Laki ja sopimukset

Maksuehdolla on väliä: Yli 30 päivää vaatii jo toimenpiteitä
Hyvin valittu maksuehto turvaa yrityksen talouden ja antaa asiakkaalle sopivasti aikaa maksaa laskun. Kuva: Shutterstock

Maksuehdolla on väliä: Yli 30 päivää vaatii jo toimenpiteitä

Tarpeisiin sopiva maksuehto on yrityksen elinehto, yritysneuvoja Teemu Vähätalo muistuttaa.

| |

Jos pk-yritys joutuu odottelemaan pitkään myyntisaamisiaan, voi talous mennä äkkiä kuralle. Pahimmillaan se johtaa yrityksen velkakierteeseen tai jopa konkurssiin. Tilanne on yleensä vaikeampi, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, tietää yritysneuvoja Teemu Vähätalo tilitoimisto Mediatilistä.

Vähätalon huomiota tukee myös Suomen Yrittäjien keväällä 2020 teettämä yrittäjägallup. Siitä selviää, että pk-yrityksistä 54 prosentilla maksuajat olivat enintään 30 päivää. 21 prosentilla vastaajista maksuajat olivat 31‒60 päivää. Taloudellista haittaa pitkät maksuajat aiheuttivat näistä 28 prosentille. Kyselyyn vastasi noin 1 000 yrittäjää.

Sopivan maksuehdon valinnassa täytyy punnita tarkasti haittoja ja hyötyjä sekä maksuajan aiheuttamaa työkuormaa, Vähätalo neuvoo. Erityisesti yrityksen oma ja asiakkaiden toimiala voivat vaikuttaa päätökseen.

‒ Valitse yksi maksuehto ja pysy siinä. Se helpottaa pk-yrittäjän työtä eikä aiheuta sekaannuksia, Vähätalo sanoo.

7 päivän maksuehto vaatii selvät pelisäännöt

Myyntilaskuissa kannattaa tavoitella mahdollisimman lyhyttä maksuaikaa, jotta kassavirta pysyy tasapainossa.

Kassanhallinta on helpompaa. Lisäksi palvelusta tai tuotteesta saatu raha tulee yritykselle nopeasti.

Lyhyt maksuaika saattaa kuitenkin tuntua laskun saajasta kohtuuttoman hätäiseltä. Jos se toimitetaan postitse, voi jopa käydä niin, ettei lasku saavuta maksajaa seitsemässä päivässä.

‒ Monissa yrityksissä lasku täytyy kierrättää useamman ihmisen kautta. Lisäksi matka laskun hyväksyttäjältä kirjanpitäjälle voi viedä aikaa.

Seitsemän päivän maksuehtoa kannattaa tarkastella siis myös asiakkaan näkökulmasta: palveleeko näin lyhyt maksuehto sekä yrittäjää että asiakassuhdetta?

Sovi maksuehdosta asiakkaan kanssa kirjallisesti ja perustele, miksi aikaa maksun suorittamiselle on niin vähän.

‒ Seitsemän päivän maksuehto on järkevää, jos lyhyen laskutuksen perusteet ovat selkeät ja liikesuhde vakiintunut.

10 tai 14 päivän maksuaika antaa aikaa reagoida

Yleisimmin maksuehdoksi valitaan joko 10 tai 14 vuorokautta. Tällöin rahojen saanti ei venähdä. Nämä vaihtoehdot tarjoavat asiakkaalle myös aikaa reagoida.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto ei voi yleensä alittaa 14 vuorokautta.

Vaikka asiakas maksaisi laskun eräpäivänä, maksuliikenteessä voi kulua parikin päivää ennen kuin raha näkyy tilillä. Tämä on Vähätalosta myyntisaatavien kohdalla ongelmallista, mutta hän neuvoo malttamaan maksumuistutuksen kanssa joitakin päiviä.

‒ Tämä säästää erityisesti yrittäjän omaa työaikaa ja vaivaa. Viivästyskoroista kannattaa kuitenkin pitää kiinni ja toimittaa lasku muutaman päivän jälkeen.

