Laki ja sopimukset

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

Janne Fredman

Kirjoittaja on Taloushallintoliiton taloushallinnon johtava asiantuntija.

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

Jos yrityksen asiakkaana on suomalaisia suuryrityksiä tai julkishallintoa, tilannetta kannattaa seurata rauhassa, kirjoittaa Taloushallintoliiton Janne Fredman.

Uusi verkkolaskulaki eli laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta astuu voimaan huhtikuun alussa.

Laki perustuu EU:n verkkolaskudirektiiviin, jonka tarkoitus on tehostaa verkkolaskutuksen käyttöönottoa velvoittamalla julkishallintoa vastaanottamaan verkkolaskuja.

Suomalainen lainsäätäjä on lisännyt lakiin oman lisämausteensa antamalla myös yrityksille oikeuden velvoittaa toimittajansa, eli käytännössä toiset yritykset, käyttämään verkkolaskuja. Tätähän ne ovat tehneet jo vuosia muutenkin.

Jos yrityksesi asiakaskuntaan kuuluu suomalaisia suuryrityksiä tai julkishallinnon yksiköitä, tilannetta kannattaa seurata rauhassa.

Lakiesityksen käytännössä merkittävin sisältö on viittaus sähköisen laskutuksen eurooppalaiseen standardiin. Tämä standardi on huomioitu suomalaisten verkkolaskustandardien uusimmissa versioissa.

Uudet vaatimukset koskevat nimenomaan laskun tietosisältöä. Eurooppalaisessa standardissa on enemmän pakollisia tietoja kuin Suomessa on ollut käytäntönä. Lisäksi siinä on standardoitu muun muassa maksutapojen, laskutettavan tuotteen mittayksiköiden ja erilaisten toimialakohtaisten tietojen esittämistä. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi tuotteen eränumero tai materiaalikoodi.  Standardointi tehostaa laskutietojen hyödyntämistä esimerkiksi suurempien yritysten materiaalihallinnossa.

Jos asiakkaasi alkavat jossakin vaiheessa edellyttää eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja, kannattaa olla yhteydessä omaan laskutusjärjestelmän toimittajaan. Laskutusohjelmistoja aktiivisesti myyvät ja kehittävät yritykset toteuttavat varmasti muutokset kohtuullisessa aikataulussa tarpeen ilmaannuttua.

Jos taas käyttää laskutusohjelmistoa, jonka tuotekehitys on päättynyt, on syytä varautua järjestelmävaihtoon jossakin vaiheessa tulevaisuudessa.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Tulorekisteri-ilmoittamisen lievennykset helpottavat etenkin pk-yrittäjää

Ensimmäinen vuosi tulorekisterin kanssa oli harjoittelua – toinen vuosi tekee ilmoittamisen etenkin pk-yrittäjille ja yhdistyksille hieman helpommaksi, kirjoittaa Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Eija Männistö.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Koko vuoden tulot tammikuussa: Lyytin bisnesmalli vaatii hyvää kassanhallintaa

Turkulaisyritys oli kassakriisissä vuonna 2010. Nyt suunnitelmissa on kansainvälinen kasvu.

Laskutatko valtiota? Nyt on korkea aika päivittää verkkolaskutus kuntoon

Sähköinen laskutus yleistyy yhä kiihtyvää tahtia. Varsinkin valtiota laskuttavien yritysten on hyvä laittaa verkkolaskutus ajan tasalle, kirjoittaa Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Muuttuuko arvonlisäveron ilmoittaminen? Selvitys herättää huolta

Yrittäjät pelkäävät työmäärän ja kustannusten kasvavan, jos arvonlisäverotietoja ryhdytään antamaan tulevaisuudessa laskukohtaisesti.

Maksuehdolla on väliä: Yli 30 päivää vaatii jo toimenpiteitä

Tarpeisiin sopiva maksuehto on yrityksen elinehto, yritysneuvoja Teemu Vähätalo muistuttaa.

Lataa lisää