Talous

Laita kannattavuus kuntoon – näin se onnistuu

Laita kannattavuus kuntoon – näin se onnistuu

Kannattavuus on yrityksen elinehto. Se vaatii kustannustietoisuutta ja tarkkaa seurantaa.

| |

Kannattavuusongelmista kärsivien yrittäjien ongelma on monesti, etteivät he ymmärrä taloushallinnon raportteja. Tätä mieltä on tilitoimistokonserni Rantalaisen integraatio- ja muutosjohtaja Kimmo Martikainen.

– Tilitoimiston tärkeä tehtävä on käydä raportit suullisesti läpi yrittäjän kanssa. Yleensä ongelmat eivät johdu siitä, ettei asiakas olisi kiinnostunut numeroista vaan siitä, ettei hän ymmärrä niitä, sanoo yritysneuvojanakin toiminut Martikainen.

Hän kehottaa tarkastelemaan kirjanpitäjän kanssa myös sitä, mitkä muutamat kustannusryhmät vaikuttavat eniten yrityksen kannattavuuteen. Esimerkiksi paljon ostoja tekevän yrityksen voi olla paikallaan miettiä ostoprosessin tehostamista.

Kannattavuutta lähdetään tyypillisesti parantamaan liikevaihtoa lisäämällä ja kustannuksia pienentämällä. Uusyrityskeskus Ensimetrin yritysneuvojan Tuula Malvisalon mielestä kustannuksia on hyvä seurata ainakin muutaman kerran vuodessa. Ne eivät saa karata pilviin.

Malvisalon mukaan liikevaihdon lisääminen edellyttää osaa tai kaikkia näistä: hinnoittelun tarkistamista, palveluiden tuotteistamista, asiakaskohderyhmän tarkistamista, myynnin tehostamista tai markkinointiin panostamista.

Kannattavuuden abc: Hinnat kohdilleen

Oikea hinnoittelu on tärkeä työkalu.

– Harva saa laskutettua asiakkaalta 100 prosenttia työajastaan. Hinnoittelussa pitää huomioida, että markkinointiin tai taustatyöhön käytetyltäkin ajalta tarvitsee palkan, Kimmo Martikainen muistuttaa.

Tuotteistamisesta hän käyttää esimerkkinä siivousalaa. Kun yritykset myyvät lyhyitä puolen tunnin tai tunnin siivouksia, joutuvat työntekijät vaihtamaan kohdetta useasti päivän aikana. Tämä heikentää kannattavuutta, sillä asiakkaat eivät halua maksaa siirtymisestä.

Martikainen kertoo asiakasyrityksestä, joka ryhtyi myymään siivousta vähintään kahden tunnin keikkoina. Se paransi kannattavuutta, vaikka aiheutti yrittäjässä huolta asiakkaiden menettämisestä.

– Pieniä asiakkaita saattaa olla määrällisesti paljon, mutta heidän kerryttämänsä liikevaihto on todella pieni. Silloin on järkevää keskittyä isompiin asiakkaisiin ja parantaa siten liikevaihtoa.

Martikainen kehottaa selvittämään yrityksen tyhjäkäynnin ja hukkatyön määrän. Kun ne ovat tiedossa, on palvelutuotetta syytä muuttaa laskutustehokkaammaksi.

Budjetointi kannattaa

Tuula Malvisalo korostaa budjetoinnin ja lukujen seuraamisen merkitystä. Hän neuvoo aloittavia yrittäjiä tekemään rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat ajatuksella ja mahdollisesti hyödyntämään asiantuntijoita niiden laatimisessa.

Minimimyyntitavoitteen kertymistä kannattaa seurata kuukausi- ja jopa viikkotasolla. Malvisalon mukaan poikkeamia on syytä analysoida nopeasti, jotta niihin ehditään puuttua ajoissa.

– Kannattavuus on yritystoiminnan elinehto, mutta toimintaa ei välttämättä saada kaikilla toimialoilla kannattavalle pohjalle heti, vaan siihen voi mennä tovi. Tähän on syytä varautua ja ennakoida jo rahoituslaskelmassa riittävästi rahantulon viive.

Myös sillä on merkitystä, onko laskutus kunnossa. Martikaisen mukaan monella on tässä petrattavaa.

– Omat myyntilaskut lähtevät myöhään pitkällä maksuajalla, kun taas ostolaskut maksetaan todella aikaisin.

Tällaisessa tilanteessa kannattaa pyrkiä neuvottelemaan paremmat maksuajat ja tiheämpi laskutusväli. Tämä voi olla vaikeaa isojen yritysten kanssa. Martikainen näkee ratkaisuksi esimerkiksi factoring-rahoituksen, jossa rahoitusyhtiö myöntää yritykselle luottoa tämän laskusaatavia vastaan. Yritys saa tällöin rahansa nopeammin.

Isoja ongelmia

Jos kannattavuus ei ole kunnossa, rahat loppuvat. Pahimmillaan edessä on konkurssi.

Hälytyskellojen pitäisi soida, jos yritys ei pysty maksamaan laskujaan ajallaan. Tämä on kriittistä etenkin pienelle, alkuvaiheessa olevalle yritykselle.

