Hyvä työpaikka

Hyvä työpaikka

Hyvä työpaikka

Hyvä työpaikka auttaa sinua henkilöstöön liittyvissä riskeissä. Mitkä ovat isoimmat henkilöriskit, miten vältät työtapaturmat ja kuinka rakennat kiinnostavan työpaikan? Testaa, onko riski hallussa.

  iJokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijöiden työterveyshuolto. Myös jokaisen yrittäjän on syytä sopia omasta työterveyshuollosta.
  iSairauskuluvakuutus täydentää lakisääteistä vakuutusturvaa. Se takaa nopean hoitoonpääsyn ja lyhentää usein sairausloman kestoa.
  iNykyisin on olemassa monta erilaista tapaa järjestää työterveyshuolto, ja vastaavasti myös kustannukset vaihtelevat.
  iHenkilöstön hyvinvointia kannattaa seurata ja tukea. Keskipalkkaa nauttivan työntekijän jokainen poissaolopäivä maksaa yritykselle 300-350 euroa.
  iHyvällä ergonomialla työnteko on tehokkaampaa ja työn kuormitus vähenee. Huono ergonomia johtaa puolestaan rasittumiseen, sairastumisiin ja poissaoloihin.
  iLiikunta on paras tapa edistää terveyttä ja ehkäistä vakavia sairauksia. Liikunnan lisäämisen ansiosta myös muut elintavat kohenevat.
  iRavitsemussuositusten mukainen ja hyvänmakuinen lounasruoka ylläpitää työkykyä ja -tehoa sekä edistää työntekijöiden terveyttä.
  iKattava riskikartoitus on hyvä perusta, kun työturvallisuuden puutteita arvioidaan. Työtapaturmat ovat yleisimmin toteutuvia vahinkoriskejä.
  iTyöyhteisön toimintaan liittyvissä riskeissä kyse on hyvin usein heikosta vuorovaikutuksesta. Jos vuorovaikutus toimii, työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan. Määrittele vastuut ja toimintatavat mahdollisimman selkeästi.
  iJokaisen yrityksen on hyvä määritellä konkreettiset osaamisen kehittämishankkeet, jotka ovat välttämättömiä yrityksen vision ja strategian toteutumiselle.