Laki ja sopimukset

Koska on järkevää tehdä määräaikainen työsopimus?

Koska on järkevää tehdä määräaikainen työsopimus?

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia, eikä sitä voi irtisanoa.

| |

Määräaikainen työsopimus eroaa joiltakin osin toistaiseksi voimassaolevasta työsopimuksesta. Suurin ero on sopimuksen päättymisessä. Määräaikainen työsopimus päättyy nimensä mukaisesti silloin, kun sen on sovittu päättyvän.

Matkailu- ja ravintola-ala MaRan työmarkkinajuristin Janne Kiiskisen mukaan määräaikainen työsopimus on järkevää tehdä silloin, kun työtä on tarjolla vain rajoitetun ajan.

Hän painottaa, että määräaikaisuuteen tarvitaan aina perusteltu syy. Tällaisia syitä voivat olla sijaisuus, sesonki tai tietyn ajan kestävä projekti.

­– Sopimuksen kesto kannattaa kirjata mahdollisimman tarkasti. Jos päivämäärät tiedetään etukäteen, niin ne kirjataan työsopimukseen. On myös mahdollista, että sopimuksen kestoksi kirjataan ”kesäsesongin ajan”. Silloin ei tiedetä, milloin sesonki päättyy. Sijaisuusajan kirjaamiseen on useita eri vaihtoehtoja, Kiiskinen sanoo.

Työsopimukseen liittyy yleisesti kohtia, joihin jokaisen työnantajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ensinnäkin työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, sillä suullisiin sopimuksiin liittyy aina riskejä.

Verkko on täynnä työsopimuksen mallipohjia, joita työnantaja voi hyödyntää työntekijää palkatessaan. Määräaikaiseen työsopimukseen on hyvä kirjata seuraavat asiat:

Sopimuksen osapuolet

 • Yrityksen nimen ja osoitteen lisäksi Y-tunnus.
 • Työntekijän nimi, osoite ja henkilötunnus.

Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo

 • Työsuhteen ja työnteon alkamisajankohta sekä kesto.
 • Kirjaa syy määräaikaisuudelle.
 • Koeaika voi olla enintään puolet määräaikaisen työsopimuksen pituudesta. Yli vuoden sopimuksissa koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta ellei työehtosopimus rajoita koeajan pituutta.

Työtehtävät

 • Pääasialliset työtehtävät ja työntekopaikka.
 • HUOM! Muista lisätä lause: ”… ja muut työnantajan määräämät työt.”
 • Sovellettava työehtosopimus.

Työnantaja voi noudattaa myös työsopimuslakia. Työehtosopimusta noudatetaan silloin, jos yritys kuuluu työnantajaliittoon tai toimiala kuuluu niin sanotun yleissitovuuden piiriin.

Työstä maksettava palkka

 • Palkka työsuhteen alussa.
 • Luontoisedut ja niiden arvo (esimerkiksi puhelinetu).
 • Palkanmaksupäivä.

Työaika ja vuosiloma

 • Työaika, tuntia päivässä ja viikossa.
 • Vuosiloman pituus ja muut siihen liittyvät ehdot määräytyvät vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaan.

Irtisanomisaika

 • Määräaikainen työsopimus ei ole irtisanottavissa, puolin eikä toisin.
 • Etenkin kausityöpaikoilla on paljon tilanteita, joissa työntekijä haluaa irti sopimuksesta kesken kaiken. Matkailu- ja ravintola-alalla sopimusrikko on sanktioitu, mutta työsopimuslaissa tällaista sanktiota ei ole.

TyEL on välttämätön pakko työnantajalle: Kuusi vastausta vakuuttamisesta

Yrittäjän pitää eläkevakuuttaa työntekijänsä TyEL-vakuutuksella. Oleellista on ottaa vakuutus hyvissä ajoin ja maksaa laskut kuukausittain.

Työsopimuksen ABC – Kiinnitä huomiota, mitä kirjoitat työtehtäviin

Työsopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Kirjaa työsopimukseen myös koeaika.

Joskus on pakko luopua työntekijästä – Tee irtisanomisilmoitus oikein

Irtisanominen voidaan tehdä joko henkilöön liittyvillä tai tuotannollis-taloudellisilla syillä.

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Sovi työsuhteen ehdoista mahdollisimman yksiselitteisesti.

Nuori kaipaa vaihtelevia työaikoja

Nollasopimuksella oleva voi valita, että menee ennemmin bileisiin kuin tulee töihin, kirjoittaa Restbar Groupin yrittäjä Minna Kaikkonen.

Saako antaa potkut? Moni punnitsee riittävää syytä

Työnantajan on varmistettava, että irtisanomiselle on asiallinen ja painava syy.

Palkkaus herättää kysymyksiä – kaksi ylitse muiden

Työntekijän palkkaaminen ja sairausajan palkka askarruttavat yrittäjiä.

Loma-aika tulee: Muista ainakin nämä asiat

Suurin muutos koskee työntekijöiden lomalla sairastamista. Kesäharjoittelijoille syytä heti selvittää talon tavat.

Lataa lisää