Laki ja sopimukset

Tuoteturvallisuus koskee kaikkia, mutta mitä se tarkoittaa? Tässä 4 huomiota

Tuoteturvallisuus koskee kaikkia, mutta mitä se tarkoittaa? Tässä 4 huomiota

Tuoteturvallisuus vaatii yrittäjiltä tarkkuutta ja perehtymistä. Tukesin asiantuntija kertoo, mitä yrittäjän tulisi tietää tuoteturvallisuudesta ja siihen liittyvistä velvoitteista.

| |

Tuoteturvallisuus ja siitä huolehtiminen koskevat jokaista yrittäjää.

Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen arvioi, että tuoteturvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla, mutta tuotteet ja kaupankäynnin tavat ovat muuttuneet monimutkaisempaan suuntaan kuluneen kymmenen vuoden aikana. Se vaatii yrittäjiltä erityistä tarkkuutta.

– Koko ajan tulee uusia ja monimutkaisempia tuotteita. Se tarkoittaa, että niitä voi koskea usea lainsäädäntö.

Hän nostaa esiin myös verkkokauppojen tarjonnan kehityksen. Samassa verkkokaupassa voi nykyään ostaa niin kosmetiikkaa, leluja kuin sähkölaitteita.

– Mikroyrityksille voi olla haasteellista tuntea kaikki se sääntely, joka koskee tuotetta, ja millaisia velvoitteita eri lainsäädäntö asettaa yrityksille.

Vaikka kenttä on laaja, yrittäjän on oltava perillä omista vastuista ja velvollisuuksistaan.

Sironen avaa tuoteturvallisuuteen liittyviä tärkeitä huomioita.

1. Vastuu turvallisuudesta on yrityksellä

Yritys on aina vastuussa myymiensä tuotteiden turvallisuudesta ja siitä, että tuotteet ovat lainsäädännön mukaisia. Myös kuluttajan on hyvä tiedostaa, etteivät viranomaiset testaa erikseen myyntiin tulevia tuotteita tai anna niistä ennakkohyväksyntää.

Tuotteiden käytön tulee olla turvallista, eivätkä ne saa aiheuttaa esimerkiksi tulipaloja, sähköiskuja tai tukehtumisvaaraa.

– Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle, Sironen tiivistää.

Hän kertoo, että vastuu tuotteen turvallisuudesta koskee niin tuotteen valmistajaa, maahantuojaa kuin jakelijaa. Kaikki toimijaketjussa olevat toimijat ovat vastuussa oman roolinsa mukaisesti. Yrittäjän on tärkeää hahmottaa, missä roolissa hän itse toimii.

Valmistaja vastaa tuotteen valmistuksesta ja siitä, että se valmistetaan lainsäädännön mukaisesti.

– Kun tuote tuodaan EU-markkinoille, maahantuojan pitää ennen myyntiä varmistaa valmistajalta, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa esimerkiksi asiakirjojen suhteen.

2. Lainsäädäntö ja standardit haltuun

Tuoteturvallisuuden perustana toimii lainsäädäntö. Esimerkiksi leluja koskee oma lainsäädäntönsä, ja sähkölaitteille on olemassa omaa lainsäädäntöänsä. Niissä tuotteille asetetaan erilaisia vaatimuksia, jotta tuoteturvallisuus saadaan varmistettua.

Yrittäjän on tärkeää selvittää, mikä lainsäädäntö koskee hänen myymiään tuotteita. Myös tuotteita mahdollisesti koskeviin standardeihin on syytä tutustua.

– Standardit eivät ole samalla tavalla velvoittavia kuin lainsäädäntö, mutta ne ovat yksi keino varmistua siitä, että tuote täyttää lainsäädännön vaatimukset, Sironen kertoo.

Myös tuotteiden vaatimiin merkintöihin on syytä perehtyä ennalta. Esimerkiksi CE-merkinnän kiinnittämällä valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää sitä koskevan EU-lainsäädännön vaatimukset. CE-merkintä pitää olla esimerkiksi leluissa ja henkilönsuojaimissa.

Myös muihin merkintöihin ja käyttöohjeisiin on kiinnitettävä huomiota. Suomessa tuotteen turvallisen käytön kannalta olennaiset merkinnät tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.

– Lähtökohtaisesti suomalaisen maahantuojan velvollisuus on varmistaa, että turvallisuustiedot, kuten varoitukset, on tuotteen mukana suomeksi ja ruotsiksi.

Jos valmistaja ei ole huolehtinut niistä, käyttöohjeen kääntäminen on maahantuojan vastuulla ja viime kädessä myyjän vastuulla.

Sironen kannustaa hoitamaan nämä pohjatyöt huolella.

– Tuotteen turvallisuuden varmistaminen ennakkoon on aina halvempaa kuin toteuttaa esimerkiksi palautusmenettely.

