Talous

Miltä yrityksen tulos näyttää? 10 keinoa vaikuttaa siihen

Miltä yrityksen tulos näyttää? 10 keinoa vaikuttaa siihen

Hyvä ennakointi auttaa, kun yritys haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin.

| |

Yrityksellä voi olla monenlaisia syitä tuloksen optimointiin. Yhdellä on tarve saada sitä kohennettua, toisella taas välttää suurempi verorasitus.

Vuoden vaihtuminen tarkoittaa suurelle osalle suomalaisista yrityksistä myös tilikauden päättymistä. Tuloslaskelman viimeiseen riviin voi vaikuttaa vielä ennen tilikauden vaihtumista esimerkiksi verovähennyksillä.

Käytössä olevat keinot edellyttävät johdonmukaisuutta, korostaa taloushallinnon kouluttaja ja yrityksille neuvontaa antava Leena Rekola-Nieminen. Kerran valittuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita pitää noudattaa vuodesta toiseen. Jaksotus- ja arvostusratkaisuja saa muuttaa vain, jos siihen on painavat syyt, esimerkiksi yrityksen toiminnan muuttuminen tai omaisuuden nopeampi arvonmenetys.

On myös muistettava suunnitelmallisuus ja ennakointi.

– Ennakointi on tärkeää varsinkin silloin, jos yrityksellä menee huonosti, jotta oma pääoma säilyy. Jos menee niin sanotusti liian hyvin, siitä selviää maksamalla vähän enemmän veroja, Rekola-Nieminen sanoo.

Hän nostaa esiin kymmenen keinoa, joilla voi vaikuttaa tulokseen:

1. Toimitusten ajankohta

Kun yrityksellä on valmistustoimintaa, voi liikevaihtoon vaikuttaa toimituksen ajankohdalla. Jos toimitus on ennen tilikauden päättymistä, kate tuloutuu. Jos se on vasta tilikauden päättymisen jälkeen, tuote on varastossa hankintamenona. Laskutuspäivällä ei saa kikkailla, toimituspäivä ratkaisee.

– Jos asiakkaalle on sama, tuleeko tavara joulukuun viimeisellä vai tammikuun toisella viikolla, tulosta voi saada siirrettyä hieman toisen vuoden puolelle, Rekola-Nieminen sanoo.

2. Varastojen arvonmuutos

Tulokseen voi vaikuttaa vaihtamalla varaston arvostusmenetelmää. Valitulla menetelmällä voi olla merkittävä vaikutus varaston arvoon. Muutos pitää tehdä perustellusti ja sen on oltava pitkän ajan ratkaisu. Rekola-Niemisen mukaan usein hyvä peruste on liiketoiminnan laajentuminen. Yritys voi esimerkiksi alkaa ottaa kustannuksia huomioon varastohinnassa aiempaa laajemmin.

3. Hankintojen siirtäminen

Jos takana on huono vuosi, varsinkin pienemmässä yrityksessä hankintojen siirtäminen seuraavalle tilikaudelle voi auttaa saamaan tulosta parempaan suuntaan. Jos taas tulosta on tarpeen pienentää, voidaan harkita joidenkin tulevien hankintojen aikaistamista.

Rekola-Nieminen kehottaa miettimään, hankkiiko esimerkiksi auton leasingillä, jolloin siitä ei saa vähennyksiä kuluvalle vuodelle, vai osamaksulla, jolloin siitä voi tehdä heti täydet poistot. Verotuksessa tehtävä poisto voi olla korkeintaan 25 prosenttia taseeseen kirjatusta kaluston arvosta.

Pieni vaikutus voi olla silläkin, jos hankkii jo vuoden lopussa esimerkiksi koko seuraavan vuoden toimistotarvikkeet tai henkilökunnan kahvit. Silloin ne voi kirjata suoraan vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Toisaalta näitä vähennyksiä ei silloin ole seuraavana vuonna.

4. Palkat ja palkkiot

Omistajayrittäjä ja osakkaat voivat luopua palkastaan. Jos näin tekee, kyseistä palkkaa ei voi odottaa saavansa enää seuraavalla tilikaudella. Siitä on siis luovuttava lopullisesti.

5. Suunnitelmien mukaiset poistot

Kun yritykseen hankintaan uusia koneita tai laitteita, on mietittävä, kuinka pitkään niiden arvioidaan olevan käytössä. Aktivoinnin raja on kolmen vuoden taloudellinen käyttöaika. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi tässä on Rekola-Niemisen mukaan pieni jouston paikka.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat vapautettiin suunnitelman mukaisten poistojen tekemisestä, joten heillä on muita enemmän joustovaraa poistojen suhteen.

