i serien för grönsakskonstnärer. Synlighet där är en energiinjektion för företagets marknadsföring.

Kosa letar också efter möjligheter att utvidga sin affärsverksamhet till andra områden än grönsakskonstverk inför fester.

Möjliga riktningar kunde vara att lära ut eller visa upp konstgravering, konstgraverade smycken eller att gravera dofttvålar som dekorationer i badrum.

– Vi utreder nu vad vi ska börja jobba med och i vilken ordning.

Fakta

4 x startpeng beviljas inte om…

Om man uppskattar att företagsverksamheten redan i början kommer att generera så mycket inkomster att företagaren inte behöver startpeng för att nå en skälig inkomst.

Beviljandet av startpeng anses förvränga konkurrensen mellan företag som redan erbjuder liknande tjänster eller produkter.

Man har inlett företagsverksamhet på heltid innan beslutet om startpeng fattats.

Man har försummat skatter eller andra lagstadgade avgifter eller har betalningsstörningar.