Talous

Käännä katse eteenpäin: Seuraa aina tiettyjä mittareita

Käännä katse eteenpäin: Seuraa aina tiettyjä mittareita

Asiantuntijan mukaan tilinpäätös ei ohjaa liiketoiminnan suuntaa. Tärkeintä on löytää syy-seuraus-suhteet.

|

Pk-yrittäjiltä jää liian helposti eteenpäin katsominen arjessa juoksemisen jalkoihin. Näin sanoo taloushallinnon palveluja tarjoavan Nettomasterin toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen.

”Haitari on todella suuri. Talouslukuja osaavat lukea paremmin yrittäjät, joilla on pitkä kokemus ja aktiivinen hallitus tai yhteistyökumppani. Esimerkiksi tilitoimisto”, Hämäläinen kertoo.

Hänen mukaansa yrittäjät seuraavat kyllä tilinpäätöstä aktiivisesti. Tilinpäätöksellä on vaikutusta osingonjaossa. Sen avulla ei kuitenkaan voi ohjata liiketoimintaa, koska tieto on väistämättä vanhaa.

Hämäläisen mukaan tärkein kysymys yrittäjän kannalta on aina se, että tekeekö yritys voittoa vai ei. Sen jälkeen pitää löytää oikeat syy-seuraus-suhteet.

”Jos yritys tekee tappiota, yrittäjän on hyvä arvioida, ovatko tuotot, kulut, volyymi ja hinnat kohdallaan. Uusi yritys miettii monta kertaa palvelun tai tuotteen hinnoittelua. Laskelmia pitäisi seurata aktiivisesti myöhemminkin”, Hämäläinen korostaa.

Jalostusarvo mittariksi

Talousasiantuntija piirtää mallin, jonka avulla yrittäjä pystyy arvioimaan tulo- ja kulurakennettaan. Toimialasta riippumatta.

Kustannusrakenteen tunteminen on kaiken a ja o. Yleisimmin yrittäjät seuraavat tuottoa suhteessa kuluihin käyttökatteella ja myyntikatteella.

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Euromääräisen myyntikatteen merkitys on iso, koska sillä maksetaan yrityksen kaikki kiinteät kulut sekä voitto yrittäjälle.

”Mittarina järkevämpi on käyttökatteen ja henkilöstökulujen seuraaminen. Silloin puhutaan jalostusarvosta. Sitä ei seurata yleisesti, mutta jalostusarvo kuvaa hyvin tuottavuutta. Jalostusarvon pitäisi muuttua samassa tahdissa kuin liikevaihto ja mielellään paremmin”, Hämäläinen arvioi.

”Teholukuja on hyvä miettiä muitakin. Mikä on keskihinta per asiakas tai mitä asiakasmäärän kasvattaminen maksaa euroissa per asiakas. Yrityksen kannattavuus syntyy pienistä puroista”, hän jatkaa.

Ylipäätään yrittäjien pitäisi seurata oman yrityksensä menestystä suhteessa muihin toimialan yrityksiin. Miksi esimerkiksi jotkut pärjäävät paremmin kuin toiset?

Kassa haltuun

Hämäläinen kertoo, että yrittäjät pystyvät vielä parantamaan omaa kassanhallintaansakin.

Laskutusnopeus, aktiiviset toimet perinnässä ja luottotietojen tarkistus. Eli lyhentämällä myyntisaamisten kiertoa. Myös varaston kiertoajan parantaminen ja ostovelkojen hallinta pitää olla kunnossa”, hän luettelee.

Asiantuntija haluaa vielä korostaa hallitustyön merkitystä. Vaihtoehtoisesti yrittäjän kannattaa olla tiiviisti yhteistyössä esimerkiksi tilitoimistonsa kanssa.

”Yksittäinen yrittäjä on kapea-alainen tiettyjen asioiden omaksuja. Hän tuntee hyvin esimerkiksi asiakkaat. Hallitus tuo suunnitteluun ryhtiä ja lisää aktiivisuutta”, Hämäläinen sanoo.

Voit verrata omaa talousosaamistasi muihin yrittäjiin tekemällä Hallitse talouttasi -testin.

 

Fakta

3 x kannattavuus

Jalostusarvo = Liiketulos – käyttöomaisuuden myyntivoitot + poistot + henkilöstökulut.

Jalostusarvo osoittaa, kuinka paljon yritys on omalla toiminnallaan, työntekijöidensä panostuksella ja olemassa olevalla laitteistolla lisännyt ostettujen aineiden ja ulkopuolisten palveluiden arvoa.

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset.

Käyttökate kuvaa hyvin, paljonko yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä on vähennetty yrityksen toimintakulut, kuten myös henkilöstökulut.

Myyntikate = Liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut.

Myyntikatteella ei ole yleistä arvosteluasteikkoa. Kilpailijoita alhaisempi myyntikate voi kertoa heikommasta hinnoitteluvoimasta. Se voi kertoa myös siitä, että yritys hakee suurempaa volyymia.

Lähde: Balance Consulting