Talous

Johda yritystä tiedolla, älä mutulla – ota mittarit haltuun

Johda yritystä tiedolla, älä mutulla – ota mittarit haltuun

Yrittäjien on pidettävä katseensa kassassa. Ajantasaiset mittarit auttavat kehittämään liiketoimintaa.

| |

Tehokas kassanhallinta ja säännöllinen kannattavuuden seuranta auttavat johtamaan yritystä tiedolla. Hyödyksi ovat etenkin eteenpäin katsovat mittarit.

Sähköisen CFO- eli talousjohtajapalvelun kehittäneen BackedByCFO:n toinen perustaja Päivi Kangasmäki kehottaa yrityksiä seuraamaan talouttaan kuukausitasolla. Hänen mielestään esimerkiksi tuloslaskelma ja tase pitäisi saada ulos kymmenessä päivässä kuukauden päättymisestä.

– Reaaliaikaisella taloustiedolla on merkitystä, koska silloin asioihin voidaan puuttua riittävän ajoissa, Kangasmäki sanoo.

Tiedolla johtamisessa on yksinkertaisimmillaan kyse kulujen seuraamisesta. Y-Studion aiemmin haastatteleman tilitoimistoyrittäjän Leena Rekola-Niemisen mukaan turhien kulujen leikkaaminen on paljon tehokkaampaa kuin myynnin lisääminen.

Taloushallinnon konsultti ja Maripro Oy:n yrittäjä Maritta Rovamaa nostaa esiin myyntikatteen.

– Tuijotan asiakkailla paljon myyntikatetta. Jos siinä tapahtuu muutos, kysyn heti mistä se johtuu. Monta kertaa esimerkiksi toimittajat ovat nostaneet hintoja, mutta korotuksia ei ole siirretty asiakkaille.

Rovamaa seuraa myös jatkuvasti kassavirtaa. Hänen mielestään pienten yritysten pitäisi seurata isojen esimerkkiä ja tehdä rahoituslaskelmia. Ne ovat tärkeitä varsinkin silloin, jos yrityksen talous ei ole aivan vakaalla pohjalla.

Yritysten on syytä huolehtia yhtä lailla myyntisaamisista.

– Sanon aina, ettei riitä, että myöhässä olevat saatavat laittaa perintään. Asiakas pitää siirtää käteisasiakkaaksi tai tältä pitää periä ennakkomaksu ennen tavaran toimittamista, kunnes se on hoitanut erääntyneet saatavansa, Rovamaa sanoo.

Talousammattilainen sparraa

Monilla yrityksillä on hetkittäin tarve taloushallinnon asiantuntijalle, joka auttaa kehittämään liiketoimintaa tiedolla. Etenkään pienillä yrityksillä ei kuitenkaan ole välttämättä varaa palkata heti kokopäiväistä talousjohtajaa.

Ulkoistettu talousammattilainen voi hoitaa yksittäisen projektin tai auttaa osa-aikaisesti yritystä taloushallinnossa.

Talousammattilainen toimii yrittäjän ja johdon sparraajana. Maritta Rovamaa on esimerkiksi auttanut arvioimaan, kannattaako tietty iso investointi tehdä ja avustanut asiakasyrityksensä uusia osakkaita hallitustyöskentelyssä sukupolvenvaihdoksen jälkeen.

– Harva kirjanpitäjä osaa sisäistä laskentaa. Se on mielestäni yksi talousjohtajan tärkeistä tehtävistä, Rovamaa sanoo.

Katse konepellin alle

Yritystä on johdettava ajantasaisella tiedolla.

– Yhtiöt kuten Supercell ovat ymmärtäneet tämän jo kauan sitten. Jos jotain voi mitata, silloin sitä voi parantaa. Uudenlaiselle mittaristolle on tarve etenkin digitaalisessa liiketoiminnassa, Päivi Kangasmäki sanoo.

