Laki ja sopimukset

Työsopimuksen ABC – Kiinnitä huomiota, mitä kirjoitat työtehtäviin

Työsopimuksen ABC – Kiinnitä huomiota, mitä kirjoitat työtehtäviin

Työsopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti. Kirjaa työsopimukseen myös koeaika.

| |

Työsopimus on teknisesti helppo tehdä, mutta varsinkin ensimmäisiä työntekijöitä palkkaavan on tärkeää tiedostaa muutama asia.

Ensinnäkin työsopimus on suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti. Kirjallinen sopiminen tuntuu itsestäänselvältä, mutta moni tekee vain suullisia sopimuksia. Suullisiin sopimuksiin liittyy kuitenkin aina riskejä.

Matkailu- ja ravintola-ala MaRan työmarkkinajuristi Janne Kiiskinen nostaa työsopimuksesta esiin kaksi kohtaa, johon jokaisen työantajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ensimmäinen niistä liittyy koeaikaan.

­– Koeaika pitää kirjata työsopimukseen. Se ei ole mikään lakiin perustuva automaattinen asia. Jos koeajasta ei ole erikseen sovittu, niin sitä ei ole, Kiiskinen sanoo.

Työsopimuslaki sallii kuuden kuukauden koeajan. Käytännössä monet työehtosopimukset rajoittavat koeajan enimmäispituuden neljään kuukauteen.

Toinen huomio liittyy työtehtävien ja työpaikan määrittelyyn. Kiiskisen mukaan työtehtäviä tai työpaikkaa ei ole viisasta listata hirveän yksityiskohtaisesti. Sama koskee myös työaikaa.

­– Työnantajalla on työsuhteessa työnjohto-oikeus eli oikeus määrätä, missä työtä tehdään ja mitä työntekijän työtehtäviin kuuluu. Jos esimerkiksi työntekopaikka on kirjattu yksityiskohtaisesti työsopimukseen, se rajaa työnantajan työnjohto-oikeutta, Kiiskinen kuvaa.

Hän antaa esimerkin kuvitteellisesta tilanteesta, jossa yritys on palkannut kokin ja työsopimukseen on kirjattu yksityiskohtaisesti työpaikka. Tällöin kokin siirtäminen työskentelemään yrityksen toiseen toimipisteeseen vaikeutuu.

– Työtehtäviin kannattaa aina lisätä pääasiallisten työtehtävien lisäksi lause: ”… ja muut työnantajan määräämät työt”, Kiiskinen opastaa.

Verkko on täynnä työsopimuksen mallipohjia, joita työnantaja voi hyödyntää työntekijää palkatessaan. Työsopimukseen on hyvä kirjata seuraavat asiat:

Työsopimuksen osapuolet

 • Yrityksen nimen ja osoitteen lisäksi Y-tunnus.
 • Työntekijän nimi, osoite ja henkilötunnus.

Työsopimuksen voimassaolo

Työtehtävät

 • Pääasialliset työtehtävät ja työntekopaikka.
 • HUOM! Muista lisätä lause: ”… ja muut työnantajan määräämät työt.”
 • Sovellettava työehtosopimus.

Työnantaja voi noudattaa myös työsopimuslakia. Työehtosopimusta noudatetaan silloin, jos yritys kuuluu työnantajaliittoon tai toimiala kuuluu niin sanotun yleissitovuuden piiriin.

Työstä maksettava palkka

 • Palkka työsuhteen alussa.
 • Luontoisedut ja niiden arvo (esimerkiksi puhelinetu).
 • Palkanmaksupäivä.

Työnantajan kannattaa pyrkiä maksamaan henkilökunnan palkat loppukuusta. Se on järkevää kassanhallinnan takia. Kassanhallinta on yksi yrittäjän tärkeimmistä tehtävistä.

Työaika ja vuosiloma

 • Työaika, tuntia päivässä ja viikossa.
 • Vuosiloman pituus ja muut siihen liittyvät ehdot määräytyvät vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaan.

Irtisanomisaika

 • Joko työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaan.

Kannattaa miettiä, mikä on työnantajan kannalta riittävä varoaika, kun työntekijä irtisanoutuu. Tähän vaikuttavat työntekijän tehtävänkuva ja strateginen merkitys yritykselle. Irtisanomisajasta voi sopia lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa.

Koska on järkevää tehdä määräaikainen työsopimus?

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia, eikä sitä voi irtisanoa.

TyEL on välttämätön pakko työnantajalle: Kuusi vastausta vakuuttamisesta

Yrittäjän pitää eläkevakuuttaa työntekijänsä TyEL-vakuutuksella. Oleellista on ottaa vakuutus hyvissä ajoin ja maksaa laskut kuukausittain.

Joskus on pakko luopua työntekijästä – Tee irtisanomisilmoitus oikein

Irtisanominen voidaan tehdä joko henkilöön liittyvillä tai tuotannollis-taloudellisilla syillä.

Rekry päällä? 9 vinkkiä työsopimuksen tekoon

Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Sovi työsuhteen ehdoista mahdollisimman yksiselitteisesti.

Nuori kaipaa vaihtelevia työaikoja

Nollasopimuksella oleva voi valita, että menee ennemmin bileisiin kuin tulee töihin, kirjoittaa Restbar Groupin yrittäjä Minna Kaikkonen.

Saako antaa potkut? Moni punnitsee riittävää syytä

Työnantajan on varmistettava, että irtisanomiselle on asiallinen ja painava syy.

Palkkaus herättää kysymyksiä – kaksi ylitse muiden

Työntekijän palkkaaminen ja sairausajan palkka askarruttavat yrittäjiä.

Loma-aika tulee: Muista ainakin nämä asiat

Suurin muutos koskee työntekijöiden lomalla sairastamista. Kesäharjoittelijoille syytä heti selvittää talon tavat.

Lataa lisää