Laki ja sopimukset

Palkkaus herättää kysymyksiä – kaksi ylitse muiden

Palkkaus herättää kysymyksiä – kaksi ylitse muiden

Työntekijän palkkaaminen ja sairausajan palkka askarruttavat yrittäjiä.

|

Työllistämisen kustannuksista puhutaan paljon. Työntekijöiden palkkaaminen on yrittäjälle iso päätös ja vaatii taloudellista panostusta.

Työehtosopimusten eli TESin taulukkopalkat asettavat tyypillisesti palkalle minimitason.

– Kannattaa ottaa huomioon, ettei taulukkopalkkojen tuijottaminen riitä. Työnantajalle tulevat rahapalkan päälle pakollisia sivukuluja, muistuttaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n työmarkkinajohtaja Eero Lindström.

Y-Studio teki soittokierroksen yritysneuvojille ja eri toimialajärjestöihin, joissa listattiin yrittäjien yleisimmin esittämiä kysymyksiä. Näistä kysymyksistä Y-Studio on poiminut neljä yleisintä Apu arkeen -juttusarjaan. Tämä on sarjan toinen osa. Ensimmäinen osa käsitteli yhtiömuodon valintaa.

Sivukuluista tulee Lindströmin mukaan paljon kysymyksiä yrittäjiltä. Työnantaja maksaa muun muassa työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut. Myös lomista ja poissaoloista aiheutuvat kustannukset on huomioitava.

– Työnantajan sosiaalinen vastuu ulottuu aika pitkälle. Kun esimerkiksi poissaolijalle hankitaan sijainen, maksetaan palkat ja kulut jopa tuplasti. Nämä voivat olla yritykselle isoja kulueriä.

Lindström neuvoo työntekijän palkkaamista suunnittelevaa kertomaan bruttopalkan 1,5–1,6:lla todellisten kustannusten hahmottamiseksi.

Y-Studion jo aiemmin haastattelema tilitoimisto Finansian yrittäjä Riikka Lehtinen kehotti käyttämään vähintään kerrointa 1,6–1,7 tai mieluummin jopa kertomaan bruttopalkan kahdella.

Könttäpalkka voi olla riski

Työaikaan liittyviä palkanlisiä maksettiin viime vuonna joka kolmannelle palkansaajalle. Tilastokeskuksen mukaan yleisimpiä ne olivat prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä ja palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Työaikalisiin sisältyvät vuoro-, ilta, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset.

Eero Lindström varoittaa yksinkertaistamasta palkanmaksua.

– Tyypillinen virheellinen käsitys on, että peruspalkan ja lisät voisi niputtaa köntäksi. Könttäpalkat ovat kuitenkin pääsääntöisesti työsopimuslain ja työehtosopimusten vastaisia. Niitä ei pidä tehdä, jos ei ole aivan varma, onko se sallittua.

– Myöskään työehtosopimusten ohi ei pidä säveltää. Määräyksestä voi poiketa vain, kun pykälässä sanotaan, että niin voi tehdä.

Lindströmin mukaan on riski sopia esimerkiksi, ettei yrityksessä makseta lomarahaa, jos se kuuluu maksaa TESin mukaan.

Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta. Ne sitovat myös niitä yrityksiä, jotka eivät kuulu alan työnantajaliittoon. Jos toimialalla ei ole TESiä, voi yritys sopia palkoista vapaasti. Sama pätee työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin silloin, kun TES sitoo vain liiton jäseniä.

– Lain mukaan palkan on kuitenkin oltava tavanomainen ja kohtuullinen, muistuttaa INFRA ry:n lakimies Tiina Olin.

Samasta tehtävästä pitää periaatteessa maksaa samaa palkkaa.

– Lain mukaan kaikkia pitää kohdella lähtökohtaisesti tasapuolisesti. Monessa työehtosopimuksessa sanotaan, että minimipalkkaa voi korottaa esimerkiksi ammattitaidon, kokemuksen tai kielitaidon perusteella, Lindström sanoo.

Sairausajan palkka mietityttää

Y-Studion soittokierros paljasti, että yrittäjät kaipaavat usein apua etenkin sairausajan palkkaan liittyvissä asioissa. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, kun hän on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt työskentelemään. Tilanteet arvioidaan yrityksissä tapauskohtaisesti.

Tiina Olinin mukaan infrarakentamisen alalla kysymykset koskevat useimmiten sitä, milloin työnantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa.

– Mietitään tarvitseeko jostain tietystä F-koodin diagnoosista maksaa vai ei eli joudutaan arvioimaan, johtuuko poissaolo sairaudesta vai jostain muusta.

Tautiluokituksen F-koodin diagnoosit liittyvät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Niihin kuuluu esimerkiksi akuutti stressireaktio.

Sairausajan väärinkäytöksiin Olin törmää harvoin. MaRan Lindström puolestaan kertoo, että väärinkäytöksiä tai vahvoja epäilyksiä niistä ilmenee ajoittain.

– Meidän alalla tyyppiesimerkki on, että pyydetään esimerkiksi Provinssi-viikonloppu vapaaksi. Kun sitä ei saada, yllättäen juuri ennen viikonloppua saadaan kolmen–neljän päivän sairauslomaa.

 

Fakta

Apu arkeen: 3 x Palkkaus

Tämä on Apu arkeen -juttusarjan toinen osa. Ensimmäisen osan aiheena oli yritysmuodon valinta.

Muistilista palkka-asioihin:

Muista sivukulut. Työntekijän palkkaavan työnantajan kannattaa kertoa bruttopalkka vähintään 1,5-1,7:llä todellisten kustannusten hahmottamiseksi. Saattaa olla hyvä käyttää jopa kahden kerrointa.

Noudata työehtosopimusta, jos kuulut sen piiriin. Määräyksestä voi poiketa vain, jos pykälässä sallitaan sen mahdollisuus.

Älä niputa peruspalkkaa ja palkanlisiä yhdeksi könttäpalkaksi, ellet ole varma, että laki ja työehtosopimukset sallivat sen.