Laki ja sopimukset

Mikä tekee hyvän yhtiökumppanin?
Mainostoimisto Kurkistuksen perustajat Emmi Nikkanen (vas.) ja Marika Vuorinen jakavat samat arvot, vision ja työmoraalin.

Mikä tekee hyvän yhtiökumppanin?

Vahva luottamus ja hyvä vuorovaikutus luovat pohjan markkinointitoimiston perustajien yhtiökumppanuudelle.

|

Luotettavuus on tärkein kriteeri, kun valitaan yhtiökumppania. Parhaimmillaan kumppanit jakavat vastuuta, kehittävät toimintaa yhdessä ja tuovat yritykseen toisiaan täydentävää osaamista.

Jos taas käy huonosti, erimielisyydet ajavat kumppanit riitoihin, jotka vaarantavat koko yrityksen olemassaolon.

Turkulaisen sisältömarkkinointitoimisto Kurkistuksen perustajien Marika Vuorisen ja Emmi Nikkasen on mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa he päätyisivät riitelemään yritystoiminnastaan.

He olivat tunteneet toisensa jo muutaman vuoden ajan yritystä perustaessaan ja myös työskennelleet yhdessä.

– Meillä on ollut selkeä yhteinen visio ja olemme olleet samalla aaltopituudella yhtiön suhteen aivan alkuajoista lähtien, Vuorinen kertoo.

Kaksikko tutustui toisiinsa opiskellessaan mainonnan suunnittelua Turun Taideakatemiassa. Oman toimiston he perustivat huhtikuussa 2017. Nikkanen vastaa visuaalisesta puolesta ja Kurkinen tekstintuotannosta.

Päätös yhteisestä yrittäjyydestä syntyi helposti eikä sitä ennen käyty kovinkaan pitkiä keskusteluja.

– Jos olisi joutunut miettimään paljon, kannattaako toisen kanssa perustaa yritystä, ehkä se olisi ollut hälytysmerkki, Nikkanen pohtii.

Osakassopimus turvaksi

Kirjanpitäjä vakuutti yrittäjät heti alkumetreillä siitä, että mahdollisiin riidanaiheisiin on syytä suhtautua vakavasti. Niinpä he tekivät osakassopimuksen.

Sopimuksessa listataan lähinnä hyvinkin arkisia asioita ja miten niissä kuuluu toimia: kuinka toimisto siivotaan aina yhdessä, tiskit tiskataan vuorotellen ja miten esimerkiksi kameran jalustan kaltaisia tavaroita voi lainata viikonlopuksi.

Sekin kirjattiin, että apuun kutsutaan ulkopuolinen sovittelija, jos riita jatkuu yli kaksi viikkoa.

Nyt moni listan kohta huvittaa kaksikkoa.

– Olemme nauraneet sille, miten olemme kirjoittaneet kaiken vakain käsin. Dokumentti on yllättävän pitkä, eikä meillä edes tule koskaan erimielisyyksiä, Nikkanen naurahtaa.

Osakassopimuksessa ei oteta kantaa esimerkiksi yrityksen varojen jakamiseen tai siihen, mitä tapahtuu, jos osakas haluaa jättää yhtiön. Toisaalta osakkeiden ensisijaisista lunastusoikeuksista on maininta yhtiöjärjestyksessä.

– Näemme asian jälkikäteen ehkä ennemminkin niin, että jos jo yrityksen perustamisvaiheessa täytyy tehdä osakassopimus, joissa on kaikki maailman riitatilanteet ja vastuut eritelty eikä joustovaraa ole, niin onko lähtökohta yhtiökumppanuudelle hyvä? Vuorinen kysyy.

– Tietysti ymmärrämme, että käytännöissä on henkilökohtaisia ja toimialoittaisia eroja, hän lisää.

Arki ilman tiukkaa roolitusta

Kurkistuksen omistus on jaettu tasan yhtiökumppaneiden kesken, ja myös roolit ja vastuut ovat jakautuneet luonnostaan. Kun yhtiön perustamispapereihin piti merkitä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, sekin ratkaistiin kivi-paperi-sakset-menetelmällä.

– Olemme olleet alusta asti samalla viivalla vertaisina. Emme perusta titteleistä, Nikkanen sanoo.

Yrityksen pyörittämiseen liittyvät tehtävät ovat jakautuneet pitkälti sen mukaan, kummalla on ollut paremmin aikaa. Nikkanen esimerkiksi hoitaa kuitit, kun taas Kurkinen huolehtii enemmän Kurkistuksen Instagram-tilistä. Laskutuksen he tekevät yhdessä.

