Laki ja sopimukset

Joskus on pakko luopua työntekijästä – Tee irtisanomisilmoitus oikein

Joskus on pakko luopua työntekijästä – Tee irtisanomisilmoitus oikein

Irtisanominen voidaan tehdä joko henkilöön liittyvillä tai tuotannollis-taloudellisilla syillä.

|

Irtisanomisilmoitus ja sen tekeminen herättää yrittäjissä paljon kysymyksiä. Yrittäjät ja yritykset voivat joutua vaikeuksiin, jos irtisanomisilmoitus on tehty huolimattomasti tai jos irtisanomiseen liittyvät perustelut eivät ole riittäviä.

Irtisanominen voidaan tehdä joko henkilöön liittyvillä tai tuotannollis-taloudellisilla syillä.

Matkailu- ja ravintola-ala Maran työmarkkinajuristi Janne Kiiskinen kertoo, mitä yrittäjän pitää huomioida eri tilanteissa.

Irtisanomisilmoitus, henkilökohtainen syy

Työsopimuslaissa on kirjattu, että työntekijän saa irtisanoa vain asiallisesta tai painavasta syystä. Tällaisia syitä ovat muun muassa jatkuva epäasiallinen käytös, toistuva töistä myöhästely tai työnteosta kieltäytyminen.

– Vahvana pääsääntönä on se, että työntekijälle pitää antaa ensin varoitus. Jos varoitus ei auta, voi syntyä laillinen irtisanomisperuste, Kiiskinen sanoo.

Hänen mukaansa yleinen harhakäsitys liittyy varoitusten määrään. Yksikin varoitus riittää, mikäli työntekijän toimintatavat eivät muutu. Varoitus ei ole myöskään loputtomasti voimassa.

– Työntekijällä on myös oikeus tulla kuulluksi. Jos yrittäjä on yhä irtisanomisen kannalla, niin irtisanomisilmoitus pitää tehdä kirjallisena. Ilmoitukseen ei tarvitse kirjata syitä, taustoja tai perusteluja. Työnantajan tulee kuitenkin selvittää, voitaisiinko tarjoa muuta työtä, Kiiskinen kertoo.

Irtisanomisilmoituksen jälkeen astuu voimaan irtisanomisaika. Irtisanomisaika riippuu noudatettavasta työehtosopimuksesta. Jos Tessiä ei ole, niin lain mukaan irtisanomisaika voi olla kaksi viikkoa.

Lähtökohtaisesti irtisanomisaika on normaalia työaikaa, mutta usein työntekijä vapautetaan työvelvoitteesta. Se ei kuitenkaan vapauta työnantajaa irtisanomisajan palkanmaksusta.

Irtisanomisilmoitus, tuotannollis-taloudelliset syyt

Työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijöitä tuotannollis-taloudellisista syistä. Tällöin yrityksen taloustilanne on ajautunut heikoksi, tietyt työt ovat pysyvästi loppuneet tai töiden osalta on tehty uudelleenjärjestelyjä.

– Pienemmissä, alle 20 hengen yrityksissä ei ole yt-velvoitetta. Työnantajalla on kuitenkin vastuu selvittää, voidaanko työntekijöille tarjota jotain muuta työtä. Siihen liittyy jopa koulutusvelvollisuus, jos työtä olisi tarjolla, Kiiskinen listaa.

Hänen mukaansa yrityksen pitää noudattaa normaalia irtisanomisaikaa ja selvittää irtisanottaville perusteet.

– Tuotannollis-taloudellisiin syihin liittyy takaisinottovelvoite, joka perustuu työsopimuslakiin. Työntekijää täytyy kysyä takaisin, jos hän on työnhakijana TE-toimistossa. Työhönottovelvoite on voimassa neljä kuukautta. Yli 12 vuoden työsuhteissa takaisinottovelvoite on kuusi kuukautta, Kiiskinen selvittää.

Mikäli työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollis-taloudellisista syistä tilapäisten työlainsäädännön helpotusten aikana, takaisinottovelvoite on yhdeksän kuukautta. Koronasta johtuva tilapäinen lakimuutos oli voimassa 1.4–31.12.2020 välisenä aikana.

Työsuhteen purkaminen koeajalla

Kiiskinen sanoo, että työsuhteen purkaminen koeajalla on aihe, josta hänelle tulee paljon kysymyksiä. Työmarkkinajuristin mukaan työsopimusta tehtäessä työnantaja ja työntekijä sopivat yleensä koeajasta. Se voidaan myös purkaa puolin ja toisin.

Koeajan kesto on työsopimuslaissa kuusi kuukautta, mutta joissakin työehtosopimuksissa se on rajattu neljään kuukauteen.