Tukesin asiantuntijat opastavat yrityksiä tuoteturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta ja ohjaavat yrityksiä tiedon äärelle. Myös vuonna 2021 julkaistava Tunnen tuotteeni -järjestelmä auttaa perehtymään turvallisuusasioihin syvällisemmin. Sinne on lähiaikoina tulossa paljon opastavaa materiaalia, kuten tallenteita tuoteturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

3. Selvitä valmistajan ja tuotteen tausta

Ennen myyntipäätöstä on syytä perehtyä myös tuotteeseen, siihen mahdollisesti liittyviin riskeihin ja valmistajaan.

– Jos lähtee tilaamaan tuotetta Euroopan ulkopuolelta, kannattaa selvittää, onko toimittaja toimittanut jo aiemmin tavaraa Eurooppaan. Tietääkö se eurooppalaisesta lainsäädännöstä? Pystyykö se toimittamaan testiraportit tuotteesta?

On myös hyvä selvittää, onko kyseisestä valmistajasta löydettävissä jotain negatiivista palautetta.

– Yrityksen velvollisuuksiin kuuluu myös tuotteeseen kuuluvien riskien arviointi. Tarkemmat velvollisuudet riippuvat aina lainsäädännöstä.

Tukesin markkinavalvontarekisteri sisältää tiedot niistä tuotteista, jotka ovat Tukesin valvonnassa osoittautuneet vaaralliseksi tai merkittävästi säädösten vastaisiksi.

Lisäksi rekisteriin kootaan yritysten oma-aloitteisesti tekemiä vaarallisia tuotteita koskevia takaisinvetoja, markkinoilta poistoja ja turvallisuustiedotteita. Yrittäjän kannattaa käydä tarkistamassa, ettei tuotetta löydy sieltä.

Sironen kannustaa käyttämään myös EU:n sisäistä Safety Gate -tietokantaa, jossa EU:n jäsenmaat vaihtavat tietoa vaarallisista tuotteista.

– Jos on aloitteleva yrittäjä, sinne voi mennä tarkastelemaan, millaisia tuotteita on havaittu vaaralliseksi EU:n sisällä ja millaisia riskejä niihin on liittynyt.

4. Varaudu jo etukäteen

Vaikka kaiken tekisi huolella, virheitä voi sattua. Sironen kannustaa yritystä miettimään jo ennakkoon, miten se hoitaa tilanteen, jossa valikoimissa oleva tuote osoittautuu vaaralliseksi.

Ensimmäinen askel on lopettaa tuotteen myynti.

Tehtävien toimien laajuus riippuu tuotteen aiheuttamasta riskistä. Jos tuote aiheuttaa esimerkiksi vakavan riskin, tarvitaan palautusmenettelyä eli takaisinvetoa. Tällöin tuote tulee vetää pois kuluttajilta asti.

Yritys on myös aina ilmoitusvelvollinen vaarallisista tuotteista. Niistä on ilmoitettava viranomaiselle, kuten Tukesille. Viranomaisten kanssa on tehtävä yhteistyötä ja kerrottava, mihin toimenpiteisiin on ryhtynyt.

Mikäli vaarallista tuotetta on myyty muualla Euroopassa, voi muiden EU-maiden viranomaisille ilmoittaa asiasta esimerkiksi Business Alert Gateway -järjestelmän kautta.

Hyvä uutinen yrittäjälle – perheenjäsenen työttömyysturva parani

Uusi laki helpotti yrittäjän perheenjäsenen pääsyä palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi. Heidän asemansa parani merkittävästi.

Onko matkailualalla pian varaa yrittää? 5 muutosta tarpeen

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten kannattavuus on luvattoman huono. Tarvitsemme tukea sen kohentamiseksi, kirjoittaa Mäntän Klubin Iris Mäkinen.

Viranomaisten toiminta ei saa laittaa yrityksiä eri viivalle

Kirjavista käytänteistä ja tulkinnoista pitäisi päästä eroon, kirjoittaa LVI-Aitan Ville Hälinen.

Turha byrokratia sapettaa ravintolayrittäjää: Kaksi sääntöä riittäisi

Alkoholilain uudistuksen piti helpottaa ravintola-alan sääntelyä, mutta nyt koko uudistus näyttää kaatuneen.

Tienvarsimainosten byrokratia keveni – ainakin näennäisesti

Maanteiden varsien mainoskylttejä saa lakimuutoksen jälkeen pystyttää ilmoituksella. Kyltti on elinehto monille pienyrittäjille.

Tupakkalain outo sivujuonne: Maksut uhkaavat nousta moninkertaiseksi

Uudet valvontamaksut astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Kukaan ei tiedä, minkälainen lasku tulee.

Missä viipyy alkoholilain uudistus?

Tuhannet yritykset odottavat, että laki astuu voimaan ennen kesää 2017.

Nyt käytännön järkeä sääntelyn purkuun!

RTA-Yhtiöiden toimitusjohtaja Nina Lindström toivoo, että turhan sääntelyn purkutyö tehdään järkevästi, käytännön työn vaatimuksia ymmärtäen.

Yksi ala kovan sääntelyn uhrina: Pientä helpotusta luvassa

Suomalaista ravintolayrittäjää ympäröi lupa-, laki- ja sääntelyviidakko, josta ei tahdo selvää saada. Helpotusta sääntelyyn tuo alkoholilain uudistus.

Lataa lisää