6. Kehittämismenojen aktivointi

Tuotekehitystä tekevä yritys voi pystyä aktivoimaan kulujaan kehittämismenoina tietyin edellytyksin. Tilikauden tulos paranee, kun kehittämismenot aktivoidaan taseeseen ja niistä tehdään poistoja vuosittain.

Kehittämistoiminta tarkoittaa uusien tai merkittävästi parempien tuotteiden, prosessien, laitteiden, raaka-aineiden, järjestelmien tai palvelujen kehittämistä tuotantokuntoon. Kehittämismenoja voivat olla esimerkiksi toimintaan osallistuneiden henkilöiden palkat ja henkilösivukulut tai ulkopuoliset palvelut.

7. Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnit

Tulosta voi parantaa aktivoimalla aineettomien hyödykkeiden eriä. Näitä ovat esimerkiksi vuokratun liikehuoneiston suurehkot korjaukset. Yritys voi valita, kirjataanko kulu kerralla vai vähennetäänkö se vuosikuluna.

Rekola-Niemisen mukaan verotus täytyy ottaa huomioon. Hän mainitsee esimerkkiä vuokratiloissa toimivan ravintolan ison peruskorjauksen.

– Kirjanpitolain mukaan kustannukset saisi vähentää kerralla, mutta verotuksessa voidaan katsoa, että kyseessä on pitkällä aikavälillä vaikuttava toimenpide ja siksi se pitää vähentää poistoina. Silloin on järkevää tehdä samalla tavalla molemmissa.

8. Toimintavaraus palkoista

Toiminimi tai henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehenä on vain luonnollisia henkilöitä, voi tehdä toimintavarauksen maksetuista palkoista. Varauksella pystyy siirtämään verotettavaa tuloa verotettavaksi myöhempänä vuonna. Varauksen tekeminen pienentää tulosta, purkaminen taas lisää sitä.

Toimintavaraus saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. Varauksesta saa maksimihyödyn, kun sen tekoa säästetään hyville vuosille ja sitä puretaan heikompina vuosina.

9. Luottotappioiden kirjaukset

Luottotappioiden kirjauskäytäntöjä voi olla mahdollista ja syytäkin muuttaa, jos niiden kirjausta on viivytelty. Maksamattoma laskuja voi alkaa kirjata luottotappioiksi, kun niitä on karhuttu pari kertaa.

Saamisen määrä vaikuttaa perintätoimien määrään ja laatuun. Enää velallisen ei tarvitse olla konkurssissa, jotta luottotappio voidaan kirjata.

– Yleensä yritykset pitävät saamisia hirveän pitkään taseessa. Jos rahoja ei ole kuulunut puoleen vuoteen ja niitä on peritty pari kertaa, ovat ne hyvin todennäköisesti luottotappioita, Rekola-Nieminen sanoo.

10. Velkaa pääomaksi

Yritys voi säästää rahoituskuluissa, jos se muuttaa osakkaiden yhtiölle antamia lainoja eli yhtiön velkaa oman pääoman eräksi. Omaksi pääomaksi muuttamisen jälkeen kyseisistä rahoituseristä ei ole enää korkomenoja.

Fakta

Tuloksen optimointi

Suunnitelmallisuus. Esimerkiksi investointien tekoon tai tuotteiden toimituksiin liittyvät muutokset on syytä suunnitella hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Ajoissa liikkeellä olo on erityisen tärkeää silloin, jos yrityksellä menee huonosti.

Johdonmukaisuus. Huomioi kirjanpitolain edellyttämä johdonmukaisuuden periaate. Kun tilinpäätöksen laatimisperiaatteita muutetaan, on se pitkäaikainen valinta, jota on noudatettava tilikaudesta toiseen.

Verosuunnittelu. Erota verosuunnittelu ja veronkierto. Leena Rekola-Niemisen mielestä laillinen verosuunnittelu on jokaisen yrityksen velvollisuus.

Asiantuntija avuksi. Oma tilitoimisto tai kirjanpitäjä auttaa käymään tilannetta läpi.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa liiketoiminnasta todenmukaisen kuvan.

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne

Jo yksi suuri luottotappio heikentää yrityksen kannattavuutta. Huolehdi laskutuksesta ja saatavien perinnästä.

Asiakkaan konkurssi toi yli sadan tonnin luottotappion – konepaja rehkii selvitäkseen iskusta

Mecran uusi omistaja joutui tulikokeeseen, kun kassaan tuli valtava aukko ja viidennes kapasiteetista jäi äkisti käyttämättä.

Kuinka omaa pääomaa vahvistetaan? 5 keinoa

Huono kannattavuus voi painaa oman pääoman miinukselle. Yhtiön hallitus on velvollinen seuraamaan määrää.

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Vaikka tilintarkastusta ei olisi välttämätöntä tehdä, voi rahoittaja vaatia sitä myös jatkossa.

Lataa lisää