Laki ja sopimukset

Kaatuuko yritys yrittäjäparin eroon? Varaudu sopimuksin

Kaatuuko yritys yrittäjäparin eroon? Varaudu sopimuksin

Osakassopimus on tärkein paperi, kun yrittäjäpari haluaa varmistaa yrityksen jatkon mahdollisen avioeron varalta.

|

Yhä useampi yrittäjäpariskunta ottaa jo etukäteen huomioon avioeron mahdollisuuden. Yritystoiminnan jatkumisen voi varmistaa sopimuksilla.

– Tästä ei ole olemassa mitään tilastoja, mutta tietoisuus asiasta on kasvanut. Kyselyjä tulee aiempaa enemmän, kertoo asianajaja ja osakas Kalle Kyläkallio Asianajotoimisto Susiluoto Oy:stä.

Avioero on usein inhimillinen tragedia, joka johtaa pahimmillaan jatkuviin riitoihin. Se heijastuu omaisuuden jakoon. Erossa ei ole kyse vain yrityksen avainpelaajien riidasta vaan myös omistuksesta, joka on jaettava avioeron kuuluvassa osituksessa.

Yritys on jaettavaa omaisuutta samalla tavalla kuin esimerkiksi pariskunnan asunto. Usein tämä johtaa tilanteeseen, jossa pariskunnan toisen osapuolen on ostettava toisen osuus yrityksestä.

Riitaisa ositus eli omaisuuden jako voi jopa päättää yrityksen toiminnan.

Jopa 9 vuoden riita

Omaisuuden jako pyritään tekemään niin, että mitään avioparin omistuksessa ollutta ei jää yhteisomistukseen. Tilanne on vaikeampi, jos avio-oikeudesta toisen omaisuuteen ei ole sovittu avioehdolla, ja jos omaisuuden jaosta tulee riitainen.

– Molemmilla on avio-oikeus omaisuuteen, jos siitä ei ole sovittu erikseen. Sopimus- tai toimitusositus ratkaisee, miten omaisuus jaetaan, Kyläkallio sanoo.

Sopimusosituksessa omaisuuden jako tehdään yhteisymmärryksessä, kun taas toimitusosituksessa sen tekee käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Jos avioero johtaa toimitusositukseen, epävarmuus yrityksen omistuksesta voi jatkua kauan.

– Pahin kauhuskenario on, että tilanne kestää 7–9 vuotta, jos asiaa käsitellään korkeimmassa oikeudessa saakka.

Ytimessä osakassopimus

Sopimuksillakaan ei voi täysin varautua tilanteeseen, jossa pariskunnan molemmat osapuolet haluavat jatkaa yrityksen omistajina.

– Puhtaasti yrittäjäpariskunnan eroon ei ole hyvää välinettä, jos molemmat omistavat yritystä, Kyläkallio sanoo.

Avioeron mahdollisuuteen kannattaa varautua tästä huolimatta. Tyypillisesti tätä varten on avioehto, joka on julkinen sopimus. Se määrittää, kuinka avioparin avio-oikeus omaisuuteen jakaantuu.

Avioehdon sijaan yrittäjäpariskunta voi laatia myös sopimuksen avioeron varalle. Tämä sopimus muistuttaa avioehtoa, muttei ole julkinen.

– Silti on hyvä muistaa, että tuokaan sopimus ei saa loukata velkojien oikeutta, Kyläkallio huomauttaa.

Avioehtoakin tärkeämpi paperi yrityksen jatkon varmistamiseksi on osakassopimus, joka määrittää osakkaiden oikeutta myydä omistuksiaan yrityksessä.

– Osakassopimus on ytimessä, kun halutaan varmistaa yrityksen toiminnan jatko. Osakassopimukseen on sisällytettävä kohta, joka sitoo osapuolet tekemään avioehdon, jossa määrätään yrityksen osakkeiden kohtalosta avioeron sattuessa.

Osakassopimus voi määrätä esimerkiksi, että osakkeet on myytävä toiselle osapuolelle, jos haluaa lähteä yrityksestä.

Osakassopimuksessa voidaan edellyttää myös testamenttiin tehtäviä kohtia, joilla varmistetaan yrityksen osakkeiden pysyminen lähipiirissä.

Kyläkallio muistuttaa, että avoliitossakin elävän yrittäjäparin kannattaa olla asiassa hereillä. Myös he voivat varautua liiton päättymiseen yritystä koskevalla sopimuksella.

Fakta

3 x Sopimukset avioeron varalle

Osakassopimus. Yrittäjäpariskunnan avioeron kannalta tärkeimmät kirjaukset tehdään osakassopimukseen, jossa määritellään osakkaiden keskinäisistä suhteista ja suhteista yhtiöön. Yrittäjäpariskunnan kannattaa kirjata avioeron varalle osakassopimukseen, mitä avioehdon ja testamentin on sanottava yrityksen osakkeista.

Avioehto. Avioehdolla voi määrätä poikkeuksia avioparin avio-oikeuteen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden ei pitäisi kohdistua yrityksen osakkeisiin.

Testamentti. Testamentilla määrätään henkilön omaisuuden siirtymisestä tämän kuoleman jälkeen. Testamentti on hyödyllinen yrittäjäpariskunnalle jo sen takia, ettei yrityksen omistus hajaannu. Yrittäjäpariskunta voidaan sitouttaa osakassopimuksella laatimaan ja pitämään omalta osaltaan voimassa testamentti, jossa on huomioitu osakkeiden lunastusoikeus.

Voiko yrittäjyys tuntemattomien kanssa toimia? Voi, jos roolit ovat kunnossa

Osakkaiden roolit pitää olla tarkasti mietittynä. Markkinoiden koko sinetöi päätöksen.

Työntekijät osakkaiksi ja kaikille bonus tuloksesta – ”Menestykseen tarvitaan jokaisen panos”

Tapahtumatoimisto Tapaus on työntekijöidensä omistuksessa. Yritys otti myös kaikki mukaan määrittelemään arvoja.

Työntekijöistä tuli omistajia – osakassopimus lyö pelisäännöt pöytään

Sopimusten merkitystä ei voi väheksyä. Osakassopimus auttaa välttämään riidat.

Yrittäjien uusi sukupolvi uskoo yhdessä tekemisen voimaan

Nuoret näyttävät, miten kimppayrittäjyys saadaan toimimaan, kirjoittaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n Jari Jokilampi.

Yrittäjä kaipaa Piilaakson asennetta: Auta muita, hyödyt itsekin

Tio Tikka hyödyntää yrittäjätaustaansa juristina. Hän neuvoo laittamaan sopimukset kuntoon.

Yrittäjäparin neuvo: Älä päätä työpäivää riitaan

Yrittäjäpariskunta kehittää yhteistä yrittämistä ja työntekoa tietoisesti. He käyttävät työnohjausta apuna työn hallinnassa.

Osakassopimus taklaa monta ongelmaa

Riitoja syntyy etenkin voitonjaosta. Huomioi osakassopimuksessa ainakin tietyt perusasiat.

Lataa lisää