Oma jaksaminen

Oma jaksaminen

Oma jaksaminen

Oma jaksaminen eli yrittäjän jaksaminen on etenkin pienten yritysten suurin riski. Jaksamiseen vaikuttaa monta asiaa: työkuorma, osaaminen, työkyky ja paljon muuta. Testaa, onko riski hallussa.

  iOnnistumiset ovat tärkeitä energianlähteitä yrittäjyydessä. Onnistumisista pitää osata myös nauttia.
  iEtenkin alkuvaiheessa yrittäjien työkuorma on kova, sillä uuden opettelu ja arjen hallinta vievät aikaa.
  iTyön ja levon suhde on yksilöllistä. Riittävä vapaa-aika on tärkeässä roolissa työn tuottavuudessa.
  iYrittäjä on usein oman yrityksensä suurin riski. Pahimmassa tapauksessa sairaana työskentely voi johtaa jopa toiminnan keskeytykseen.
  iTutkimusten mukaan yrittäjät pitävät kesälomaa keskimäärin noin kaksi viikkoa.
  iYrittäjä joutuu hallitsemaan useita tehtäviä aina talouden hallinnasta myyntiin ja markkinointiin. Osaaminen on suorassa yhteydessä jaksamiseen.
  iYrittäjän arki kuluu tulipaloja sammuttaessa ja päivittäisiin asioihin reagoimiseen. Kuka miettii yrityksen kehittämistä?
  iYrittäjien liiketoiminta rakentuu entistä enemmän verkostojen varaan. Kriittisiä verkostokumppaneita ovat mm. it-palveluntarjoajat ja tilitoimistot.
  iEtenkin alkuvaiheen yrityksissä on suuria puutteita talouden hallinnassa. Tiedolla johtamisen pitää olla avainroolissa.
  iYrittäjän jaksaminen on usein yrityksen jatkuvuuden kannalta suurin riski.