Ska jag bli företagare?

Vad är en affärsverksamhetsplan? Beakta följande

Vad är en affärsverksamhetsplan? Beakta följande

En affärsverksamhetsplan är framförallt ett verktyg för själva företagaren. Därför är det viktigt att vara realistisk.

|

Grundandet av ett företag börjar med en idé. Men det finns en skillnad mellan en affärsidé och en bra affärsidé.

En bra affärsidé formas när man övergått från ideologi till realism. Det anser Teemu Pinomäki som är vd på Nyföretagarcentralen i Mellersta Finland.

Han betonar vikten av research, eftersom många nya företagare brukar lämna det på hälft.

– Det lönar sig att så snabbt som möjligt utvärdera den egna idén med hjälp av fakta och siffror. Det lönar sig inte att basera uträkningar på fiktion, säger han.

Före företagsverksamheten inleds bör företagaren också göra upp en affärsverksamhetsplan. Pinomäki säger att planen är ett verktyg för framförallt själva företagaren, men den kommer till nytta också när man jagar till exempel investerare.

Pinomäki ger råd om vad som lönar sig att beakta i planen.

1. Först affärsverksamhetsplan

I beskrivningen av affärsidén ska du sammanfatta vad företaget säljer, till vem och hur. Berätta också vad som är nytt jämfört med konkurrenterna. Enligt Pinomäki lönar det sig att skriva ner den slutliga affärsidén först efter att man har beaktat alla väsentliga aspekter.

2. Dölj inte ditt kunnande

En företagare förverkligar sin affärsidé med hjälp av sitt eget kunnande, så det lönar sig att skriva upp allt som anknyter till det. Enligt Pinomäki är många alltför anspråkslösa när de ska lista sitt kunnande. Här lönar det sig också att nämna människor som kan bidra med hjälp vid behov.

3. Se på företaget med kundens ögon

I beskrivningen av produkten eller tjänsten berättar man om utmaningen eller problemet som företagaren har en lösning på. Efter det preciserar man hur problemet ska lösas. Efter det kan man gå in på mer tekniska detaljer: produktens eller tjänstens namn samt en kort beskrivning av dess styrkor och eventuella svagheter. Till slut kan man kort berätta om prissättningen och hur man ska tjäna pengar. Rätt prissättning är ett livsvillkor för företag.

Enligt Pinomäki är det viktigt att ställa sig i kundens skor och fundera på vad man själv fäster uppmärksamhet vid när man köper produkter eller tjänster.

– Produkter som är lätta att köpa är ofta också lättare att sälja.

4. Definiera tydliga kundgrupper

När man funderar på företagets potentiella kundbas måste man dra vissa gränser. För att kunna rikta sälj och reklam rätt är det enligt Pinomäki smart att definiera några olika men viktiga kundgrupper och kort beskriva kunderna i varje grupp.  Vem är de? Var nås de och hur? Försäljning kräver alltid planering.

Om kunderna är företag kan man i affärsverksamhetsplanen nämna några exempelföretag.

– Här lönar det sig att vara rätt så realistisk.

5. Glöm flosklerna

Det är inte lätt att definiera konkurrens- och marknadsläge. I princip tävlar många företag om människors fritid mot alla andra sätt att tillbringa sin fritid på.

Det är ändå väsentligt att ta reda på hur många företag som är verksamma inom samma bransch, hur de jobbar samt fundera på hur det egna företaget skiljer sig från konkurrenterna. Till exempel frasen ”vi har den bästa betjäningen” är bara tomma ord och inte rätt sätt att sticka ut.

– Om man startar upp en ny eller kreativ verksamhet är det bra att skriva upp hela branschens tillväxtmöjligheter och marknadsläge, samt vilken marknad man själv siktar på.

6. Ta hjälp av en årsklocka för marknadsföringen

Pinomäki uppmanar nya företagare att i affärsverksamhetsplanen göra upp en årsklocka för marknadsföringen. I årsklockan skriver man upp vilka marknadsföringsåtgärder som ska vidtas vid årets olika skeden. Det lönar sig att skriva åtgärderna med sådan precision som krävs för att nå de kundgrupper som definierats tidigare.

Det är också viktigt att berätta hur företaget säljer produkten eller tjänsten, till exempel genom att beskriva momenten under ett typiskt försäljningstillfälle.

7. SWOT hjälper med riskhantering

Konjunkturväxlingar, företagarens insjuknande, en elak kampanj på social medier startad av en kund som tagit illa upp. Det finns många risker i en affärsverksamhet. I en affärsverksamhetsplan lönar det sig att skissa upp de mest väsentliga riskerna samt metoder för att hantera dem. Det lyckas med hjälp av till exempel en SWOT-analys.

8. Bara realistiska uträkningar

En affärsverksamhetsplan måste basera sig på realistiska uträkningar. I en försäljningskalkyl skissar man upp en realistisk försäljningsvolym för produkten eller tjänsten. Baserat på det gör man lönsamhetskalkyler och i en finansieringskalkyl tar man reda på hur mycket extern finansiering affärsverksamheten kan behöva.

– Ibland kommer nya företagare med idéer som ingen någonsin förverkligat. Orsaken till att ingen någonsin förverkligat dem handlar ofta om matematiken, konstaterar Pinomäki.

Den bästa affärsidén föds ur ett behov

Car Movers Group har varit tvunget att justera sitt affärskoncept också efter det att företaget grundades.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

Planerar du att grunda ett aktiebolag? Här kommer 10 tips

Det ingår en del formaliteter i aktiebolag, men aktieägarnas risker är begränsade. En expert berättar vem aktiebolag passar bäst för.