Alkuperäiseen laskuun tulee aina merkitä maksuehdot ja viivästyskoron suuruus, jotta perintä voidaan suorittaa.

Vähätalo kehottaa yrittäjää lähettämään laskut, eikä panttaamaan niitä. Kassavarat olisi hyvä tarkistaa joka kuukausi.

Jos maksuehto vaikuttaa negatiivisesti yrityksen talouteen, sitä on syytä sorvata omaan toimintaan sopivammaksi.

30 päivän maksuehto edellyttää suunnitelmallisuutta

Vuonna 2015 tehdyn lakimuutoksen ansiosta yritysten välisessä kaupankäynnissä maksuehto ei saa ylittää 30 päivää. Tätä pidemmistä maksuajoista on oltava molempien osapuolten hyväksyntä.

Vähätalo suosittelee karttamaan yli 30 päivän maksuehtoja. Jos pk-yritys tekee sopimuksen jonkun suuryrityksen kanssa, voi rahojaan joutua odottamaan tyypillisesti 30 päivää tai kauemmin. Mitä isommasta yrityksestä tai tilauksesta on kyse, sitä herkemmin asiakas voi sanella maksuehdon pituuden.

Esimerkiksi metsä- ja rakennusteollisuuden suuryritykset suosivat sopimuksissa 45 ja 60 päivän tai jopa vieläkin pidempiä maksuehtoja. Tällöin pieni yritys voi joutua turvautumaan ulkopuoliseen lainaan tai esimerkiksi rahoitusyhtiöön.

Jos maksuehdot ovat pitkiä ja projektit rahakkaita, kannattaa maksajan kanssa sopia maksueristä.

‒ On hyvä selvittää, onko mahdollista saada osa sovitusta summasta ennakkoon ennen palvelun tai tuotteen toimittamista, Vähätalo sanoo.

Myös ennen näin pitkiin maksuehtoihin sitoutumista yrityksen täytyy tehdä laskelmat siitä, pärjääkö se ilman myyntisaatavia pitkään.

Yritysten välisestä kaupankäynnissä myyjän on selvitettävä asiakkaan maksuvalmius, luottoluokitus sekä maksukäyttäytyminen.

‒ Lisäksi suosittelen tutustumaan oman pääoman suuruuteen sekä taseeseen, Vähätalo jatkaa.

Jos asiakkaan tilanne tunnuslukujen valossa näyttää epävarmalta, kannattaa miettiä voiko sopimusta ylipäätään solmia. Loppujen lopuksi maksamattomat laskut voidaan joutua kirjaamaan palveluntarjoajan luottotappioksi.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Tulorekisteri-ilmoittamisen lievennykset helpottavat etenkin pk-yrittäjää

Ensimmäinen vuosi tulorekisterin kanssa oli harjoittelua – toinen vuosi tekee ilmoittamisen etenkin pk-yrittäjille ja yhdistyksille hieman helpommaksi, kirjoittaa Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Eija Männistö.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Koko vuoden tulot tammikuussa: Lyytin bisnesmalli vaatii hyvää kassanhallintaa

Turkulaisyritys oli kassakriisissä vuonna 2010. Nyt suunnitelmissa on kansainvälinen kasvu.

Laskutatko valtiota? Nyt on korkea aika päivittää verkkolaskutus kuntoon

Sähköinen laskutus yleistyy yhä kiihtyvää tahtia. Varsinkin valtiota laskuttavien yritysten on hyvä laittaa verkkolaskutus ajan tasalle, kirjoittaa Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

Jos yrityksen asiakkaana on suomalaisia suuryrityksiä tai julkishallintoa, tilannetta kannattaa seurata rauhassa, kirjoittaa Taloushallintoliiton Janne Fredman.

Muuttuuko arvonlisäveron ilmoittaminen? Selvitys herättää huolta

Yrittäjät pelkäävät työmäärän ja kustannusten kasvavan, jos arvonlisäverotietoja ryhdytään antamaan tulevaisuudessa laskukohtaisesti.

Lataa lisää