Talous

Riittävätkö rahat? Kassavirtalaskelma kertoo olennaisen

Riittävätkö rahat? Kassavirtalaskelma kertoo olennaisen

Kassavirtalaskelma auttaa varmistamaan, että yritys pysyy toimintakuntoisena myös vaikeina aikoina.

| |

Kassavirtalaskelma on elintärkeä työväline, jonka avulla yrittäjä voi huolehtia paremmin siitä, että yrityksen rahat eivät lopu kesken.

– Yritystoiminnan elinehto on se, että rahat riittävät, painottaa Taloushallintoliiton jäsenpalveluiden johtaja Ari Lahdenkauppi.

Hänen mukaansa kassavirtalaskelma on oiva keino sen selvittämiseen, mihin rahaa kuluu ja mistä sitä tulee. Toisin sanoen kassavirta kuvaa siis rahan liikkeitä.

Lahdenkauppi opastaa, että yrittäjällä on hyvä olla jonkinlainen hahmotelma kassavirtalaskelmasta heti yrityksen alkumetreillä.

– Suositeltavaa on, että jo yritystä perustaessa mietitään, mikä on rahan tarve, kuinka sitä alkaa kertyä kassaan ja millaisia maksuja yrittäjä joutuu maksamaan. Näppituntuma on hyvä olla alusta alkaen.

Pura rahavirrat auki

Yrityksen kassaan vaikuttaa kaikki, mitä liiketoiminnassa tapahtuu. Puhutaan myynneistä, maksuaikatauluista, kuluista, investoinneista, mahdollisista lainoista ja niiden lyhennyksistä.

Kassavirtalaskelman avulla yrittäjä ymmärtää rahan liikkeitä paremmin.

– Kassavirtalaskelmassa yritetään hahmottaa, milloin rahaa tulee kassaan. Jos tänä päivänä myyt ja kirjoitat laskun saman tien, sillä on jokin maksuaika.

Jos maksuehto on esimerkiksi 30 päivää, yrittäjä voi odottaa rahaa yrityksen tilille vasta kuukauden päästä.

Lahdenkauppi kertoo, ettei kassavirtalaskelmalle ole olemassa virallista laskukaavaa. Sen teko alkaa siitä, että rahan liikkeet jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Sen jälkeen ne puretaan pienempiin osiin. Yrittäjän kannattaa jakaa osa-alueet esimerkiksi seuraavasti:

1. Liiketoiminnan rahavirta

 • myynnit
 • ostot
 • palkat
 • vuokrat
 • arvonlisävero
 • korko- ja muut rahoituskulut
 • muut kulut

Huomaa myös viive rahan liikkeissä! Esimerkiksi maksettujen palkkojen ennakonpidätys maksetaan seuraavassa kuussa ja arvonlisäverot sitä seuraavassa kuussa.

2. Investointien rahavirta

 • investointeihin käytetty raha

3. Rahoituksen rahavirta

 • lainojen nostot
 • lainojen lyhennykset
 • muu velka

Kassavirtalaskelmassa lasketaan yhteen nämä kaikki kassaan tulevat ja kassasta lähtevät maksut.

Lahdenkauppi vinkkaa, että taulukkolaskentaohjelmasta on paljon hyötyä kassavirtalaskelman teossa. Markkinoilla on myös muutama kassavirran suunnitteluun soveltuva ohjelmisto.

Myös kirjanpitäjä on yrittäjälle äärimmäisen tärkeä tuki laskelman tulkinnassa – hän osaa auttaa tarvittaessa laskelman teossa.

Lahdenkaupin mukaan kassavirtalaskelmaa kannattaa tarkastella kuukauden välein, samaan tapaan kuin kirjanpidon rytmi etenee kuukausittain. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on tiukka, voi laskelmaa joutua päivittämään päivittäinkin.

Tuloksen arviointi

Entä miten yrittäjä osaa arvioida laskelman tulosta? Lahdenkauppi tiivistää, että tulos on silloin hyvä, kun laskelma on positiivinen ja rahat riittävät vähintään muutaman kuukauden menoja varten.

– Jos rahaa on paljon ja kassa on pulska, myös silloin kassavirran suunnittelulla on merkitystä. Voi miettiä, onko siellä ylimääräistä rahaa. Sitä voi sijoittaa tuottavampiin kohteisiin sen sijaan, että rahaa makuuttaa pankkitililtä, mistä ei makseta korkoa.

Ideaalitilanteessa yrittäjän pitäisi pystyä reagoimaan suunnan heikentymiseen jo ennen kuin kassa menee miinukselle. Tilanne on huono silloin, kun kassavirtalaskelma on pakkasella tai laskee nollaan.

– Yritystoiminnassa tarvitaan rahaa. Jos rahat loppuvat, ennen pitkään tulee konkurssi.

Jos laskelma on miinusmerkkinen, on tärkeää reagoida nopeasti. Yrittäjä voi esimerkiksi pyrkiä neuvottelemaan maksuaikoja lyhemmiksi. Ostoihin, veroihin ja lainan lyhennyksiin voi puolestaan pyytää pidemmät maksuajat.

Vaikka kassavirtalaskelma onkin tärkeä työkalu, Lahdenkauppi painottaa, että kaikkein tärkeintä ovat kuitenkin yrittäjän tekemät toimenpiteet.

– Eihän se raha suunnittelemalla ja laskemalla lisäänny, vaan pitää pystyä tekemään niitä toimenpiteitä, kuten laskuttamaan nopeammin. Niillä on oikeasti vaikutusta kassaan.

Kassavirtalaskelma auttaa kuitenkin hahmottamaan kassan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Siitä on paljon hyötyä yritystoiminnan kehittämisessä.