Pidä bisnes pyörimässä

Pidä bisnes pyörimässä

Pidä bisnes pyörimässä

Pidä bisnes pyörimässä eli varo toiminnan keskeytymistä. Riskit liittyvät tiedon säilyttämiseen, verkostoihin, asiakkuuksiin, isoihin vahinkoihin ja henkilökuntaan. Testaa, onko riski hallussa.

  iTietokoneen, kovalevyn tai palvelimen rikkoutuessa tiedostot eivät saa kadota. Varmuuskopiot voi tehdä itse tai kopioinnin voi ostaa esimerkiksi pilvipalveluna.
  iYrittäjän pitää tunnistaa järjestelmät ja tiedot, joka ovat kriittisiä yrityksen jatkuvuuden kannalta. Yrittäjän on varmistettava, että toiminta ei keskeydy.
  iKehitys, tuotanto, myynti ja tiedon siirtäminen vaikeutuvat huomattavasti, jos dokumentointia ei ole. Lisäksi ulkoistaminen on käytännössä mahdotonta. Dokumentointi vaikuttaa suoraan yrityksen arvoon.
  iTuki, huolto ja kunnossapito on syytä varmistaa sopimuksin. Laitteiden rikkoutuminen voi johtaa pahoihin ongelmiin, jos toiminta keskeytyy tai tiedot häviävät.
  iKumppanien tai alihankkijoiden toiminnan keskeytys on iso riski, johon pitää varautua ennakoivasti. Yhteistyökumppanin taustat on hyvä tarkastaa. Kriittinen kumppani on esimerkiksi it-yritys.
  iTyötapaturmat ovat yleisimmin toteutuvia vahinkoriskejä. Yli 5 000 yrittäjää joutuu työtapaturmaan vuosittain. Pahimmillaan yksi tapaturma johtaa toiminnan keskeytymiseen.
  iYksi vakava vahinko halvaannuttaa yrityksen, jos kaikki toiminta on sidottu yhteen tilaan. Miten varaudut esimerkiksi vesivahinkoon tai tulipaloon?
  iRiippuvuus yhdestä suuresta asiakkaasta on iso riski yritykselle. Asiakassuhteen katkeaminen vaatii välittömästi toiminnan sopeuttamista kannattavuuden turvaamiseksi.
  iYksinyrittäjillä ja pienissä työllistävissä yrityksissä henkilöriskit korostuvat. Avainosaaminen on usein yhden henkilön varassa ja vastuualueet kasautuvat.
  iAsiakkuudet, erilaiset rekisterit ja osaaminen muodostavat ison osan yrityksen arvosta. Se tieto pitää jäädä yritykseen.