– Työsopimusta ei saa purkaa epäasiallisilla tai syrjivillä syillä. Työsuhteen päättämisen yhteydessä ei tarvitse kuitenkaan eritellä syitä, Kiiskinen kertoo.

Työsuhteen purkaminen tai purkautuminen

Työsuhteen purkaminen ja purkautuminen tarkoittavat eri asioita.

Työsuhteen purkautuminen koskee tilanteita, jolloin työntekijä ei tule töihin seitsemään vuorokauteen ilman pätevää syytä. Kun työnantaja käsittelee työsopimusta purkautuneena, katsotaan sopimus päättyneeksi poissaolon alkamisesta lähtien.

– Näitä tilanteita tulee yllättävän usein vastaan. Ilmoitus työsuhteen purkautumisesta pitää lähettää kirjeenä ja työnantajalla on myös selonottovelvollisuus työntekijästä, Kiiskinen sanoo.

Työsuhteen purkaminen edellyttää puolestaan poikkeuksellisen vakavaa rikettä, kuten väkivaltaista käyttäytymistä.

– Alkoholiin liittyvät asiat voivat olla myös purkuperusteita, ainakin ravintola-alalla. Tai työntekijän epärehellisyys, jos varastaa esimerkiksi kassasta rahaa, Kiiskinen listaa.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikaisessa työsopimuksessa on etukäteen sovittu työsuhteen voimassaoloaika. Sopimukseen pitää kirjata määräaikaisuuden perusteltu syy.

Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa sopimusta, ellei sitä ole erikseen kirjattu.

– Kausityöpaikoilla on paljon tilanteita, joissa työntekijä haluaa irti sopimuksesta. Ketään ei tietenkään voi väkisin töissä pitää, mutta meidän alallamme sopimusrikko on sanktioitu, Kiiskinen sanoo.

Yrittäjät kertovat koronavuodesta: Jokaisella valinnalla on nyt merkitystä

Kolme tänä vuonna yrityksen perustanutta yrittäjää avaa tunnelmiaan. Kulunut vuosi on vaatinut paljon, mutta tahto pitää oma yritys pystyssä on edelleen vahva.

Vastuullisuudesta kilpailuvaltti: Optikkoliike päätti erottua vastuullisilla kehyksillä

Vastuullisuudesta kehittyi tapa erottua alalla, joka on todella kilpailtu ja vahvasti ketjuuntunut, kertoo tamperelaisen Kind Opticalin yrittäjä Lauri Rikkonen.

Sarjayrittäjä Kim Heiniö on ollut kehittämässä yli sataa ravintolakonseptia: Olen ollut sielultani yrittäjä koko elämäni

Soupster Familyn toimitusjohtaja Kim Heiniö kertoo, että onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat olleet isot riskit, tuuri, hyvät ihmiset ja ripaus uhkarohkeutta.

Kriisiaikana sosiaalista vastuuta tarvitaan entistä enemmän

Yrittäjän tehtävänä on tarkistaa, että vastuullisuus on tekoja eikä pelkkää sanahelinää, kirjoittaa M Roomin toimitusjohtaja Markku Kosonen.

Asiakaspalvelun ulkoistaminen ei kannattanutkaan – Kokemus kirkasti yrityksen kilpailuvaltin

Kun korona-aika kiihdytti Weekendbee-verkkokaupan myyntilukuja, yrittäjien oli aika hankkia auttavia käsiä. Asiakaspalvelun ulkoistus ei kuitenkaan sujunut suunnitellusti.

Konkurssista kukoistukseen – Uusi omistajaviisikko käänsi huonekalutehtaan suunnan

Nastolassa sijaitseva Selka sai yrityskaupan jälkeen uuden suunnan. Miten yrittäjät ovat johtaneet yrityksen kovaan kasvuun?

Yrittäjyys jatkuu konkurssista huolimatta: 31-vuotias sarjayrittäjä on kokenut lähes kaikki yrityksen vaiheet

Noin 15 yrityksessä mukana ollut Johannes Laine ei anna yhden yrityksen konkurssin hidastaa vauhtia. Muut yritykset vievät mukanaan ja tahti vain kiihtyy.

Yrittäjä näki lähiössä hyödyntämätöntä potentiaalia: Asukkaat ottivat kahvilan heti omakseen

Linda Mustakari toivoo, että Pupusaari-kahvilat toimivat pelinavauksena lähiöiden palvelujen monipuolistumiselle. Ensimmäinen kahvila avasi ovensa keskellä koronarajoituksia.

Elämysmatkailuyritys laittoi kohderyhmän ja tuotteet uusiksi, kun ulkomaalaiset turistit kaikkosivat

Korona seisautti ulkomaalaisten turistien matkailun, ja kohderyhmäajattelu oli käännettävä päälaelleen. Adventure by Designin Elina Hutton kertoo, miten yrityksen toimintaa on ajateltu uusiksi.

Lataa lisää