Laki ja sopimukset

Työterveyshuolto haltuun: Mitä yrityksiä se koskee ja mistä kannattaa maksaa?

Työterveyshuolto haltuun: Mitä yrityksiä se koskee ja mistä kannattaa maksaa?

Osa yrittäjistä näkee työterveyshuollon järjestämisen pakollisena kulueränä, osa tapana säästää sairauspoissaoloihin liittyvissä kuluissa.

|

Työterveyshuolto on täynnä myyttejä, joita Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Helena Palmgren saa oikoa työssään jatkuvasti.

– Usein kuvitellaan, että yhden työntekijän takia ei tarvitsisi järjestää työterveyshuoltoa tai että työterveys tarkoittaa aina sairaanhoitoa yksityisellä lääkäriasemalla. Kumpikin luulo on väärä.

Palmgren kertoo työterveyshuollon tärkeimmät käsitteet ja sen, mitä jokaisen yrittäjän kannattaa työterveydestä vähintään tietää.

Yrittäjä, onko työterveyshuolto kunnossa?

Kaikilla työnantajilla, joilla on yksikin työntekijä, on lakisääteinen velvoite järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto riippumatta työsuhteen kestosta.

Palmgren on tutkinut pk-yritysten työterveyshuoltoa. Vaikka laki määrää työterveyshuollon järjestämisestä, etenkin pienillä yrityksillä on tilastojen valossa petrattavaa.

Helena Palmgren. Kuva Riitta Supperi

Alle 10 työntekijän yrityksistä noin 15–20 prosenttia ei ole järjestänyt lain vaatimaa työterveyshuoltoa, ja alle viiden työntekijän yrityksistä jopa joka kolmannen työterveysasiat ovat retuperällä.

– Suuret ja keskisuuret yritykset hoitavat työterveyshuoltonsa keskimäärin hyvin, mutta pienten yritysten ei pitäisi ajatella, että työterveys ei koske niitä. Toiminta häiriintyy herkästi, jos pienessä yrityksessä yksikin henkilö on poissa, mikä sitten taas kuormittaa muuta väkeä entisestään.

Yksinyrittäjillä ei ole velvoitetta järjestää itselleen työterveyshuoltoa, mutta Palmgren kannustaa myös yksinyrittäjiä pohtimaan asiaa.

– Työterveyshuollon on tarkoitus tukea työkykyä ja työn terveellisyyttä, joten yksinyrittäjälle siitä on hyötyä erityisesti siksi, että elanto ei lähde alta terveysongelmien vuoksi.

Sairaanhoitoa ei ole pakko hankkia

Työterveyshuollon painopiste on vahvasti terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Laki ei pakota sisällyttämään työterveyshuoltoon sairaanhoitopalveluja, vaan se on vapaaehtoista.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää työpaikkaselvityksen, jossa työterveyshuollon ammattilaiset käyvät paikan päällä selvittämässä, miten työ ja työolot voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen.

Selvityksen perusteella arvioidaan, mitä kannattaa tehdä, jotta työntekijät pysyvät terveinä ja työkykyisinä ja työssä on turvallista. Samalla arvioidaan, tarvitaanko työpaikalla lakisääteisiä terveystarkistuksia esimerkiksi kemikaali- tai melualtistuksen tai työn kuormittavuuden vuoksi.

Palmgren painottaa, että kaikkiaan tarkoitus on edistää työkykyä ja työhyvinvointia koko työyhteisössä.

Palveluntarjoajissa valinnanvaraa

Työterveysasiat tulevat siis ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijänsä.

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut terveyskeskusten tai kunnallisten osakeyhtiöiden työterveyshuollosta, lääkärikeskusten työterveyshuollosta tai työnantajien yhteisiltä työterveyshuoltoasemilta, kuten työterveysyhdistyksiltä.

Tässä vaiheessa yrittäjä tarvitsee usein apua, Palmgren kertoo.

