Talous

Kuinka omaa pääomaa vahvistetaan? 5 keinoa

Kuinka omaa pääomaa vahvistetaan? 5 keinoa

Huono kannattavuus voi painaa oman pääoman miinukselle. Yhtiön hallitus on velvollinen seuraamaan määrää.

|

Oman pääoman vahvistaminen on tärkeä taito yrityksille. Yrityksen hallituksella on vastuu valvoa jatkuvasti, ettei oma pääoma painu negatiiviseksi. Siitä laki ei kuitenkaan sano mitään, mikä määrä on riittävästi.

Tilitoimisto Azetsin kirjanpitäjä Sini Hartikainen muistuttaa, että mitä suurempi yhtiön oma pääoma on, sitä paremmin se kestää taloudellisesti heikkoja aikoja.

Omavaraisuusaste kuvaa sitä, kuinka suuri osa yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yli 35 prosentin omavaraisuusaste on hyvä ja yli 50 prosentin erinomainen. Tässä on kuitenkin toimialakohtaisia eroja.

– Aloittavan yrityksen omavaraisuusaste on monissa tapauksissa alhainen, koska alussa kuluja on enemmän ja toiminta saattaa olla tappiollista, Hartikainen sanoo.

Yleisin syy oman pääoman vahvistaminen voi olla tarpeen, jos yrityksen kannattavuus on huono ja toisiaan seuraavat toistuvat tai suuresti tappiolliset tilikaudet. Hartikainen suosittelee yrityksiä miettimään oman pääoman vahvistamista viimeistään siinä vaiheessa, kun omavaraisuusaste on pudonnut alle 15 prosentin.

Oman pääoman vahvistaminen onnistuu usein eri tavoin.

1. Voitolliset tilikaudet

Ensimmäinen vaihtoehto on tehdä enemmän voittoa.

– Voitolliset tilikaudet vahvistavat omaa pääomaa. Siihen vaikuttaminen vaan ei ole kovin yksinkertaista, Hartikainen sanoo.

2. Osakepääoman korotus

Toinen ratkaisu on korottaa osakepääomaa eli tehdä sijoitus yhtiön osakepääomaan.

Tämän vaihtoehdon huono puoli on se, että sijoitusta ei ole helppo ottaa pois yrityksestä, koska se on lain mukaan yhtiön taseessa niin sanottua sidottua omaa pääomaa. Sidottu oma pääoma on tarkoitettu velkojien suojaksi.

Hartikaisen neuvo on, että kaikki osakkaat sijoittaisivat lisää omaa pääomaa suhteessa omistukseensa, ellei haluta muuttaa omistussuhteita.

3. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Omaan pääomaan voidaan sijoittaa myös niin sanotun SVOP-rahaston eli sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston kautta.

SVOP-rahasto on vapaata pääomaa eli sieltä voidaan jakaa varoja. Sijoituksen saa siis ulos yrityksestä helpommin kuin osakepääomaan tehdyn sijoituksen.

– SVOP on helpompi jakaa ulos yhtiöstä tavallisesti osakkaiden suhteessa. Tosin osakeyhtiölaki antaa myös mahdollisuuden, että se palautuu vain sijoituksen tehneille osakkaille tietyin edellytyksin, Hartikainen sanoo.

4. Velan konvertointi

Uudet sijoitukset sidottuun omaan pääomaan tai SVOP-rahastoon edellyttävät lisää pääomaa.

On myös tilanteita, joissa ei tarvita uutta rahaa, vaan yritys voi vahvistaa omaa pääomaansa taseen sisäisin järjestelyin. Tämä tapahtuu muuntamalla eli konvertoimalla yhtiöllä oleva velka yhtiön omaan pääomaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhtiön osakkaan yhtiölle lainaamat rahat konvertoidaan vieraasta pääomasta oman pääoman eriin, kuten SVOP-rahastoon tai pääomalainaksi.

Käyttökelpoisinta lainan konvertointi on silloin, kun yhtiössä on vain yksi osakas.

5. Pääomalaina

Yhtiön omistaja voi vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta myös antamalla yhtiölle uutta pääomalainaa.

Hartikainen muistuttaa kuitenkin lainan rajoitteista: se ei kasvata omaa pääomaa, ellei se ole ehdoiltaan oman pääoman kaltainen ja kirjattu omaan pääomaan.

Velkoihin kirjattu pääomalaina voidaan huomioida vain silloin, kun oma pääoma on negatiivinen ja kun arvioidaan sen menettämisestä seuraavaa rekisteröintivelvollisuutta.

Lain mukana pääomalainalle voidaan maksaa korkoa pääomalainavelkakirjan ehtojen mukaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää tappioiden määrän.

Fakta

Rekisterimerkintä haittaa toimintaa

Osakeyhtiön oma pääoma on nimensä mukaisesti pääomaa, joka on sijoitettu yritykseen. Erona vieraaseen pääomaan on se, ettei sillä ole takaisimaksuvelvollisuutta. Oman pääoman määrä kertoo yrityksen vakavaraisuudesta.

Jos oma pääoma on painunut negatiiviseksi eli se on menetetty, yhtiön on lain mukaan tehtävä siitä viipymättä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Rekisterimerkinnällä voi olla vaikutusta esimerkiksi tavarantoimittajien maksuehtoihin tai yhtiön luottokelpoisuuteen ja lainojen korkoihin. Niin kuuluukin olla, sillä kyse on velkojien suojasta.

– Kun osakeyhtiön hallitus huomaa, että oma pääoma on menetetty, on syytä laatia kiireesti välitilinpäätös ja tarkastella arvostuserät, neuvoo tilitoimisto Azetsin kirjanpitäjä Sini Hartikainen.

Merkinnän saa pois rekisteristä, kun yhtiön oma pääoma on noussut takaisin tasolle, jossa se on yli puolet osakepääomasta.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa liiketoiminnasta todenmukaisen kuvan.

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne

Jo yksi suuri luottotappio heikentää yrityksen kannattavuutta. Huolehdi laskutuksesta ja saatavien perinnästä.

Asiakkaan konkurssi toi yli sadan tonnin luottotappion – konepaja rehkii selvitäkseen iskusta

Mecran uusi omistaja joutui tulikokeeseen, kun kassaan tuli valtava aukko ja viidennes kapasiteetista jäi äkisti käyttämättä.

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Vaikka tilintarkastusta ei olisi välttämätöntä tehdä, voi rahoittaja vaatia sitä myös jatkossa.

Miltä yrityksen tulos näyttää? 10 keinoa vaikuttaa siihen

Hyvä ennakointi auttaa, kun yritys haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin.

Lataa lisää