Laki ja sopimukset

Pienimmille yrityksille vapautus – tilinpäätös kannattaa silti tehdä

Pienimmille yrityksille vapautus – tilinpäätös kannattaa silti tehdä

Tilinpäätös on tarpeen monessa tilanteessa. Se on edullisempi tehdä heti kuin jälkeenpäin.

|

Kaikkein pienimpien yritysten ei ole enää pakko laatia tilinpäätöstä. Se on kuitenkin edelleen suositeltavaa monesta syystä.

Kokenut kuopiolainen tilitoimistoyrittäjä Sirpa Koponen muistuttaa, että tilinpäätöstä käytetään esimerkiksi verotuksen pohjana ja ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen.

Se on tarpeen yrityksen rahoituspäätöksiä varten ja yrittäjän henkilökohtaisten asioiden hoidossa. Sitä edellytetään esimerkiksi lasten päivähoitomaksujen määrittelemiseen ja asunto- ja kulutusluottojen saamiseksi.

– Pankki vaatii tietoja, millainen yrittäjän tulotaso on. Kun työntekijällä on palkkalaskelma, tilinpäätös on ikään kuin yrittäjän palkkalaskelma. Rahoittaja saa siitä tiedon, millainen kyky yrittäjällä on maksaa lainaa ja velkoja takaisin.

Mikroyrityksiksi luokiteltavia liikkeen- ja ammatinharjoittajia koskeva muutos tuli voimaan jo viime vuoden alussa. Valtaosa pk-yrittäjistä kuitenkin soveltaa uusia kirjanpitolain säännöksiä vasta tänä keväänä.

Toiminimiyrittäjän ei ole pakko tehdä tilinpäätöstä, jos se täyttää mikroyrityksen rajat ja sen tilikausi on kalenterivuosi. Mikäli tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, on tilinpäätös pakollinen.

Kaikista Suomen yrityksistä lähes 200 000 on yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Toiminimistä käytännössä lähes kaikki ovat mikroyrityksiä.

Koponen muistuttaa, että kirjanpito on tehtävä joka tapauksessa ja veroilmoitus täytettävä kirjanpidon luvuista. Kirjanpitolain mukaan kirjanpidosta on pystyttävä aina selvittämään ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä.

Heti vai myöhemmin?

Koponen kehottaa huomioimaan, että tilinpäätöksen laatiminen jälkikäteen tulee huomattavasti kalliimmaksi.

– Tilinpäätös tehdään kohtuullisen pienellä vaivalla, kun tilikausi katkeaa. Jos sitä ei tehdä heti vaan vasta jälkikäteen, työmäärä on paljon suurempi.

Pienimmät yritykset on vapautettu tilinpäätöksen tekemisestä, jotta hallinnollinen taakka kevenisi. Koponen ei silti näe juurikaan syitä, miksi se kannattaisi jättää tekemättä.

– Työmäärän väheneminen on marginaalista eikä se läheskään aina vähennä työtä, jos tilinpäätöstä ei tehdä heti. Ulkopuolinen taho saattaa vaatia sitä myöhemmin.

Tilinpäätöksen hinnan ei pitäisi Koposen mielestä ratkaista sitä, teettääkö yrittäjä tilinpäätöksen vai ei.

Koponen kokee tilinpäätöksen puuttumisen vähentävän yrityksen luotettavuutta esimerkiksi rahoittajien silmissä.

– Jos pankki tekee johtopäätöksiä yrityksen normaalien kuukausitulosten perusteella, voi olla, että informaatio on väärää. Rahoittajana luottaisin enemmän kerran vuodessa tehtyihin arvioihin.

Vaikea verotus

Yksi ensimmäisiä neuvoja yrittäjille on hankkia hyvä kirjanpitäjä. Tämä ei vain pyöritä numeroita, vaan myös auttaa ja neuvoo. Pelkästään tilinpäätöksen seuraaminen on huono apu tulevaan.

Osa haluaa tehdä kirjanpitonsa itse. Itse tekemisen etuna Koponen pitää sitä, että yrittäjä pysyy paremmin ajan tasalla yrityksen taloudesta. Hänen mielestä ratkaisevaa on, onko yrittäjällä riittävät taidot tehdä kirjanpito oikein.

– Sekä verotuksen että kirjanpidon säännökset ovat monimutkaisia ja ne muuttuvat kaiken aikaa. Joskus tulee kalliita jälkilaskuja, kun tietoja on puuttunut.

Yrittäjän on myös järkevää punnita ajankäyttöään.

– Säännösten opetteluun joutuu käyttämään aikaa. Oma työpanos kannattaa ennemmin käyttää yrityksen kehittämiseen. Ammattilainen myös tekee kirjanpidon nopeammin, Koponen sanoo.

Eniten vaikeuksia yrittäjille tuottaa hänen mukaansa verotus – etenkin arvonlisävero, mutta myös tuloverotus.

Verohallinto suosittelee aloittavaa ammatin- ja liikkeenharjoittajaa järjestelemään kirjanpitonsa hoidon.

– Yleisesti voi sanoa, että kirjanpidosta huolehtiminen on usein hyvä jättää osaavan kirjanpitäjän tehtäväksi, sanoo Verohallinnon veroasiantuntija Marjanna Honkaniemi.

Fakta

Fakta: Vapautus tilinpäätöksestä

Viime vuoden alussa voimaan tullut kirjanpitolain muutos vapautti pienimmät yritykset tilinpäätöksen tekemisestä.

Mikroyrityksen kokoluokassa olevan ammatin- tai liikkeenharjoittajan ei tarvitse laatia tilinpäätöstä, jos korkeintaan yksi seuraavista raja-arvoista ylittyy päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella: taseen loppusumma on 350 000 euroa, liikevaihtoa on 700 000 euroa ja yritys työllistää keskimäärin kymmenen henkilöä.

Mikäli tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, on myös mikroyrityksen laadittava tilinpäätös.

Vaikka tilinpäätöstä ei tekisi, kirjanpito on katkaistava verotusta varten ja veroilmoitus on laadittava samalla tavoin kuin ennen.

Yrittäjät tarvitsevat yhä tilinpäätöstä muun muassa verotusta ja yritystoiminnan sopimuksia ja rahoitusta varten, ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen, yritystukien ja avustusten hakemiseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen esimerkiksi lainaa hakiessa.