– Etenkin globaalit pelialan yritykset ja verkkokauppa-alustat ovat ymmärtäneet tämän jo kauan sitten. Ne perustavat kaiken päätöksentekonsa dataan. Jos jotain voi mitata, silloin sitä voi parantaa. Uudenlaiselle mittaristolle on tarve etenkin digitaalisessa liiketoiminnassa, Päivi Kangasmäki sanoo.

Suomalaiset startupit kilpailevat heti kansainvälisillä markkinoilla.

– Perinteinen tuloslaskelma, tase ja kirjanpito on kehitetty vakiintuneen liiketoiminnan mittaristoksi. Se ei riitä skaalautuvalle SaaS-mallilla toimivalle yritykselle.

Kangasmäen johtaman BackedbyCFO:n kehittämä palvelu vastaa tähän tarpeeseen. Se sopii etenkin pk-yrityksille, jotka toimivat skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Kyse voi olla SaaS- tai tilauspohjaisesta liiketoiminnasta.

Kangasmäki huomauttaa, että perinteiset mittarit katsovat taaksepäin.

– Liikevaihto kertoo, paljonko kuukaudessa on ollut myyntiä. Metriikka katsoo konepellin alle, mistä se johtuu. Sen avulla digitaalisessa liiketoiminnassa on myös mahdollista reagoida muutoksiin nopeasti.

Kangasmäen mielestä kasvuhakuisten, SaaS-liiketoimintaa tekevien yritysten on huolehdittava ennen kaikkea siitä, että niiden nettolaskutus kasvaa joka kuukausi.

– Jos näin ei tapahdu, kannattaa pohtia, miksei ja miten sen saisi kasvamaan. Asiaan liittyy oleellisesti sopimuskannan arvon kasvattaminen ja pyrkimys pidempiin sopimuksiin.

Fakta

7 x Johda tiedolla

Näihin Maritta Rovamaa kiinnittää huomiota:

Myyntikate ja käyttökate. Jos esimerkiksi myyntikate on hyvä ja käyttökate pieni, mistä tämä johtuu? Mihin rahat menevät? Onko kiinteitä kuluja liikaa, pitäisikö niitä karsia?

Kassanhallinta. Riittävätkö rahat koko ajan palkkoihin ja muihin menoihin? Huolehdi rahan liikkuvuudesta ja tarvittaessa peri myyntisaatavia. On tärkeää välttää luottotappiot. Tänä päivänä on todellinen riski, että asiakas tai kumppani menee konkurssiin.

Seuraa kumppaneiden taloutta. Yritykset monesti tuudittautuvat siihen, että niillä on ollut pitkään tietyt toimittajat ja asiakkaat ja niin on myös jatkossa. Pitäisi aina ottaa huomioon riski, että esimerkiksi joku kumppaneista lähtee tai kaatuu. Kartoita ennakkoon vähintäänkin potentiaalisia uusia kumppaneita.

Näihin Päivi Kangasmäki kiinnittää huomiota:

Laskutus. Huolehdi myyntisaatavien kierrosta. Seuraa, kuinka paljon keskimääräinen laskutus on kuukaudessa tai asiakasta kohti. Kasvaako nettolaskutus joka kuukausi? Miten sen saisi kasvamaan?

Perinteiset tunnusluvut. Saatko taseen ja tuloslaskelman ulos ajantasaisesti heti, kun kuukausi vaihtuu? Mitä reaaliaikaisempaa tieto on, sitä enemmän siitä on hyötyä.

Asiakkaat. Mikä on uuden asiakkaan hankintahinta, eli myyntiin ja markkinointiin käytetyt kulut jaettuna uusien asiakkaiden määrällä? Jos asiakas poistuu tai lopettaa sopimuksen, tarkastele miksi. Jos poistumisprosentti alkaa kasvaa, puutu asiaan heti.

Sopimukset. Mikä uusien myyntisopimusten arvo on kuukaudessa? Kuinka pitkiä sopimuksia uudet asiakkaat tekevät? Kuinka pitkiä yrityksen sopimukset ovat keskimäärin? Miten saadaan pidempiä sopimuksia ja kasvatettua sopimuskannan arvoa?