Sopimukset haltuun

Sopimukset haltuun

Sopimukset haltuun

Sopimusten puuttuminen on yrittäjälle iso riski, joka voi pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen olemassaolon. Sopimukset ovat erityisen tärkeitä yritysten välisessä kaupankäynnissä. Testaa, onko riskit halllussa.

  iSopimus syntyy aina, kun kaupasta tai palvelusta sovitaan. Suullinen, kirjallinen, sähköpostilla tai internetissä tehty sopimus on sitova.
  iSopimuksessa on syytä selventää osapuolten väliset tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Vastuiden tunteminen vähentää ongelmia ja liiketoiminnan riskejä.
  iTakuuta ei ole pakko antaa, mutta se selkiyttää ostajan ja myyjän välistä vastuunjakoa.
  iYritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto ei saa ylittää 30 päivää ellei toisin ole sovittu. Yleisin maksuehto on 14 päivää.
  iViivästyssakko on hyvä keino sopia viivästyksen seurauksista. Sakko liittyy tavaran tai palvelun toimituksen viivästymiseen, ja siitä täytyy aina sopia erikseen. Laki ei määrää viivästyssakkoa.
  iVaaranvastuu tarkoittaa vastuuta tavaran tai palvelun tuhoutumisesta. Perussääntönä on, että vastuu siirtyy myyjältä ostajalle tavaran luovutushetkellä.
  iVahingot voivat liittyä esimerkiksi tavaran rikkoutumiseen tai asiakkaalle aiheutuviin ylimääräisiin työvoimakuluihin.
  iKauppalaissa on kirjattu, että ostaja esittää tavaraa tai palvelua koskevat reklamaatiot kohtuullisessa ajassa.
  iYritykset voivat sopia minkä maan lakia sovelletaan ja ratkaistaanko erimielisyydet välimiesmenettelyssä tai oikeudessa. Välitystuomio on yhtä pätevä kuin oikeusistuimen antama.
  iYleiset sopimusehdot ovat hyvä keino sopia asioista, joihin ei ole tarvetta ottaa tapauskohtaisesti kantaa. Esimerkiksi vastuu tavaran tai palvelun virheistä.