– Emme halua rajata tontteja liikaa. Se ei palvele ketään, jos toisella on valtavasti töitä ja toinen ei auta, koska se ei ole hänen tehtävänsä, Nikkanen huomauttaa.

Suurin osa nykyisistä yrittäjäkaksikon toimintatavoista on syntynyt käytännön kautta. Aluksi he ajattelivat monesta asiasta virallisemmin. Kaikki päätökset oli esimerkiksi tarkoitus tehdä viikoittaisissa palavereissa ja tavoitteita oli määrä käydä läpi säännöllisesti kuukausittain.

Arki osoitti nopeasti, että päätöksenteosta on turha tehdä kankeaa.

– Voimme puhua mistä tahansa päivittäin, ei se vaadi kokoustamista. Uusia ideoita ja tavoitteita tulee koko ajan, Nikkanen sanoo.

Kumppanina hyvä tyyppi

Toisissaan Nikkanen ja Vuorinen arvostavat ennen kaikkea luotettavuutta ja rehellisyyttä. Kumpikin voi luottaa siihen, että asiat hoituvat ja työt jaetaan reilusti. Kahdenkeskisistä tai yrityksen asioista ei myöskään puhuta eteenpäin.

Vuorisen mukaan yhdessä yrittämisestä tekee helppoa sekin, että kumpikin on aina valmiina tarttumaan uusiin ideoihin.

– Jos toisella tulee hyvä idea, voidaan keskustella ja katsoa heti, kannattaako sitä toteuttaa ja miten.

Yksi hyvän yhtiökumppanin tunnusmerkeistä on yrittäjien mielestä se, että tämä on hyvä tyyppi ylipäänsä.

– Nämä eivät ole sen kummempia asioita kuin mitä odottaa muista läheisistä ihmisistä, oli sitten yhtiökumppani tai kaveri, Nikkanen tiivistää.

Fakta

3 x Yhtiökumppanuus

Perusteelliset keskustelut. Mieti ja kartoita ennakkoon, millaisia mahdollisia tilanteita yhtiökumppaneina voi tulla vastaan. Mistä ollaan samaa mieltä? Entä mistä saattaa tulla riitaa tai erimielisyyttä? Keskustelkaa näistä yhdessä ennen yrityksen perustamista.

Osakassopimus on yksi osakkaiden tärkeimmistä dokumenteista. Se on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen sopimus, jossa sovitaan tyypillisesti osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakassopimus on syytä räätälöidä aina yhtiön tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi.

Kumppanuus. Yhtiökumppanuus on nimensä mukaan kumppanuutta. Parhaimmillaan osakkaat jakavat vastuuta, tukevat ja sparraavat toisiaan ja kehittävät toimintaa yhdessä. Yhteistyö on avainsana.

 

Työntekijät osakkaiksi ja kaikille bonus tuloksesta – ”Menestykseen tarvitaan jokaisen panos”

Tapahtumatoimisto Tapaus on työntekijöidensä omistuksessa. Yritys otti myös kaikki mukaan määrittelemään arvoja.

Työntekijöistä tuli omistajia – osakassopimus lyö pelisäännöt pöytään

Sopimusten merkitystä ei voi väheksyä. Osakassopimus auttaa välttämään riidat.

Yrittäjien uusi sukupolvi uskoo yhdessä tekemisen voimaan

Nuoret näyttävät, miten kimppayrittäjyys saadaan toimimaan, kirjoittaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n Jari Jokilampi.

Yrittäjä kaipaa Piilaakson asennetta: Auta muita, hyödyt itsekin

Tio Tikka hyödyntää yrittäjätaustaansa juristina. Hän neuvoo laittamaan sopimukset kuntoon.

Yrittäjäparin neuvo: Älä päätä työpäivää riitaan

Yrittäjäpariskunta kehittää yhteistä yrittämistä ja työntekoa tietoisesti. He käyttävät työnohjausta apuna työn hallinnassa.

Kaatuuko yritys yrittäjäparin eroon? Varaudu sopimuksin

Osakassopimus on tärkein paperi, kun yrittäjäpari haluaa varmistaa yrityksen jatkon mahdollisen avioeron varalta.

Osakassopimus taklaa monta ongelmaa

Riitoja syntyy etenkin voitonjaosta. Huomioi osakassopimuksessa ainakin tietyt perusasiat.

Lataa lisää