Hallitse talouttasi

Hallitse talouttasi

Hallitse talouttasi

Hallitse talouttasi on riski, joka liittyy talousosaamiseesi. Johdatko tiedolla vai tunteella? Onko kassanhallinta kunnossa? Hallitsetko hinnoittelun, laskutuksen ja mittarit? Testaa, onko riski hallussa.

  iVanhan sanonnan mukaan yrityksellä ei ole kuin yksi kriisi: kassakriisi. Nyrkkisääntönä kassassa pitäisi olla varoja 2-4 kuukaudeksi, vaikka tulot putoaisivat nollaan.
  iSäännöllinen laskutus on oleellinen osa talouden hallintaa. Niin sanotussa käteiskaupassa rahaliikenne on nopeaa.
  iSuomi on Euroopan mallimaa ja laskut maksetaan keskimäärin muutama päivä myöhässä. Länsi-Euroopassa maksut viivästyvät jo yli 20 päivää.
  iEtenkin alkuvaiheen yritykset sortuvat usein alihinnoitteluun asiakkaiden hankkimiseksi.
  iOikeat tunnusluvut ovat toimialakohtaisia. Liikevaihdon kasvun lisäksi on syytä seurata kannattavuutta: myyntikate ja käyttökate ovat tärkeimmät.
  iToimialavertailu antaa hyvän kuvan siitä, millä tasolla oma yrityksesi on verrattuna kilpailijoihin.
  iAsiakkaiden luottotiedot on hyvä tarkastaa, sillä maksuviiveet kielivät vaikeuksista.
  iTyöntekijän palkkaaminen on aina riski, mutta samalla myös kasvun edellytys. Etenkin alkuvaiheessa on huomioitava, että työpanos ei ole 100-prosenttinen.
  iEtenkin alkuvaiheen yritykset kiinnittävät liian vähän huomiota asiakashankinnan kustannuksiin.
  iNyrkkisääntönä voi pitää sitä, että yrityksen arvo on käyttökate kertaa 3-4.