Laki ja sopimukset

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Kari Varkila

Kirjoittaja on Fennian johtava asiantuntija. Hän on koulutukseltaan lääketieteen ja kirurgian tohtori ja erikoislääkäri. Kari Varkilalla on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisesta.

Yrittäjä, onko työterveys hoidossa?

Työterveys on yhtä lailla yksinyrittäjien oikeus, muistuttaa Fennian Kari Varkila.

|

Meillä on valtava määrä yrittäjiä, jotka eivät ole huolehtineet työterveyshuollostaan. Monella ei välttämättä ole eläketurvakaan kunnossa.

Viime vuosina tehdyt kyselytutkimukset paljastavat, että yksinyrittäjistä on järjestänyt työterveyshuollon itselleen vain alle joka viides tai selvästi sitäkin harvempi. Työnantajina toimivat yrittäjät ovat hoitaneen asian huomattavasti useammin.

Yrittäjä saa vapaasti valita, järjestääkö työterveyspalveluja itselleen. Osalle asia on kustannuskysymys, osa käyttää muita terveyspalveluja. Kaikki eivät edes tiedä, että työterveyshuollon voi järjestää itselleen yrittäjänä toimiessa.

Yrittäjän on äärimmäisen tärkeää huolehtia työkyvystään. Yksinyrittäjillä on selvä riski uupua työtaakkansa alle. Yksinyrittäjän sairastuminen on inhimillisestä näkökulmasta huomattavasti suurempi tragedia kuin suuryrityksessä, jossa joku muu voi hypätä puikkoihin. Kun yksinyrittäjä sairastuu, yrityksen toiminta pysähtyy.

Yksinyrittäjä ei useinkaan ole työterveyshuollon palveluntuottajien kannalta kovin kiinnostava. On kannattavampaa tuottaa palveluita isoille yrityksille ja porukoille.

Yksinyrittäjä on jäänyt oman onnensa nojaan. Koko työterveyshuollon idea on kuitenkin tehdä yhtä ihmistä hyödyttäviä asioita. Isossa kontekstissa yksinyrittäjä on aivan yhtä tärkeä kuin ison yrityksen yksittäinen työntekijä.

Toistaiseksi parhaat ratkaisut yksinyrittäjälle ovat sopivat työterveyshuoltoon yhdistetyt vakuutusratkaisut ja henkilökohtainen valppaus. Vakuutusturva on yrittäjälle keino keventää sairastumisesta tai vaikkapa työkyvyttömyydestä aiheutuvia taloudellisia seuraamuksia.

Kun on työntekijänä yrityksessä, joku toinen saattaa havahtua huomaamaan henkilön puolesta, ettei kaikki ole kunnossa. Yksinyrittäjänä on havahduttava itse.

Pienten mikroyritysten määrä kasvaa koko ajan. Sen vuoksi yhteiskunnassa on tärkeää miettiä ne keinot, joilla yksinyrittäjille voidaan taata samanlainen työterveyshuollon turva kuin joukossa työskenteleville.

Kuinka huolehdit tiimistäsi? Terveydestä ei voi tinkiä

Hyvän työterveyshuollon merkitys yritysten kilpailutekijänä kasvanee tulevaisuudessa, kirjoittaa Akson Groupin Mikko Pirttimäki.

Iso kysymys: Hyödyttääkö työterveyshuolto yritystäsi?

On yrittäjän etu seurata, millä hinnalla ja miten työterveyshuolto toteutuu, muistuttaa Fennian Kari Varkila.