Laki ja sopimukset

TyEL on välttämätön pakko työnantajalle: Kuusi vastausta vakuuttamisesta

TyEL on välttämätön pakko työnantajalle: Kuusi vastausta vakuuttamisesta

Yrittäjän pitää eläkevakuuttaa työntekijänsä TyEL-vakuutuksella. Oleellista on ottaa vakuutus hyvissä ajoin ja maksaa laskut kuukausittain.

|

Työnantajan on lain mukaan eläkevakuutettava työntekijänsä TyEL-vakuutuksella.

Liiketoimintajohtaja Pirita Lamberg tilitoimisto Rantalaisesta sanoo, että pääsääntöisesti TyEL-asiat ovat yrittäjillä hyvin hallussa. Hänestä kaikkein tärkein ja oleellisin asia on yksinkertaisesti ottaa vakuutus hyvissä ajoin heti ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen.

Ilman TyELiä työnantaja ei nimittäin voi tehdä ilmoituksia tulorekisteriin. Tulorekisteri on vuoden 2019 alussa voimaan tullut sähköinen tietokanta, jonne työntekijöille maksetut palkat ilmoitetaan reaaliajassa.

Yrittäjän pitää huomioida työeläkemaksut yhtenä osana työnantajan sivukuluja.

Vaikka valtaosa varsinkin suuremmista yrityksistä on ulkoistanut vakuutuksen maksatuksen tilitoimistolle, sopimuksen työeläkeyhtiön kanssa voi tehdä vain yritys tai yrittäjä itse.

Lamberg vastaa nyt kuuteen muuhun yrittäjän kannalta oleelliseen kysymykseen TyEL-vakuuttamisesta.

1. Milloin yrittäjän on otettava TyEL-vakuutus?

Työnantajan on otettava TyEL-vakuutus, kun hän palkkaa ensimmäisen 17–67-vuotiaan työntekijänsä. Tätä nuorempia tai vanhempia työntekijöitä ei tarvitse vakuuttaa. Vakuutusta ei myöskään tarvitse ottaa, jos työntekijän kuukausittainen palkkasumma on alle 61,37 euroa.

Kun vakuutuksen on kerran ottanut, sen kautta vakuutetuiksi tulevat kaikki yrityksen uudetkin työntekijät. Työntekijöille ei siis tarvitse ottaa erillisiä vakuutuksia. Jos taas yrittäjällä on työvoimaa esimerkiksi vain kesäisin, vakuutus kannattaa lakkauttaa siksi ajaksi, kun työntekijöitä ei ole.

2. Kuinka paljon yrittäjä maksaa TyEL-maksua?

Vuonna 2021 TyEL-perusprosentti on 24,8 prosenttia työntekijän palkkasummasta.

Työntekijä maksaa itse osan vakuutusmaksusta. 17–52-vuotiaiden ja 63–67 vuotta täyttäneiden työntekijöiden lakisääteinen osuus on 7,15 prosenttia palkasta. 53–62-vuotiailla osuus on 8,65 prosenttia. Loppuosuuden maksaa työnantaja.

Esimerkiksi 35-vuotiaan työntekijän 3 000 euron kuukausipalkasta työntekijän oma maksuosuus on 214,5 euroa ja työnantajan osuus 529,5 euroa.

3. Miten maksuja maksetaan?

Kun yritys maksaa työntekijälle palkkaa, tieto palkanmaksusta kirjataan saman tien tulorekisteriin. Tulorekisterin kautta tieto menee työeläkeyhtiöön, joka puolestaan lähettää palkkatietojen perusteella TyEL-vakuutuslaskun yrittäjälle. Käytännössä yrittäjän ainoa tehtävä on maksaa kuukausittain tulevat laskut ajallaan.

4. Voiko yrittäjä valita, kuinka usein maksaa maksuja?

Ennen tulorekisteriä yrittäjän oli mahdollisuus valita, maksaako TyEL-maksuja kuukausittain vai vuosittain. Nyt valinnan mahdollisuutta ei enää ole, vaan laskut on maksettava kuukausittain.

– Suositukseni yrittäjille jo ennen tulorekisteriä oli maksaa kuukausittain, jolloin palkkakustannukset pysyvät kirjanpidossa koko ajan oikeasti ajan tasalla, Lamberg sanoo.

5. Minkä ansioiden perusteella TyEL-maksua maksetaan?

Pääsääntö on se, että TyEL-maksua maksetaan veronalaisista ansioista, joihin kuuluvat rahapalkka ja luontoisedut. On kuitenkin tiettyjä palkkalajeja, jotka eivät kuulu maksujen piiriin, vaikka niistä maksetaan verot. Näitä ovat Lambergin mukaan esimerkiksi niin sanotut kultaiset kädenpuristukset ja erorahat. Myöskään työkorvauksista tai osasta palkkioita työnantaja ei maksa TyELiä.

6. Mitä maksujen maksamisessa pitää huomioida, jos yrityksen yhtiömuoto muuttuu tai omistussuhteissa tapahtuu muutoksia?

Lambergin mukaan muutoksilla on väliä ainoastaan siinä tapauksessa, jos yrityksen Y-tunnus vaihtuu. TyEL-vakuutus tehdään aina Y-tunnuksellisen yrityksen kanssa, joten Y-tunnuksen muuttuessa sopimus työeläkeyhtiön kanssa on solmittava uudelleen. Y-tunnus muuttuu esimerkiksi silloin, jos toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi.

Lamberg muistuttaa lisäksi, että yrittäjä itse on TyEL-vakuutuksen piirissä silloin, kun hän omistaa yrityksestä alle 30 prosentin osuuden. Jos omistusosuus on yli tämän, yrittäjän ei tarvitse maksaa omasta palkastaan maksuja. Johtavassa asemassa oleva yrittäjä on tällöin YEL-vakuutuksen piirissä.

Työntekijää palkkaamassa? Varo astumasta ansaan – Tee laskelmat yläkanttiin

Työntekijän tilille maksettava palkka on syytä laskea vähintään 1,5-kertaisena. Myyntiä pitäisi saada lisää ainakin kustannusten verran.

Työntekijä remmiin jo parin kuukauden jälkeen – kuinka kävi?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle iso kynnys. Yrittäjät kertovat, miten laskivat kustannuksia.

Yrittäjä laski: Suomalainen selvästi ruotsalaista kollegaansa kalliimpi

Corrotechin työntekijöiden sivukulut ovat länsinaapurissa jopa 20 prosenttia Suomea pienemmät.