Talous

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

| |

Tilinpäätös on yrittäjälle taloudenhallinnan väline, joka näyttää numeromuodossa, mitä yrityksessä on tapahtunut tilikauden aikana.

– Tilinpäätöksellä kerrotaan, millainen yrityksen kannattavuus on ollut ja millainen yrityksen varallisuus on, kertoo Tilipalvelu Sirpa Koposen yrittäjä Sirpa Koponen.

Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta sekä tarvittavista liitetiedostoista. Tuloslaskelma kertoo kannattavuudesta ja tase kokoaa yhteen yrityksen omaisuuden ja velat.

Tilinpäätös tehdään vuosittain viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yrityksistä tilikausi päättyy vuoden vaihteessa, mutta joillain voi olla käytössä niin sanottu murrettu tilikausi. Silloin tilikausi voi päättyä muulloinkin.

Kirjanpidon kokooma

Tilinpäätös ottaa aina katsauksen päättyvään tilikauteen. Jos kirjanpito on kunnossa, tilinpäätöksen sisältö tulee vain harvoin yllätyksenä.

Kirjanpitoa tehdään pääsääntöisesti kuukausittain, ja tilikauden varrella saadaan alustavaa tietoa siitä, miltä tilikausi näyttää. Hyvä kassanhallinta pitää yrityksen liikkeessä vuoden ympäri.

Mitä tarkemmin kirjanpitoa tehdään tilikauden aikana, sen selvemmin yrittäjä näkee, missä ollaan menossa ja millainen on ennuste tilikauden tuloksesta. Kirjanpitoa seuraamalla pysyy myös perillä siitä, onko ennakkoveroja maksettu riittävästi.

Vaikka tilinpäätös kokoaa menneet tapahtumat, auttaa se hahmottamaan myös tulevaa. Se antaa yrittäjälle paljon taustatietoa siitä, millaisia kulut ovat olleet ja auttaa punnitsemaan tulevaisuuden ratkaisuja, kuten työntekijän palkkaamista. Onko yrityksellä varaa palkata uusi tekijä?

tilinpäätös

Säännökset velvoittavat

Tilinpäätöksen teosta on määritelty eri säännöksissä. Kirjanpitolaki edellyttää kaikkia kirjanpitovelvollisia, kuten osakeyhtiöitä, tekemään tilinpäätöksen.

Koponen kertoo, että vuonna 2016 kirjanpitolakia muutettiin siten, että hyvin pieniltä yhtiöiltä kirjanpitolain mukainen tilinpäätösvelvollisuus jätettiin pois.

Tämä niin sanottu poikkeamavelvollisuus koskee niitä, joiden liikevaihto on ollut sekä edeltävällä että päättyvällä tilikaudella alle 200 000 euroa tai joiden tase on alle 100 000 euroa tai joilla henkilöstöä on maksimissaan kolme.

Koponen kertoo, että poikkeamavelvollisuutta ei kuitenkaan ole juuri käytetty, sillä pientenkin yritysten on koottava myös tilinpäätöksessä tarvittavia tietoja esimerkiksi verottajaa ja rahoittajaa varten.

Tilinpäätöksen teko kannattaa muutoksesta huolimatta. Sitä tarvitaan esimerkiksi  yrityksen rahoituspäätöksiä varten ja yrittäjän henkilökohtaisten asioiden hoidossa.

Tilinpäätöksen tehtävät

Tilinpäätös on yrittäjälle monella tavalla hyödyllinen apuväline. Siksi se on syytä tehdä huolella. Sen hyödyt ovat Koposen mukaan seuraavat:

1. Tilinpäätös kertoo kannattavuudesta

Jokaisen yrittäjän tulisi tietää yrityksensä tilanteesta: ovatko hinnat sellaisia, että niillä kannattaa myydä palveluita tai tuotteita? Tilinpäätöksen avulla saadaan laskettua, onko toiminta kannattavaa vai ei, Koponen tiivistää. Tilanne on silloin huono, jos yrittäjä tekee ilmaista työtä, eikä ymmärretä, että oma työ pitäisi saada jollain aikavälillä kannattavaksi ja saada sille korvaus.

