Talous

Osinkojen verotus haltuun alle 2 minuutissa – katso animaatio

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen verotuksessa on huomioitava niin yhteisövero kuin ansiotulojen tai pääoman verotus.

| |

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen verotus on melkoinen, muttei täysin mahdoton himmeli. Se koostuu useasta palasesta, jotka yrittäjän on syytä ymmärtää.

Osinkoverotuksesta on hyvä keskustella tilitoimiston kanssa. Tilitoimistosta löytyy apu ja asiantuntijuus, mutta viime kädessä yrittäjän itse on ymmärrettävä verotuksen mekanismi.

Yksi nyrkkisäännöistä on se, että yrittäjän kannattaa maksaa aina itselleen palkkaa, sillä edullisimmillaankin kokonaisverorasitus osingoista on 26 prosenttia.

Toiseksi, palkanmaksun suuruuden määrittelee oma rahantarve. Vasta tämän jälkeen kannattaa miettiä verotuksen optimoimista osinkojen kautta.

Myös toiminimiyrittäjän on syytä perehtyä verotukseen, jottei se aiheuta ikäviä jälkiseurauksia tilikauden jälkeen.

Osinkojen verotuksen polku

Entä miten osinkojen verotus etenee? Lähestytään sitä karkean esimerkin kautta.

Listaamaton osakeyhtiö on tehnyt 50 000 euron tuloksen. Yhtiö jakaa koko summan ainoalle osakkaalleen osinkona. Yhtiöllä ei ole nettoverollisuutta.

Verotuksen ensimmäinen askel on aina vähentää tuloksesta 20 prosentin yhteisövero.

Toinen askel on tarkastella yrityksen nettovarallisuuden kokoa. Yksinkertaisimmillaan ilmaistuna se on yrityksen varat miinus yrityksen velat.

Esimerkkitapauksessa nettovarallisuutta ei ole. Muussa tapauksessa olennaista on hahmottaa, onko jaettavien osinkojen suuruus yli vai alle 8 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta.

Kun maksettavien osinkojen suuruus on yli 8 prosenttia nettovarallisuudesta, ylimenevästä osasta verotetaan 75 prosenttia osingonsaajan ansiotuloverona ja 25 prosenttia on verotonta tuloa.

Ansiotulojen verotus on progressiivista eli tulojen noustessa veroprosentti nousee. Veron suuruuteen vaikuttavat myös henkilön kotikunta, seurakuntaan kuuluminen ja se, onko tällä muita ansiotulona verotettavia tuloja.

Jos taas maksettavien osinkojen suuruus on alle 8 prosenttia nettovarallisuudesta, osingoista verotetaan 25 prosenttia pääomatulona ja 75 prosenttia tulosta on verotonta.

Pääomatulona verotetaan varallisuuden kerryttämää tuloa, kuten vuokra- ja osinkotuloa. Pääomatulon veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 prosenttia. Jos pääomatuloa on yli 30 000 euroa, rajan ylittävästä osuudesta verotetaan 34 prosenttia.

Jos maksettu osinko on yli 150 000 euroa, verotus kiristyy. 150 000 euron ylittävästä osasta verotetaan 85 % veronalaisena pääomatulona ja 15 % on verotonta tuloa. Raja on osakaskohtainen.

Edullinen osinko? Todellinen vero helposti 40 %

Esimerkkilaskelma osoittaa, että osingon nostaminen voi tulla palkkaa kalliimmaksi.