– Lainahanat menevät hyvin nopeasti kiinni. Luottotiedot menevät, tavaraa ei myydä yritykselle laskulla, yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä ja tulee vaikeuksia saada esimerkiksi vapaaehtoisia vakuutuksia ja puhelinliittymiä, Malvisalo luettelee.

Hän huomauttaa, että kannattamatonta liiketoimintaa on myös vaikea kaupata eteenpäin.

Martikaisen mukaan maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa useita vuosia. Verovelka puolestaan estää palvelujen myymisen kunnalliselle sektorille.

Sekin on hälytysmerkki, jos yrittäjä ei pysty nostamaan itselleen palkkaa vielä pidemmänkään ajan kuluttua.

– Omaan toimeentuloon pitää jäädä rahaa, koska kyseessä on yrittäjyys eikä harrastustoiminta, Malvisalo korostaa.

Fakta

5 x Huolehdi kannattavuudesta

Asiakkaat. Ilman asiakkaita yritykseen ei tule rahaa. Panosta asiakashankintaan ja oikeaan hinnoitteluun. Yrittäjän on ymmärrettävä markkinoiden kehittyminen ja seurattava myös kilpailijoiden toimintaa. Liikevaihdon lisääminen voi edellyttää jopa markkinointipanostusten nostamista.

Hankinnat. Jokaisen hankinnan hinnalla on merkitystä. Kimmo Martikainen neuvoo laskemaan esimerkiksi ohjelmistojen ja koneiden pitkäaikaiset leasing- ja vuokrasopimukset koko aiotulle vuokra-ajalle. Jos ei ole pakko, tavaraa ei pidä ostaa varastoon ennen kuin rahat on saatu asiakkaalta.

Kulut. Kustannusten karsiminen kannattaa, joskin se voi olla vaikeaa, jos toiminta on jo kustannustehokasta. Turhia kuluja voivat aiheuttaa esimerkiksi kalliit toimitilat.

Seuranta. Liikevaihtoa, kassavirtaa ja kannattavuutta on syytä seurata vähintään kuukausitasolla, joissakin tapauksissa jopa viikko- tai päiväkohtaisesti. Analysoi, mihin suuntaan yrityksen talous kehittyy. Taloushallinnon sähköiset järjestelmät antavat reaaliaikaista tietoa. Tuula Malvisalo suosittelee tarkistamaan liikevaihtotavoitteen ja hinnoittelun muutaman kerran vuodessa. Budjetti voi olla järkevää laatia myös parille seuraavalle vuodelle.

Asiantuntijat. Jos omat rahkeet eivät riitä kannattavuuden parantamiseen, kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Malvisalo mainitsee esimerkkinä ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja yrityskummit. Hyödynnä myös muut verkostot. Muilta yrittäjiltä voi saada vertaistukea ja -kokemuksia.

Myyntilaskelma kertoo, mitä myydään ja millä hinnalla

Myyntilaskelma on tarpeellinen yritystä perustettaessa mutta myös myöhemmin. Se ohjaa taloudellisesti kohti kannattavaa yritystoimintaa.

Kasvu koettelee kassaa – myyntifirma opetteli hinnoittelemaan oikein

Liian halvalla myyminen uhkasi Nordic Sales Crew’n toimintaa. Yrityksen on ollut pakko saada rekrytointiin tehoa.

Yrittäjät muistelevat vaaran paikkoja: Silloin riski oli suurin

Yrittäjän uralla tulee vastaan aikoja, jolloin jälkeen päin ajateltuna olisi voinut käydä huonosti. Kolme yrittäjää kertoo, millaisen riskin he ovat ottaneet.

Tee kannattavuuslaskelma – se paljastaa, onko ideassa järkeä

Kannattavuuslaskelma tekee selväksi yritystoiminnan kulut ja auttaa määrittämään liikevaihtotavoitteen.

Uuden yrityksen merkkipaalu: Kuolemanlaakson ylittäminen

Yhtä huolestuttaa raha, toista jaksaminen. Sandy Talarmolla ja Tuuli Tarukanteleella on ollut hyvin erilaiset alkuvaiheen haasteet.

Kovan kasvun pohja mureni yhdessä yössä – miten selvitä, kun myynnistä häviää puolet?

Yrittäjänä ei ole ikinä täysin valmistautunut. Micke Paqvalén oppi tämän, kun Kioskedin liikevaihto romahti ja hänen oma terveytensä petti.

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa liiketoiminnasta todenmukaisen kuvan.

Startup-konkari Jussi Muurikaisen oppi: Uskon pitää riittää takaiskujen yli

Fintech-yritys Balancionin tarinan päätös oli perustajalle pettymys. Käteen jäi kuitenkin paljon arvokkaita oppeja.

Maksuehdolla on väliä: Yli 30 päivää vaatii jo toimenpiteitä

Tarpeisiin sopiva maksuehto on yrityksen elinehto, yritysneuvoja Teemu Vähätalo muistuttaa.

Lataa lisää