2. Näyttöä lainan hakuun

Jos yrittäjä tarvitsee esimerkiksi lainaa, on rahoittaja kiinnostunut tietämään, miten yrityksellä menee taloudellisesti. Tilinpäätös on hyvä työkalu yrityksen asemasta kertomiseen. Rahoittaja haluaa tietää, onko yrityksellä kykyä maksaa laina takaisin.

3. Veroviranomaisten vaatimat tiedot

Tilinpäätöstä tarvitaan myös veroilmoituksen laatimiseen. Se kokoaa niin tuotot, kulut kuin omaisuuserät veroilmoitusta varten.

4. Yrityksen myynti mielessä?

Myös yritystä myydessä tilinpäätösten on oltava kunnossa. Ne auttavat myös miettimään sopivaa kauppahintaa yritykselle.

– Todella tärkeää on tietää, miten yritys on menestynyt ja mitä siitä ylipäänsä kannattaa kauppahintana pyytää.

Fakta

Tilinpäätöksen teko

Tilinpäätös koostuu taseesta, tuloslaskelmasta, mahdollisesta rahoituslaskelmasta (mikro- ja pienyrityksiltä sitä ei vaadita) ja liitetiedostoista. Tilinpäätösten ulkonäkö on melko samanlainen, koska niiden sisältö on määritelty kirjanpitosäännöksissä.

Taseen tehtävä on koota yhteen yrityksen varat ja velat. Se kertoo, miten hyvässä kunnossa yritys on omaisuuden osalta. Tase luetteloi, mitä yritys omistaa ja sen avulla saadaan selville, minne ollaan velkaa ja onko yrityksellä lainoja, ostovelkoja tai lomapalkkavelkoja.

Kun varoista vähennetään velat, saadaan yrityksen nettovarallisuus.

– Jos yritys on saanut tehtyä voittoa ja omaisuutta on paljon, se tarkoittaa, että yritys voi hyvin ja pystyy hoitamaan velvoitteensa paremmin, kertoo Tilipalvelu Sirpa Koposen yrittäjä Sirpa Koponen.

Tuloslaskelma puolestaan osoittaa, millaisia yrityksen tulot ja menot ovat olleet tilikauden aikana.

Koponen muistuttaa, että kuka tahansa voi päästä lukemaan osakeyhtiön tilinpäätöksen. Muuten toiminimen ja osakeyhtiön tilinpäätösten erot ovat vähäisiä.

– Oli sitten kyseessä toiminimi tai osakeyhtiö, tärkeintä tilinpäätöksessä on ymmärtää, millainen korvaus omalle työpanokselle saadaan.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Yrityksen tilinpäätös edessä – miten tulokseen voi vaikuttaa?

Yrityksen tilinpäätös pitää laatia niin, että se antaa liiketoiminnasta todenmukaisen kuvan.

4 kysymystä luottotappioista ja kuinka välttää ne

Jo yksi suuri luottotappio heikentää yrityksen kannattavuutta. Huolehdi laskutuksesta ja saatavien perinnästä.

Asiakkaan konkurssi toi yli sadan tonnin luottotappion – konepaja rehkii selvitäkseen iskusta

Mecran uusi omistaja joutui tulikokeeseen, kun kassaan tuli valtava aukko ja viidennes kapasiteetista jäi äkisti käyttämättä.

Kuinka omaa pääomaa vahvistetaan? 5 keinoa

Huono kannattavuus voi painaa oman pääoman miinukselle. Yhtiön hallitus on velvollinen seuraamaan määrää.

Kannattaako tilintarkastus, jos pakko poistuu?

Vaikka tilintarkastusta ei olisi välttämätöntä tehdä, voi rahoittaja vaatia sitä myös jatkossa.

Miltä yrityksen tulos näyttää? 10 keinoa vaikuttaa siihen

Hyvä ennakointi auttaa, kun yritys haluaa vaikuttaa tuloslaskelman viimeiseen riviin.

Lataa lisää