– Yrittäjä on saattanut hieman hakuammunnalla kilpailuttaa työterveyspalvelut ilman tarkempia rajauksia. Kun tarjoukset tulevat, yrittäjä ei ehkä ymmärrä, mitä niissä oikeastaan tarjotaan.

Jos yrittäjä järjestää työterveysasioita ensimmäistä kertaa ja hinta arveluttaa, Palmgren neuvoo rajaamaan sairaanhoidon pois ja hoitamaan ensin lakisääteiset velvoitteet kuntoon. Sairaanhoitopalvelut voi tarvittaessa lisätä omaan palvelupakettiinsa myöhemmin.

Työnantaja voi hakea Kela-korvausta noin 60 prosenttia lakisääteisestä eli ehkäisevästä työterveyshuollosta ja noin 50 prosenttia yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, jos työnantaja hankkii sen samalta palveluntuottajalta kuin lakisääteiset palvelut, eivätkä kustannukset ylitä Kelan vahvistamaa vuotuista enimmäismäärää. Loput kustannukset yritys voi vähentää verotuksessa.

Palveluntuottajia voi etsiä esimerkiksi Työterveyslaitoksen Työterveydeksi-sivustolta.

Hyöty näkyy asioina, joita ei pääse tapahtumaan

Palmgrenin mukaan suomalaisten työnantajayritysten työterveysasiat ovat keskimäärin hyvällä tolalla, mutta suhtautuminen aiheeseen vaihtelee suuresti.

– Osa näkee työterveyshuollon pakollisena kulueränä, ja osa taas tapana huolehtia työntekijöistä sekä vähentää ja lyhentää sairauspoissaoloja. Osa myös maksaa sairaanhoitopalveluista siksi, että työntekijät saa nopeammin hoidon pariin ja siten myös takaisin työhön ripeämmin.

Työterveyshuollon todelliset kustannukset jäävät osittain hämärän peittoon, sillä työterveyden päätarkoitus on nimenomaan ehkäistä sairauksia, vaivoja ja onnettomuuksia, joita työssä voisi sattua. Työterveyshuollon suurin hyöty voikin piillä asioissa, joita ei pääse tapahtumaan.

Euromääräistä tietoa työterveyden kustannuksista on saatavilla vain keskiarvojen muodossa. Palmgren kertoo, että alle 10 henkilön yrityksille, jotka ovat hakeneet Kela-korvauksia lakisääteisestä työterveyshuollosta ja vapaaehtoisesti järjestettävästä sairaanhoidosta, on jäänyt Kela-korvausten jälkeen keskimäärin maksettavaa noin 180 euroa työntekijää kohti vuodessa.

– Loppujen lopuksi yritykselle olisi saattanut maksaa enemmän, jos työntekijälle olisikin kertynyt enemmän sairauspoissaoloja, Palmgren huomauttaa.

Milloin jaksamisen raja tulee vastaan? ”Olen varoittava esimerkki muille”

Janne Gylling osasi ja uskalsi hakea ammattiapua. Uupuminen on vaarallinen yrittäjien ammattitauti.

Tunnistatko uupumisen oireet? Näin teet muutoksen

Uupumisen oireet on syytä ottaa vakavasti. Muutoksen yhtenä kulmakivenä on merkityksellisen tavoitteen asettaminen.

Yrittäjien jaksaminen kovalla koetuksella – Tunnistatko itse ongelman?

Yrittäjien jaksaminen on kriittistä yrityksen koko olemassaolon kannalta.

Kuinka huolehdit tiimistäsi? Terveydestä ei voi tinkiä

Hyvän työterveyshuollon merkitys yritysten kilpailutekijänä kasvanee tulevaisuudessa, kirjoittaa Akson Groupin Mikko Pirttimäki.

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Työterveys on yhtä lailla yksinyrittäjien oikeus, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Iso kysymys: Hyödyttääkö työterveyshuolto yritystäsi?

On yrittäjän etu seurata, millä hinnalla ja miten työterveyshuolto toteutuu, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

Lataa lisää